3/5 - (4 امتیاز)

در این مقاله قصد داریم تا هر آنچه در زمینه دریافت مجوز درگاه پرداخت اینترنتی است به شما ارائه دهیم. اطلاعاتی چون قوانین و مقررات مربوط به دریافت مجوز و مدارک و شرایط لازم برای دریافت آن در این مقاله قرار داده شده است.

همان طور که در مقاله « مجوز کسب و کار اینترنتی » و « نماد اعتماد الکتریکی » ذکر شد هر سایت فروشگاهی برای فروش اینترنتی باید مجوز درگاه پرداخت اینترنتی داشته باشید. لذا تصمیم گرفتیم تا فرآیند دریافت درگاه پرداخت اینترنتی را به طور کامل و مفصل ارائه دهیم.

مرجع صدور مجوز درگاه پرداخت اینترنتیمشخصات مجوز درگاه اینترنتی :


 

مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ مجوز درگاه اینترنتی

عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

قانون پولی و بانکی کشور

120 1351/04/18 بند ب ماده 11

قانون تنظیم بازار غیر متشکل پولی

122 1383/10/22 مواد 1 و 2

قانون عملیات بانکی بدون ربا ( بهره)

378 1362/06/08 مواد 22 و 25

دستورالعمل اجرایی فعالیت و نظارت بر ارایه دهندگان خدمات پرداخت الکترونیک

58 1392/11/12 ماده 21

فرآیند صدور مجوز درگاه اینترنتی
فایلی وجود ندارد


شرایط و مدارک لازم برای صدور مجوز درگاه پرداخت اینترنتیفایلی وجود ندارد


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط
دستورالعمل اجرایی فعالیت و نظارت بر ارایه دهندگان خدمات پرداخت الکترونیک 58 1392/11/12 مواد 33 و 34
استعلام‌های بین دستگاهیمجوزهای پیش‌نیازضوابط خاص صدور مجوزمدت زمان صدور مجوز

 روز
مدت اعتبار مجوز

 ماهعنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

دستورالعمل اجرایی فعالیت و نظارت بر ارایه دهندگان خدمات پرداخت الکترونیک

58 1392/11/12 همه موارد

مقررات ناظر بر ارایه دهندگان خدمات پرداخت

89 1390/09/26 همه موارد
هزینه صدور مجوز درگاه پرداخت اینترنتی


عنوان هزینه مبلغ
هزینه صدور مجوز 500000000 ریال

عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

دستورالعمل اجرایی فعالیت و نظارت بر ارایه دهندگان خدمات پرداخت الکترونیک

58 1392/11/12 بند 3 ماده 22
نمونه مجوز صادر شده

فایلی وجود ندارد


فرآیند تمدید مجوز درگاه پرداخت اینترنتی


شرایط و مدارک لازم برای تمدید مجوز درگاه پرداخت اینترنتی
ضوابط خاص تمدید مجوزمدت زمان تمدید مجوز

 روز
مدت اعتبار مجوز

 ماههزینه تمدید مجوز
فرآیند اصلاح مجوز


شرایط و مدارک لازم برای اصلاح مجوز
ضوابط خاص اصلاح مجوزمدت زمان اصلاح مجوز

 روز
مدت اعتبار مجوز

 ماههزینه اصلاح مجوز
فرآیند ابطال مجوز درگاه اینترنتی


شرایط قابلیت ابطال مجوز درگاه اینترنتیشرایط و مدارک لازم برای لغو مجوز