به این نوشته چند امتیاز می دهید؟

 

در این مقاله قصد داریم تا نحوه دریافت پروانه صلاحیت حفاری چاه با وسایل موتوری را خدمت شما عزیزان ارائه دهیم. اطلاعاتی مانند مدارک و شرایط لازم برای دریافت این مجوز از نمونه موضوعاتی است که در این مطلب گنجانده شده است.

مرجع صدور پروانه صلاحیت حفاری چاه با وسایل موتوریمشخصات مجوز

مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ پروانه صلاحیت حفاری چاه با وسایل موتوری


فرآیند صدور مجوز
فایلی وجود ندارد


شرایط و مدارک لازم برای صدور پروانه صلاحیت حفاری چاه با وسایل موتوری


عنوان مدرک کد مدرک
تصویر آگهی ثبت شرکت 11538
گواهی قبولی در آزمون ادواری 11740
اساسنامه 11888
کپی شناسنامه و کارت ملی 12349
سابقه کار 12408
یک قطعه عکس 3*4 12802
کپی مصدق اسناد مالکیت دستگاه‌های حفاری 13063

فایلی وجود ندارداستعلام‌های بین دستگاهی

عنوان استعلام کد استعلام دستگاه استعلام‌دهنده مدت زمان پاسخ آدرس وب سایت توضیحات
وضعیت نظام وظیفه 10009 نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران – سازمان وظیفه عمومی ناجا 0 http://www.vazifeh.police.ir
گواهی عدم سوء پیشینه 10434 نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران – فرماندهی نیروی انتظامی 0 https://adliran.ir
گواهی عدم اعتیاد 10021 نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران – مراکز بهداشتی و درمانی معتمد 0 www.ir


مجوزهای پیش‌نیازضوابط خاص صدور مجوزمدت زمان صدور مجوز

روز
مدت اعتبار مجوز
هزینه صدور مجوز
نمونه مجوز صادر شده

فایلی وجود ندارد


فرآیند تمدید پروانه صلاحیت حفاری چاه با وسایل موتوری


فایلی وجود ندارد


شرایط و مدارک لازم برای تمدید مجوزفایلی وجود نداردضوابط خاص تمدید مجوزمدت زمان تمدید مجوز

روز
مدت اعتبار مجوزهزینه تمدید مجوزفرآیند اصلاج پروانه صلاحیت حفاری چاه با وسایل موتوری


فایلی وجود ندارد


شرایط و مدارک لازم برای اصلاج مجوزفایلی وجود نداردضوابط خاص اصلاج مجوزمدت زمان اصلاج مجوز

روز
مدت اعتبار مجوزهزینه اصلاج مجوزفرآیند ابطال پروانه صلاحیت حفاری چاه با وسایل موتوری


فایلی وجود ندارد


شرایط و مدارک لازم برای ابطال مجوزفایلی وجود نداردضوابط خاص ابطال مجوزمدت زمان ابطال مجوز

روز
مدت اعتبار مجوزهزینه ابطال مجوز