به این نوشته چند امتیاز می دهید؟

آنچه در این مطلب می خوانید ...

در این مقاله قصد داریم تا در خصوص اطلاعات جامع و کاملی را خدمت شما عزیزان ارائه دهیم.

اطلاعاتی مانند مدارک و شرایط لازم برای دریافت این مجوز از نمونه موضوعاتی است که در این مطلب گنجانده شده است.

 

مرجع صدور دستورالعمل انتشار اوراق مشارکتمشخصات مجوز

مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ دستورالعمل انتشار اوراق مشارکت
عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران

10251 1384/09/01 20 و 22 و 26 دانلود

آيين‌نامه اجرايي قانون نحوۀ انتشار اوراق مشاركت

11156 1376/06/30 1 دانلود
فرآیند صدور دستورالعمل انتشار اوراق مشارکت
فایلی وجود ندارد


شرایط و مدارک لازم برای صدور دستورالعمل انتشار اوراق مشارکت


عنوان مدرک کد مدرک
بیانیه ثبت 10791
گزارش توجیهی تأمین مالی از طریق انتشار اوراق مشارکت به همراه اظهارنظر حسابرس در خصوص آن 12597
مصوبۀ رکن ذی‌صلاح ناشر در خصوص اجازۀ تأمین مالی از طریق انتشار اوراق مشارکت 12598
گزارش فني و اقتصادی طرح موضوع انتشار اوراق مشاركت با تأييد مشاور فني طرح 12599
آخرين صورت‌هاي مالي حسابرسي‌شدۀ ناشر 12600
آخرین اساسنامۀ ثبت‌شده ناشر 12601

فایلی وجود ندارد


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

آيين‌نامه اجرايي قانون نحوۀ انتشار اوراق مشاركت

11156 1376/06/30 مواد 1 و 4 دانلود
استعلام‌های بین دستگاهیمجوزهای پیش‌نیازضوابط خاص صدور مجوزمدت زمان صدور مجوز

روزعنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

دستورالعمل ثبت و عرضه عمومی مصوب شورای عالی بورس اوراق بهادار

11159 1385/10/25 ماده 11 دانلود
مدت اعتبار مجوزعنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

دستورالعمل ثبت و عرضه عمومی مصوب شورای عالی بورس اوراق بهادار

11159 1385/10/25 ماده 17 دانلود
هزینه صدور دستورالعمل انتشار اوراق مشارکتعنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

مصوبه ی شورای عالی بورس و اوراق بهادار تهران

11158 1396/05/03 بند 2 دانلود
نمونه دستورالعمل انتشار اوراق مشارکت صادر شده

فایلی وجود ندارد
فرآیند تمدید دستورالعمل انتشار اوراق


فایلی وجود ندارد


شرایط و مدارک لازم برای تمدید دستورالعمل انتشار اوراقفایلی وجود نداردضوابط خاص تمدید مجوزمدت زمان تمدید مجوز

روز
مدت اعتبار مجوز انتشار اوراقهزینه تمدید مجوزفرآیند اصلاح مجوز انتشار اوراق


فایلی وجود ندارد


شرایط و مدارک لازم برای اصلاح مجوز انتشار اوراقفایلی وجود نداردضوابط خاص اصلاح مجوزمدت زمان اصلاح مجوز

روز
مدت اعتبار مجوزهزینه اصلاح مجوز انتشار اوراق
فرآیند ابطال مجوز انتشار اوراق


فایلی وجود ندارد


شرایط قابلیت ابطال مجوز


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

دستورالعمل ثبت و عرضه عمومی مصوب شورای عالی بورس اوراق بهادار

11159 1385/10/25 تبصره ماده 11 دانلود
شرایط و مدارک لازم برای لغو مجوزفایلی وجود ندارد