به این نوشته چند امتیاز می دهید؟

آنچه در این مطلب می خوانید ...

 

در این مقاله قصد داریم تا هر آنچه در زمینه دریافت جواز بازسازی صنایع تبدیلی کشاورزی نیاز دارید به شما ارائه دهیم. اطلاعاتی چون قوانین و مقررات مربوط به دریافت پروانه و مدارک و شرایط لازم برای دریافت آن در این مقاله قرار داده شده است.

مرجع صدور مجوزمشخصات مجوز

مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ جواز بازسازی صنایع تبدیلی کشاورزی
عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

قانون تشکیل وزارت جهاد کشاورزی

10237 1379/10/06 ماده 8 دانلود

قانون تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی

11944 1392/12/06 ماده 1 دانلود

آیین نامه اجرایی قانون تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی (تصویب نامه هیات وزیران)

11951 1392/12/06 ماده 1 دانلود

تصویب نامه هیأت وزیران به استناد ماده (8) قانون تشکیل وزارت جهاد کشاورزی

11952 1383/07/29 ماده 1 دانلود

قانون برنامه پنجساله ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران

11954 1395/12/25 ماده 31 دانلود
فرآیند صدور مجوز
دانلود
شرایط و مدارک لازم برای صدور جواز بازسازی صنایع تبدیلی کشاورزی


عنوان مدرک کد مدرک
تصویر کارت ملی 10001
تصویر شناسنامه 10002
آخرین تغییرات شرکت در روزنامه رسمی 11057
تصویر کارت ملی مدیر عامل 11068

دانلود

عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

ابلاغیه معاون وزیر در خصوص ضوابط بازسازی و نو سازی

11639 1399/03/06 ماده 2 دانلود
استعلام‌های بین دستگاهی

عنوان استعلام کد استعلام دستگاه استعلام‌دهنده مدت زمان پاسخ آدرس وب سایت توضیحات
مدیریت امور اراضی استان و یا شهرستان 10156 سازمان امور اراضی کشور – مدیریت امور اراضی 15 www.laoi.ir
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان 10310 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی – دانشگاه های علوم پزشکی و خدمات بهداشت درمانی 15 www.tums.ac.ir
استعلام از واحد های استانی و یا شهرستانی سازمان نظام دامپزشکی 10151 سازمان نظام دامپزشکی جمهوری اسلامی ایران – شورای نظام دامپزشکی 30 www.iranvc.ir
استعلام تامین زمین از شهرکهای صنعتی 10212 شرکت مادر تخصصی سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران – شرکت شهرک های صنعتی 10 http://mimt.gov.ir

عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

ابلاغیه معاون وزیر در خصوص ضوابط مربوط به استعلامات لازم برای صدور مجوزها و پروانه های صنایع تبدیلی و غذایی

10942 1398/05/12 تبصره 1 دانلود
مجوزهای پیش‌نیاز


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

ابلاغیه معاون وزیر در خصوص ضوابط بازسازی و نو سازی

11639 1399/03/06 ماده 2 دانلود
ضوابط خاص صدور جواز بازسازی صنایع تبدیلی کشاورزی


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

ابلاغیه معاون وزیر در خصوص ضوابط بازسازی و نو سازی

11639 1399/03/06 ماده 9 دانلود
مدت زمان صدور مجوز

روزعنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

ابلاغیه معاون وزیر در خصوص ضوابط بازسازی و نو سازی

11639 1399/03/06 ماده 9 دانلود
مدت اعتبار مجوزعنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

ابلاغیه معاون وزیر در خصوص ضوابط بازسازی و نو سازی

11639 1399/03/06 ماده 8 دانلود
هزینه صدور مجوز
نمونه مجوز صادر شده

دانلود
فرآیند تمدید جواز بازسازی صنایع تبدیلی کشاورزی


فایلی وجود ندارد


شرایط و مدارک لازم برای تمدید مجوزفایلی وجود ندارد


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

ابلاغیه معاون وزیر در خصوص ضوابط بازسازی و نو سازی

11639 1399/03/06 ماده8 دانلود
ضوابط خاص تمدید مجوزمدت زمان تمدید مجوز

روزعنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

ابلاغیه معاون وزیر در خصوص ضوابط بازسازی و نو سازی

11639 1399/03/06 ماده 9 دانلود
مدت اعتبار مجوزهزینه تمدید مجوز
فرآیند اصلاح جواز بازسازی صنایع تبدیلی کشاورزی


فایلی وجود ندارد


شرایط و مدارک لازم برای اصلاح مجوزفایلی وجود نداردضوابط خاص اصلاح مجوزمدت زمان اصلاح مجوز

روز
مدت اعتبار مجوزهزینه اصلاح جواز بازسازی صنایع تبدیلی کشاورزی
فرآیند ابطال جواز بازسازی صنایع تبدیلی کشاورزی


فایلی وجود ندارد


شرایط و مدارک لازم برای ابطال مجوزفایلی وجود نداردضوابط خاص ابطال مجوزمدت زمان ابطال مجوز

روز
مدت اعتبار مجوزهزینه ابطال جواز بازسازی صنایع تبدیلی کشاورزی