آنچه در این مطلب می خوانید ...

جواز تاسیس به مجوزی گفته می شود که که افراد حقوقی و حقیقی برای تاسیس و راه اندازی یک واحد تولیدی می توانند از وزارت صنعت ، معدن و تجارت دریافت نمایند. لازم به ذکر است که موضوعی که قصد دریافت جواز تاسیس آن را دارید باید با موضوع فعالیت شرکت مرتبط باشد.

در واقع اولین گام برای تاسیس کارخانه یا واحد تولیدی دریافت جواز تاسیس می باشد. به منظور دریافت جواز تاسیس، باید مشخص شود که قصد دریافت جواز تاسیس برای شرکت خاصی دارید یا فرد حقیقی. به این ترتیب صاحب جواز می تواند در یکی از شهرک های صنعتی که درمتن جواز تاسیس ذکر شده، کالاهای مشخص شده را تولید کند.

اگر می خواهید از تمامی مدارک و شرایط لازم برای دریافت جواز تاسیس به طور کامل آگاه شوید با ما تا انتهای این مطلب همراه باشید.

مرجع صدور مجوزمشخصات مجوز


مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ جواز تاسیس

عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط
قانون تمرکز امور صنعت و معدن و تشکیل وزارت صنایع و معادن 564 1379/10/10 ماده یک بند 23
فرآیند صدور مجوز
فایلی وجود ندارد


شرایط و مدارک لازم برای صدور مجوز


عنوان مدرک کد مدرک
تصویر کارت ملی 10001
تصویر شناسنامه 10002
تصویر آگهی ثبت شرکت 10010
تصویر آگهی روزنامه رسمی 10028
سابقه فعالیت 100301
تصویر موافقت اولیه ایجاد شرکت/واحد پخش 100374
گزارش کارشناس 100557
فایلی وجود ندارد


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط
قانون تمرکز امور صنعت و معدن و تشکیل وزارت صنایع و معادن 564 1379/10/10 1
دستورالعمل صدور جواز تاسیس و پروانه بهره برداری برای طرح ها واحدهای صنعتی 5002/9 890 1392/07/18 1
قانون هوای پاک 1264 1396/05/11 11
استعلام‌های بین دستگاهی

عنوان استعلام کد استعلام دستگاه استعلام‌دهنده مدت زمان پاسخ آدرس وب سایت
برآورد میزان گاز طبيعي (خوراک/سوخت) مورد نياز طرح هاي مرتبط با صنعت نفت، گاز و پتروشيمي 10157 شرکت ملی نفت ایران – شرکت بهینه سازی مصرف سوخت 10 www.ifco.ir
امكان تامين خوراك هاي قابل تامين ازشركت ملي پالایش وپخش نظیر فرآورده های نفتی,پروپیلن,نفت سفید و… 10155 وزارت نفت – شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران 10 www.niordc.ir
رعایت ضوابط محیط زیست 10195 سازمان حفاظت محیط زیست کشور – اداره کل حفاظت محیط زیست 15 https://doe.ir
استعلام تامین آب از وزارت نیرو 10114 وزارت نیرو – معاونت آب و آبفا 15 http://moe.gov.ir
استعلام تامین زمین از شهرکهای صنعتی 10115 شرکت مادر تخصصی سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران – شرکت شهرک های صنعتی 10 http://mimt.gov.ir
استعلام تخصیص زمین از امور اراضی 10116 سازمان امور اراضی کشور – مدیریت امور اراضی 30 https://www.maj.ir
مجوزهای پیش‌نیاز


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط
قانون تمرکز امور صنعت و معدن و تشکیل وزارت صنایع و معادن 564 1379/10/10 1
دستورالعمل صدور جواز تاسیس و پروانه بهره برداری برای طرح ها واحدهای صنعتی 5002/9 890 1392/07/18 1
قانون هوای پاک 1264 1396/05/11 11
ضوابط و معیارهای استقرار واحدها و فعالیتهای صنعتی و تولیدی محیط زیست سال97 1081 1397/05/09 12 و 13
ضوابط خاص صدور مجوز


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

قانون تمرکز امور صنعت و معدن و تشکیل وزارت صنایع و معادن

564 1379/10/10 1

قانون هوای پاک

1264 1396/05/11 11

ضوابط و معیارهای استقرار واحدها و فعالیتهای صنعتی و تولیدی محیط زیست سال97

1081 1397/05/09 12 و 13

دستورالعمل صدور جواز تاسیس 10 رشته صنعتی و معدنی کشوری

1005002 1393/05/16 1

دستورالعمل صدور جواز تاسیس و پروانه‌بهربرداری برای فعالیت استخراج رمز ارز

5007 1398/08/28 6
مدت زمان صدور مجوز

روزعنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط
دستورالعمل صدور جواز تاسیس و پروانه بهره برداری برای طرح ها واحدهای صنعتی 5002/9 890 1392/07/18
مدت اعتبار مجوز

ماهعنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط
دستورالعمل صدور جواز تاسیس و پروانه بهره برداری برای طرح ها واحدهای صنعتی 5002/9 890 1392/07/18
هزینه صدور مجوز


عنوان هزینه

مبلغ
هزینه صدور 1100000 ریال
عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط
تصویب نامه شماره8398/ت 181 ه-هیات محترم وزیران 2/6/1372 1322 1372/06/02
قانون اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال 1380- بند 11 تبصره ماده 46 817 1380/11/27 بند 11 تبصره ذیل ماده
قانون بودجه سال 1364- تبصره 5 834 1363/12/29 تبصره 5
نمونه مجوز صادر شده
فایلی وجود ندارد


فرآیند تمدید جواز تاسیس


شرایط و مدارک لازم برای تمدید مجوز


عنوان مدرک کد مدرک
تکمیل فرم پیشرفت فیزیکی (موجود در بخش صدور مجوزها) 1001026
عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط
دستورالعمل صدور جواز تاسیس و پروانه بهره برداری برای طرح ها واحدهای صنعتی 5002/9 890 1392/07/18
ضوابط خاص تمدید مجوزمدت زمان تمدید مجوز
روزعنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط
دستورالعمل صدور جواز تاسیس و پروانه بهره برداری برای طرح ها واحدهای صنعتی 5002/9 890 1392/07/18
مدت اعتبار مجوز
ماههزینه تمدید مجوز


عنوان هزینه مبلغ
هزینه رسمی تمدید مجوز 50000 ریال
عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط
قانون اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال 1380- بند 11 تبصره ماده 46 817 1380/11/27 بند 11تبصره ماده 46
فرآیند اصلاح جواز تاسیس


شرایط و مدارک لازم برای اصلاح مجوز
ضوابط خاص اصلاح جواز تاسیسمدت زمان اصلاح مجوز
روز
مدت اعتبار مجوز
ماههزینه اصلاح مجوز
فرآیند ابطال جواز تاسیس


شرایط قابلیت ابطال مجوز


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط
دستورالعمل صدور جواز تاسیس و پروانه بهره برداری برای طرح ها واحدهای صنعتی 5002/9 890 1392/07/18
شرایط و مدارک لازم برای لغو مجوز