به این نوشته چند امتیاز می دهید؟

مراکزی که در زمینه صنعتی و معدنی مشغول به پژوهش هستند، بایستی دارای جواز تاسیس مرکز پژوهشهای صنعتی و معدنی باشند. در این مطلب قصد داریم تا هر آنچه برای دریافت این جواز تاسیس لازم است ارائه شود. اطلاعاتی مانند مدارک و شرایط لازم برای دریافت مجوز، چگونگی تمدید یا ابطال آن از جمله مواردی است که به ذکر آنها می پردازیم.

 

مرجع صدور مجوزمشخصات مجوز


مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ جواز تاسیس مرکز پژوهشهای صنعتی و معدنی
عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

ضوابط صدور جواز تاسیس مرکز پژوهشهای صنعتی و معدنی و پروانه پژوهش

562 1385/05/21 ماده 1
فرآیند صدور مجوز

شرایط و مدارک لازم برای صدور مجوز


عنوان مدرک کد مدرک
درخواست متقاضی 10030
اخذ امتیاز لازم برای تاسیس 100617
پرسشنامه تکمیل شده 100640
فایلی وجود ندارد


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط
ضوابط صدور جواز تاسیس مرکز پژوهشهای صنعتی و معدنی و پروانه پژوهش 562 1385/05/21 ماده 4
استعلام‌های بین دستگاهیمجوزهای پیش‌نیازضوابط خاص صدور مجوزمدت زمان صدور مجوز
روز
مدت اعتبار مجوز

ماهعنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط
ضوابط صدور جواز تاسیس مرکز پژوهش های صنعتی و معدنی و پروانه پژوهش 562 1385/05/21 ماده 5
هزینه صدور مجوز
نمونه مجوز صادر شده


فرآیند تمدید جواز تاسیس مرکز پژوهشهای صنعتی و معدنی


شرایط و مدارک لازم برای تمدید مجوز
ضوابط خاص تمدید مجوزمدت زمان تمدید مجوز
روز
مدت اعتبار مجوز
ماههزینه تمدید مجوزفرآیند اصلاح جواز تاسیس مرکز پژوهشهای صنعتی و معدنی


شرایط و مدارک لازم برای اصلاح مجوز
ضوابط خاص اصلاح مجوزمدت زمان اصلاح مجوز
روز
مدت اعتبار مجوز
ماههزینه اصلاح مجوز
فرآیند ابطال جواز تاسیس مرکز پژوهشهای صنعتی و معدنی


شرایط قابلیت ابطال مجوزشرایط و مدارک لازم برای لغو مجوز