به این نوشته چند امتیاز می دهید؟

تعریف رشته های ستاره دار مشاغل خانگی


برخی از رشته های ستاره دار مشاغل خانگی که تحت عنوان رشته های ستاره دار مشاغل خانگی شناخته شده‌اند دارای ضوابط و شرایط خاصی می‌باشند

و براساس نوع فعالیت لازم است مورد بررسی کارشناسی و تخصصی دستگاه‌های اجرایی قرارگیرند.

مجوز اینگونه فعالیت هاحسب مورد در رشته محصولات غذایی با تائید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و در رشته تولیدات دام و شیلات

با تائید سازمان دامپزشکی و در رشته‌های فرهنگی و هنری با تائید وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی صادر می‌گردد.


فرآیند صدور مجوز رشته های ستاره دار مشاغل خانگی مربوط به صنایع غذایی


 • ارائه طرح و تکمیل فرم‌های مربوطه توسط متقاضیان در سامانه مشاغل خانگی
 • ارسال طرح به سازمان جهاد کشاورزی جهت بررسی و تأیید اولیه
 • ارسال طرحها (بصورت فیزیکی) به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی جهت بررسی و تأیید و ارایه شناسه بهداشتی
 • اعلام تأیید بهداشتی به سازمان جهاد کشاورزی
 • ارسال طرح به اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان جهت بررسی نهایی و صدور مجوز مشاغل خانگی

فرآیند صدور مجوز رشته های ستاره دار مشاغل خانگی مربوط به امور تولیدات دام وشیلات


 • ارائه طرح و تکمیل فرم‌های مربوطه توسط متقاضیان در سامانه مشاغل خانگی
 • ارسال طرح به سازمان جهاد کشاورزی جهت بررسی و تأیید اولیه
 • ارسال طرحها (بصورت فیزیکی) به سازمان دامپزشکی کشور جهت بررسی و تأیید
 • اعلام تأیید به سازمان جهاد کشاورزی
 • ارسال طرح به اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان جهت بررسی نهایی و صدور مجوز مشاغل خانگی

فرآیند صدور مجوز رشته های ستاره دار مشاغل خانگی مربوط به فعالیت فرهنگی و هنری


 • ارائه طرح و تکمیل فرم‌های مربوطه توسط متقاضیان در سامانه مشاغل خانگی
 • ارسال طرح به ادارات کل فرهنگ و ارشاد اسلامی جهت بررسی و تأیید
 • ارسال طرح به اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان جهت بررسی نهایی و صدور مجوز مشاغل خانگی

فرآیند صدور مجوز کلیه رشته‌های شغلی (ستاره دار و یا فاقد ستاره ) توسط نهاد‌های حمایتی بنیاد شهید و امور ایثارگران، کمیته امداد امام خمینی (ره ) و صندوق کارآفرینی‌امید


برای متقاضیانی که تحت پوشش یکی از نهاد‌های حمایتی بنیاد شهید و امور ایثارگران، کمیته امداد امام خمینی (ره) هستند و یا کسانی که در فرم ثبت نام، صندوق کارآفرینی امید را انتخاب کرده اند:

 • ارائه طرح و تکمیل فرم‌های مربوطه توسط متقاضیان در سامانه مشاغل خانگی
 • ارسال طرح به دستگاه حمایتی مربوطه جهت بررسی و تأیید اولیه طرح
 • ارسال طرح به دستگاه اجرایی ذیربط (وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی یا وزارت جهاد کشاورزی یا وزارت جهاد کشاورزی یا وزارت صنعت، معدن و تجارت) جهت بررسی و تأیید
 • تأیید و ارسال مجدد طرح به دستگاه حمایتی مربوطه
 • ارسال طرح به اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان جهت بررسی نهایی و صدور مجوز مشاغل خانگی