دستورالعمل جدید بازارگردانی


در این مقاله قصد داریم تا به بررسی و جزییات دستورالعمل جدید بازارگردانی به طور کامل و جامع بپردازیم.

مدیر نظارت بر بورس‌های سازمان بورس و اوراق بهادار از تصویب تغییرات در دستورالعمل جدید بازارگردانی طی جلسه روز گذشته هیأت مدیره سازمان بورس خبر داد.


اولین تغییر در دستورالعمل جدید بازارگردانی


در جلسه روز گذشته، مقرر شد صدور مجوز فعالیت بازارگردانی در اختیار بورس‌ها قرار بگیرد. بر این اساس، از این پس، بورس‌ها خود مجوز فعالیت بازارگردانی را به بازارگردان‌ها اعطا می‌کنند.


تغییر دوم دستورالعمل جدید بازارگردانی


براساس دستورالعمل جدید بازارگردانی، بورس‌ها برای نمادهای معاملاتی، اقدام به انتشار طبقات نقد شوندگی خواهند کرد و بر اساس شرایط هر طبقه نقد شوندگی، پارامترهای بازارگردانی را به عموم اعلام خواهند کرد.

این موضوع علاوه بر مشخص کردن حداقل تعهدات برای شروع فعالیت بازارگردانی کمک شایانی در انجام مذاکرات میان تأمین‌کننده منابع و بازارگردان می‌کند.


تغییر سوم


وی «تعدیل تعهدات بازارگردان‌ها» را تغییر سوم در دستورالعمل جدید بازارگردانی خواند و خاطرنشان کرد: با افزایش سرمایه در یک نماد، بازارگردان‌ها ملزم خواهند بود پارامترهایی که در زمان انعقاد قرارداد تعیین کرده‌اند را متناسب با افزایش سرمایه، تعدیل کنند.


تغییر چهارم


براساس تغییرات مذکور، بورس‌ها عملکرد بازارگردان‌ها را ارزیابی و رتبه‌بندی می‌کنند. سقف دریافت کارمزد بازارگردان‌ها از این پس به رتبه‌بندی آنها گره خواهد خورد.

بر این اساس، سقف کارمزد قابل دریافت توسط بازارگردان از تأمین‌کننده منابع طبق عملکرد آنها تعیین می‌شود. این موضوع، ضمن افزایش رقابت میان بازارگردان‌ها، آنها را تشویق می‌کند تا در کنار بهبود کیفیت فعالیت خود، کارمزد بیشتری را نیز دریافت کنند.


تغییر پنجم دستورالعمل جدید بازارگردانی


وی «معافیت کارمزد نقل و انتقال» را تغییر پنجم برشمرد و گفت: دارایی‌هایی که به کد بازارگردان از طریق تامین‌کنندگان منابع یا برعکس، منتقل می‌شود از معافیت کارمزدی برخوردار می‌شود.


تغییر ششم


گاهی بازارگردان‌ها با مشکل یا مشکلاتی مواجه می‌شوند یا منابع موجود در دسترس آنها، کفاف تعهدات فعلی را نمی‌دهد. به همین دلیل، «اعطای فرصت» در دستورالعمل جدید بازارگردانی به تصویب رسید.

بر این اساس، بورس‌ها حداکثر تا ۱۰ روز کاری به بازارگردان‌ها فرصت می‌دهند تا تعهدات خود را حداکثر ۵۰ درصد کاهش دهند تا بتوانند طی فرصت اعطا شده، اقدام به برطرف کردن شرایط غیرعادی خود کنند.


تغییر هفتم


اگر نمادی با وجود فعالیت بازارگردان، طی ۵ روز متوالی با صف خرید یا فروش مواجه شود، بازارگردان می‌تواند تقاضای برگزاری حراج در دامنه ۴ برابر نوسان عادی سهم، کند. این یک امتیاز بزرگ برای بازارگردان‌هاست تا با این اقدام سهم را سریع‌تر به تعادل برسانند و شرایط نقد شوندگی را برای آن سهم فراهم کنند.

مدیر نظارت بر بورس‌ها با اشاره به الزام حضور بازارگردان در روز رفع گره معاملاتی سهم، عنوان کرد: اگر سهمی مشمول گره معاملاتی شود، بازارگردان یا بازارگردان‌های فعال آن سهم باید در روز رفع گره معاملاتی حضور داشته باشند. این امر به تعادل در سهم و همچنین نقد شوندگی آن کمک می‌کند.