به این نوشته چند امتیاز می دهید؟

آنچه در این مطلب می خوانید ...

در این مقاله قصد داریم تا در خصوص اطلاعات جامع و کاملی را خدمت شما عزیزان ارائه دهیم.

اطلاعاتی مانند مدارک و شرایط لازم برای دریافت این مجوز از نمونه موضوعاتی است که در این مطلب گنجانده شده است.

 

مرجع صدور دستورالعمل انتشار اوراق وکالتمشخصات مجوز

مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ دستورالعمل انتشار اوراق وکالت
عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران

10251 1384/09/01 20 و 22 دانلود
فرآیند صدور مجوز
فایلی وجود ندارد


شرایط و مدارک لازم برای صدور مجوز

 


عنوان مدرک کد مدرک
صورت‌های مالی حسابرسی شدۀ دو سال مالی اخیر بانی یا حسب مورد سال گذشته 12603
بیانیة ثبت اوراق وکالت 12629
گزارش توجیهی تأمین مالی بانی از طریق انتشار اوراق وکالت به همراه گزارش حسابرس بانی درخصوص آن 12630
تأییدیه مراجع ذیصلاح در خصوص اجرای موضوع وکالت که مشمول رعایت ضوابط خاص یا مجوزهای قانونی باشد. 12631

فایلی وجود ندارد


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

آيين‌نامه اجرايي قانون نحوۀ انتشار اوراق وکالت

11156 1376/06/30 مواد 1 و 4 دانلود
استعلام‌های بین دستگاهیمجوزهای پیش‌نیازضوابط خاص صدور مجوزمدت زمان صدور مجوز

روزعنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

دستورالعمل ثبت و عرضه عمومی مصوب شورای عالی بورس اوراق بهادار

11159 1385/10/25 ماده 11 دانلود
مدت اعتبار مجوزعنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

دستورالعمل ثبت و عرضه عمومی مصوب شورای عالی بورس اوراق بهادار

11159 1385/10/25 ماده 17 دانلود
هزینه صدور دستورالعمل انتشار اوراق وکالتعنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

مصوبه ی شورای عالی بورس و اوراق بهادار تهران

11158 1396/05/03 بند 2 دانلود
نمونه مجوز صادر شده

فایلی وجود ندارد
فرآیند تمدید دستورالعمل انتشار اوراق وکالت


فایلی وجود ندارد


شرایط و مدارک لازم برای تمدید دستورالعمل انتشار اوراق وکالتفایلی وجود نداردضوابط خاص تمدید مجوزمدت زمان تمدید مجوز

روز
مدت اعتبار مجوز انتشار اوراق وکالتهزینه تمدید مجوزفرآیند اصلاح مجوز انتشار اوراق وکالت


فایلی وجود ندارد


شرایط و مدارک لازم برای اصلاح مجوز انتشار اوراق وکالتفایلی وجود نداردضوابط خاص اصلاح مجوزمدت زمان اصلاح مجوز

روز
مدت اعتبار مجوزهزینه اصلاح مجوز انتشار اوراق وکالت
فرآیند ابطال مجوز انتشار اوراق وکالت


فایلی وجود ندارد


شرایط قابلیت ابطال مجوز


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

دستورالعمل ثبت و عرضه عمومی مصوب شورای عالی بورس اوراق بهادار

11159 1385/10/25 تبصره ماده 11 دانلود
شرایط و مدارک لازم برای لغو مجوزفایلی وجود ندارد