به این نوشته چند امتیاز می دهید؟

ثبت نام پنل خورشیدی ساتبا


در این مقاله قصد داریم تا نحوه ثبت نام پنل خورشیدی ساتبا را خدمت تمام عزیزانی که قصد احداث نیروگاه خورشیدی یا پنل خورشیدی دارند ارائه دهیم.

همان طور که در مقاله « مقررات تامین برق ماینرها با پنل خورشیدی » گفتیم، محوز ماینینگ تنها به کسانی تعلق می گیرد که برای تامین برق ماینرهای خود از پنل خورشیدی استفاده نمایند.

به دلیل برخورداری از منابع خورشیدی فراوان در کشور عزیزمان و محدود بودن منابع آبی، وزارت نیرو در طرحی آمادگی خود را برای حمایت از  افرادی که قصد استفاده از برق خورشیدی دارند اعلام نموده است.

برای اطلاع از جزییات این طرح و نحوه ثبت نام پنل خورشیدی ساتبا پیشنهاد میکنیم این مطلب را از دست ندهید.


مراحل ثبت نام پنل خورشیدی ساتبا


در این طرح (ثبت نام پنل خورشیدی ساتبا) بر اساس برنامه ریزی انجام شده در وزارت نیرو احداث یک سامانه با ظرفیت اسمی حدود 600W – 700W برای هر خانوار پرمصرف خانگی با حمایت دولت در نظر گرفته شده است.

مطابق برآوردهای روز بازار، هزینه احداث یک سامانه خورشیدی خانگی کوچک مقیاس با ظرفیت عملی 600W در حدود 150 میلیون ریال ارزیابی شده است.

در صورت عدم تمایل متقاضی به اجرا با سرمایه شخصی خود، مدل تامین مالی ثبت نام پنل خورشیدی ساتبا از طریق اخذ وام از سیستم بانکی (توسط متقاضی) و تقبل سود وام توسط دولت انجام می شود.

بدیهی است معرفی ضامن (یا ضامنین وام) و همچنین باز پرداخت اقساط اصل وام باید توسط متقاضی انجام پذیرد.

لازم به توضیح است که بر اساس رویه اجرای طرح (ثبت نام پنل خورشیدی ساتبا)، مبلغ وام در اختیار شرکت های مجری ذی صلاح قرار گرفته و پروژه اجرایی می شود، به عبارت دیگرهیچگونه مبلغی در اختیار متقاضی قرار نمی گیرد.

از منظر فنی – اقتصادی نیز متوسط عملکردهای سیستم های مشابه بر اساس شرایط اقلیمی و جغرافیایی کشور نشان می دهد که برای ظرفیت عملیاتی600W میزان تولید برق در حدود 90KWh ماهیانه بوده و پیش بینی کاهش هزینه های برق مشترک در قبوض برق تقریبی درحدود 300 تا 400 هزار ریال ماهیانه قابل تصور است.

بر این اساس خلاصه ارزیابی ها و برآوردهای انجام شده متناسب با شرایط روز بازار، شامل هزینه احداث یک سامانه خورشیدی خانگی کوچک مقیاس با ظرفیت عملی 600W، میزان برق تولیدی و اقساط ماهیانه وام بشرح جدول زیر می باشد:

میزان وام اخذ شده توسط مشترک جهت احداث در حدود 15 میلیون تومان
متوسط کاهش مصرف انرژی الکتریکی از محل تولید برق در حدود kWh 90 ماهیانه
متوسط کاهش هزینه برق در قبوض مشترکین تقریباً مبلغ 30 تا 40 هزار تومان ماهیانه
متوسط اقساط پرداختی (30 ماهه) توسط مشترک 500 هزار تومان ماهیانه
  • بدیهی است برآوردهای فوق بر اساس شرایط اقتصادی روز، در مرحله عقد قرارداد نهایی می شود.

براساس توضیحات فوق الذکر خواهشمند است با مطالعه دقیق موارد زیر، نسبت به تکمیل و ادامه فرآیند ثبت نام پنل خورشیدی ساتبا اقدام فرمائید:

فرم ثبت نام برق امید (بکارگیری سامانه­ های خورشیدی خانگی کوچک مقیاس)
1 متقاضی باید ضمن مراجعه (حضوری، اینترنتی و یا موبایل بانک) به یکی از شعب منتخب بانک عامل، نسبت به افتتاح حساب و اخذ وام اقدام نماید.
2 متقاضی باید ضامن (یا ضامنین) مورد تایید بانک را جهت اخذ وام معرفی نماید.
3 میزان تسهیلات بر اساس برآوردهای فنی تامین تجهیزات و اجرای طرح مشخص می­گردد.
4 مبلغ وام به متقاضی ثبت نام پنل خورشیدی ساتبا پرداخت نمی­شود و این وام در اختیار شرکت­های مجری طرح قرار می­گیرد.
5 باز پرداخت اقساط وام توسط متقاضی ثبت نام پنل خورشیدی ساتبا حداکثر طی30 ماه انجام می­شود.
6 متقاضی ثبت نام پنل خورشیدی ساتبا به شرکت توانیر و شرکت­های توزیع برق اجازه می­دهد که چنانچه مقرر باشد بازپرداخت اقساط با استفاده از قبوض برق انجام شود، مبلغ اقساط را بصورت ماهیانه به قبض برق متقاضی اضافه نمایند. متقاضی مکلف می­شود قبوض برق را بصورت منظم و بدون تاخیر پرداخت نماید.