در این مقاله قصد داریم تا تمامی اطلاعات لازم برای دریافت تابعیت ایران را به شما عزیزان ارائه دهیم. همچنین مدارک و شرایط لازم برای دریافت را برای شما قرار خواهیم داد.

 

مرجع دریافت تابعیت ایرانمشخصات مجوز

مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به دریافت تابعیت ایرانی
عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

نظامنامه قانون تابعیت ایران

387 1314/02/03 همه
فرآیند صدور مجوز
فایلی وجود ندارد


شرایط و مدارک لازم برای صدور مجوز


عنوان مدرک کد مدرک
عکس پرسنلی 10007
اسناد و مدارک دال بر تابعیت خارجی پدر خود که در دست دارند 100181
تصدیق دولت متبوع پدرشان دایر بر اینکه او را بتابعیت خود خواهد شناخت . 100198
در صورتی میتوانند تابعیت ایران را دریافت کنند که مادر ایرانی و پدر خارجی باشد 100199

فایلی وجود ندارداستعلام‌های بین دستگاهی

عنوان استعلام کد استعلام دستگاه استعلام‌دهنده مدت زمان پاسخ آدرس وب سایت
گزارش کارشناسی نیروی انتظامی ج.ا.ا 10032 پلیس اطلاعات و امنیت عمومی – پلیس نظارت بر اماکن عمومی 0 http://police.ir
استعلام تعیین صلاحیت عمومی و شخصی 10089 وزارت اطلاعات – اداره کل تعیین صلاحیت و اسناد وزارت اطلاعات 0 http://www.vaja.ir


مجوزهای پیش‌نیازضوابط خاص صدور مجوزمدت زمان صدور مجوز

روز
مدت اعتبار مجوز

ماه
هزینه صدور مجوز
نمونه مجوز صادر شده

فایلی وجود ندارد
فرآیند تمدید مجوز


شرایط و مدارک لازم برای تمدید مجوز
ضوابط خاص تمدید مجوزمدت زمان تمدید مجوز

روز
مدت اعتبار مجوز

ماههزینه تمدید مجوزفرآیند اصلاح مجوز


شرایط و مدارک لازم برای اصلاح مجوز
ضوابط خاص اصلاح مجوزمدت زمان اصلاح مجوز

روز
مدت اعتبار مجوز

ماههزینه اصلاح مجوزفرآیند ابطال مجوز


شرایط و مدارک لازم برای ابطال مجوز
ضوابط خاص ابطال مجوزمدت زمان ابطال مجوز

روز
مدت اعتبار مجوز

ماههزینه ابطال مجوزصدور
مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به دریافت تابعیت ایرانی
عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

نظامنامه قانون تابعیت ایران

387 1314/02/03 همه
فرآیند صدور مجوز
فایلی وجود ندارد


شرایط و مدارک لازم برای صدور مجوز


عنوان مدرک کد مدرک
عکس پرسنلی 10007
اسناد و مدارک دال بر تابعیت خارجی پدر خود که در دست دارند 100181
تصدیق دولت متبوع پدرشان دایر بر اینکه او را بتابعیت خود خواهد شناخت . 100198
در صورتی میتوانند تابعیت ایران را دریافت کنند که مادر ایرانی و پدر خارجی باشد 100199

فایلی وجود ندارداستعلام‌های بین دستگاهی

عنوان استعلام کد استعلام دستگاه استعلام‌دهنده مدت زمان پاسخ آدرس وب سایت
گزارش کارشناسی نیروی انتظامی ج.ا.ا 10032 پلیس اطلاعات و امنیت عمومی – پلیس نظارت بر اماکن عمومی 0 http://police.ir
استعلام تعیین صلاحیت عمومی و شخصی 10089 وزارت اطلاعات – اداره کل تعیین صلاحیت و اسناد وزارت اطلاعات 0 http://www.vaja.ir


مجوزهای پیش‌نیازضوابط خاص صدور مجوزمدت زمان صدور مجوز

روز
مدت اعتبار مجوز

ماه
هزینه صدور مجوز
نمونه مجوز صادر شده

فایلی وجود ندارد
تمدید
فرآیند تمدید مجوز


شرایط و مدارک لازم برای تمدید مجوز
ضوابط خاص تمدید مجوزمدت زمان تمدید مجوز

روز
مدت اعتبار مجوز

ماههزینه تمدید مجوزاصلاح
فرآیند اصلاح مجوز


شرایط و مدارک لازم برای اصلاح مجوز
ضوابط خاص اصلاح مجوزمدت زمان اصلاح مجوز

روز
مدت اعتبار مجوز

ماههزینه اصلاح مجوزابطال
فرآیند ابطال مجوز


شرایط و مدارک لازم برای ابطال مجوز
ضوابط خاص ابطال مجوزمدت زمان ابطال مجوز

روز
مدت اعتبار مجوز

ماههزینه ابطال مجوز