به این نوشته چند امتیاز می دهید؟

آنچه در این مطلب می خوانید ...

در این مقاله قصد داریم تا در خصوص سرمایه گذاری موسسه بیمه در خارج از کشور اطلاعات جامع و کاملی را خدمت شما عزیزان ارائه دهیم.

اطلاعاتی مانند مدارک و شرایط لازم برای دریافت این مجوز از نمونه موضوعاتی است که در این مطلب گنجانده شده است.

 

مرجع صدور مجوز سرمایه گذاری موسسه بیمه در خارج از کشورمشخصات مجوز

مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ مجوز سرمایه گذاری موسسه بیمه در خارج از کشور
عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

آیین نامه شماره 97 مصوب شورای عالی بیمه

11299 1398/02/30 ماده 13 دانلود
فرآیند صدور مجوز
فایلی وجود ندارد


شرایط و مدارک لازم برای صدور مجوز سرمایه گذاری موسسه بیمه در خارج از کشور


عنوان مدرک کد مدرک
ارائه درخواست کتبی 11224

فایلی وجود ندارد


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

آیین نامه شماره 97 مصوب شورای عالی بیمه

11299 1398/02/30 ماده 13 دانلود
استعلام‌های بین دستگاهیمجوزهای پیش‌نیازضوابط خاص صدور مجوزمدت زمان صدور مجوز

روز
مدت اعتبار مجوز
هزینه صدور مجوز
نمونه مجوز صادر شده

دانلود
فرآیند تمدید سرمایه گذاری موسسه بیمه در خارج از کشور


فایلی وجود ندارد


شرایط و مدارک لازم برای تمدید مجوز سرمایه گذاری موسسه بیمه در خارج از کشورفایلی وجود نداردضوابط خاص تمدید مجوزمدت زمان تمدید مجوز سرمایه گذاری موسسه بیمه در خارج از کشور

روز
مدت اعتبار مجوزهزینه تمدید مجوز
فرآیند اصلاح سرمایه گذاری موسسه بیمه در خارج از کشور


فایلی وجود ندارد


شرایط و مدارک لازم برای اصلاح مجوز سرمایه گذاری موسسه بیمه در خارج از کشورفایلی وجود نداردضوابط خاص اصلاح مجوزمدت زمان اصلاح مجوز سرمایه گذاری موسسه بیمه در خارج از کشور

روز
مدت اعتبار مجوزهزینه اصلاح مجوز
فرآیند ابطال مجوز سرمایه گذاری موسسه بیمه در خارج از کشور


فایلی وجود ندارد


شرایط قابلیت ابطال مجوزشرایط و مدارک لازم برای لغو مجوزفایلی وجود ندارد