به این نوشته چند امتیاز می دهید؟

آنچه در این مطلب می خوانید ...

 

در این مقاله قصد داریم تا هر آنچه در زمینه دریافت گواهی حلال نیاز دارید به شما ارائه دهیم. اطلاعاتی چون قوانین و مقررات مربوط به دریافت گواهی حلالو مدارک و شرایط لازم برای دریافت آن در این مقاله قرار داده شده است.

 

مرجع دریافت گواهی حلالمشخصات مجوز

مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به دریافت گواهی حلال
عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

قانون نظارت شرعی بر مراحل صید و ذبح

1219 1387/12/26 مواد 3 و 7

تفاهم نامه همکاری های علمی و فنی در زمینه اجرا و نظارت بر کنترل محصولات حلال بین سازمان ملی استاندارد ایران و اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران

1255 1392/05/30 بند 6 ماده 1
فرآیند صدور مجوز

شرایط و مدارک لازم برای صدور مجوز


عنوان مدرک کد مدرک
تصویر پروانه بهداشتی 10009
اصل پروانه بهره برداری 10111373709
تصویر آگهی ثبت شرکت 1001478
اصل قرارداد عضویت جهت دریافت گواهی حلال فیمابین موسسه جهانی حلال و شرکت متقاضی 10200
گواهینامه های بین المللی و ایزوها 17003
پروانه استاندارد اجباری 17005
پروانه ساخت محصولات 17006
پروانه تاسیس شرکت 17007
برند تبلیغاتی 1000790
پروانه دکتر دامپزشک 1000791
فلوچارت تولید و بسته بندی و میزان تولید 1000792
مجوز ناظر شرعی 1000793
اسامی ترکیبات اصلی و افزودنی محصولات 1000794

فایلی وجود ندارد


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

پرسشنامه دریافت گواهی حلال

1253 1392/07/01 بند (و)
استعلام‌های بین دستگاهیمجوزهای پیش‌نیازضوابط خاص صدور مجوزمدت زمان صدور مجوز

روز
مدت اعتبار مجوز

ماهعنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

قرارداد حق عضویت برای دریافت گواهی حلال فی مابین موسسه جهانی حلال و شرکت متقاضی

1256 1398/09/28 ماده 4
هزینه صدور مجوزعنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

قرارداد حق عضویت جهت دریافت گواهی حلال فی مابین موسسه جهانی حلال و شرکت متقاضی

1256 1398/09/28 ماده 5
نمونه مجوز صادر شده

فرآیند تمدید گواهی حلال


شرایط و مدارک لازم برای تمدید مجوز
ضوابط خاص تمدید مجوزمدت زمان تمدید مجوز

روز
مدت اعتبار مجوز

ماههزینه تمدید مجوزفرآیند اصلاح گواهی حلال


شرایط و مدارک لازم برای اصلاح مجوز
ضوابط خاص اصلاح مجوزمدت زمان اصلاح مجوز

روز
مدت اعتبار مجوز

ماههزینه اصلاح مجوز
فرآیند ابطال گواهی حلال


شرایط قابلیت ابطال مجوز


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

روش اجرایی ممیزی غذای حلال

1254 1392/07/01 بند 27 و 28 ماده 4
شرایط و مدارک لازم برای لغو مجوز