جواز تاسیس به مجوزی گفته می شود که که افراد حقوقی و حقیقی برای تاسیس و راه اندازی یک واحد تولیدی می توانند از وزارت صنعت ، معدن و تجارت دریافت نمایند. لازم به ذکر است که موضوعی که قصد دریافت جواز تاسیس آن را دارید باید با موضوع فعالیت شرکت مرتبط باشد.

در واقع اولین گام برای تاسیس کارخانه یا واحد تولیدی دریافت جواز تاسیس می باشد. به منظور دریافت جواز تاسیس، باید مشخص شود که قصد دریافت جواز تاسیس برای شرکت خاصی دارید یا فرد حقیقی. به این ترتیب صاحب جواز می تواند در یکی از شهرک های صنعتی که درمتن جواز تاسیس ذکر شده، کالاهای مشخص شده را تولید کند.

اگر می خواهید از تمامی مدارک و شرایط لازم برای دریافت جواز تاسیس به طور کامل آگاه شوید با ما تا انتهای این مطلب همراه باشید.

مرجع صدور مجوزمشخصات مجوز


مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ جواز تاسیس

عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
قانون تمرکز امور صنعت و معدن و تشکیل وزارت صنایع و معادن5641379/10/10ماده یک بند 23
فرآیند صدور مجوز
فایلی وجود ندارد


شرایط و مدارک لازم برای صدور مجوز


عنوان مدرککد مدرک
تصویر کارت ملی10001
تصویر شناسنامه10002
تصویر آگهی ثبت شرکت10010
تصویر آگهی روزنامه رسمی10028
سابقه فعالیت100301
تصویر موافقت اولیه ایجاد شرکت/واحد پخش100374
گزارش کارشناس100557
فایلی وجود ندارد


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
قانون تمرکز امور صنعت و معدن و تشکیل وزارت صنایع و معادن5641379/10/101
دستورالعمل صدور جواز تاسیس و پروانه بهره برداری برای طرح ها واحدهای صنعتی 5002/98901392/07/181
قانون هوای پاک12641396/05/1111
استعلام‌های بین دستگاهی

عنوان استعلامکد استعلامدستگاه استعلام‌دهندهمدت زمان پاسخآدرس وب سایت
برآورد میزان گاز طبيعي (خوراک/سوخت) مورد نياز طرح هاي مرتبط با صنعت نفت، گاز و پتروشيمي10157شرکت ملی نفت ایران – شرکت بهینه سازی مصرف سوخت10www.ifco.ir
امكان تامين خوراك هاي قابل تامين ازشركت ملي پالایش وپخش نظیر فرآورده های نفتی,پروپیلن,نفت سفید و…10155وزارت نفت – شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران10www.niordc.ir
رعایت ضوابط محیط زیست10195سازمان حفاظت محیط زیست کشور – اداره کل حفاظت محیط زیست15https://doe.ir
استعلام تامین آب از وزارت نیرو10114وزارت نیرو – معاونت آب و آبفا15http://moe.gov.ir
استعلام تامین زمین از شهرکهای صنعتی10115شرکت مادر تخصصی سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران – شرکت شهرک های صنعتی10http://mimt.gov.ir
استعلام تخصیص زمین از امور اراضی10116سازمان امور اراضی کشور – مدیریت امور اراضی30https://www.maj.ir
مجوزهای پیش‌نیاز


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
قانون تمرکز امور صنعت و معدن و تشکیل وزارت صنایع و معادن5641379/10/101
دستورالعمل صدور جواز تاسیس و پروانه بهره برداری برای طرح ها واحدهای صنعتی 5002/98901392/07/181
قانون هوای پاک12641396/05/1111
ضوابط و معیارهای استقرار واحدها و فعالیتهای صنعتی و تولیدی محیط زیست سال9710811397/05/0912 و 13
ضوابط خاص صدور مجوز


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط

قانون تمرکز امور صنعت و معدن و تشکیل وزارت صنایع و معادن

5641379/10/101

قانون هوای پاک

12641396/05/1111

ضوابط و معیارهای استقرار واحدها و فعالیتهای صنعتی و تولیدی محیط زیست سال97

10811397/05/0912 و 13

دستورالعمل صدور جواز تاسیس 10 رشته صنعتی و معدنی کشوری

10050021393/05/161

دستورالعمل صدور جواز تاسیس و پروانه‌بهربرداری برای فعالیت استخراج رمز ارز

50071398/08/286
مدت زمان صدور مجوز

روزعنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
دستورالعمل صدور جواز تاسیس و پروانه بهره برداری برای طرح ها واحدهای صنعتی 5002/98901392/07/18
مدت اعتبار مجوز

ماهعنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
دستورالعمل صدور جواز تاسیس و پروانه بهره برداری برای طرح ها واحدهای صنعتی 5002/98901392/07/18
هزینه صدور مجوز


عنوان هزینه

مبلغ
هزینه صدور1100000 ریال
عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
تصویب نامه شماره8398/ت 181 ه-هیات محترم وزیران 2/6/137213221372/06/02
قانون اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال 1380- بند 11 تبصره ماده 468171380/11/27بند 11 تبصره ذیل ماده
قانون بودجه سال 1364- تبصره 58341363/12/29تبصره 5
نمونه مجوز صادر شده
فایلی وجود ندارد


فرآیند تمدید جواز تاسیس


شرایط و مدارک لازم برای تمدید مجوز


عنوان مدرککد مدرک
تکمیل فرم پیشرفت فیزیکی (موجود در بخش صدور مجوزها)1001026
عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
دستورالعمل صدور جواز تاسیس و پروانه بهره برداری برای طرح ها واحدهای صنعتی 5002/98901392/07/18
ضوابط خاص تمدید مجوزمدت زمان تمدید مجوز
روزعنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
دستورالعمل صدور جواز تاسیس و پروانه بهره برداری برای طرح ها واحدهای صنعتی 5002/98901392/07/18
مدت اعتبار مجوز
ماههزینه تمدید مجوز


عنوان هزینهمبلغ
هزینه رسمی تمدید مجوز50000 ریال
عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
قانون اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال 1380- بند 11 تبصره ماده 468171380/11/27بند 11تبصره ماده 46
فرآیند اصلاح جواز تاسیس


شرایط و مدارک لازم برای اصلاح مجوز
ضوابط خاص اصلاح جواز تاسیسمدت زمان اصلاح مجوز
روز
مدت اعتبار مجوز
ماههزینه اصلاح مجوز
فرآیند ابطال جواز تاسیس


شرایط قابلیت ابطال مجوز


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
دستورالعمل صدور جواز تاسیس و پروانه بهره برداری برای طرح ها واحدهای صنعتی 5002/98901392/07/18
شرایط و مدارک لازم برای لغو مجوز