به این نوشته چند امتیاز می دهید؟

سود ۵۵۰ تومانی سهام عدالت به چه کسانی تعلق می گیرد؟


چنانچه می خواهید بدانید که سود ۵۵۰ تومانی سهام عدالت به چه کسانی تعلق می گیرد تا انتهای این مطلب با ما همراه باشید.

در حالی که قرار است سود سهام عدالت سال ۱۳۹۹ تا پایان سال جاری به حساب مشمولان واریز شود، توجه به این نکته ضروری است که مبلغ اعلامی ۵۵۰ هزار تومان، به همه مشمولان تعلق نمیگیرد.

بر اساس آخرین محاسبات، سود سهام منتهی به ۲۹ اسفندماه سال ۱۳۹۹ مشمولان سهام عدالت حدود ۵۵۰ هزار تومان اعلام شده است و پرداخت این مبلغ منوط به مبالغی که شرکتهای سرمایه پذیر به حساب شرکت سپرده گذاری مرکزی واریز میکنند، خواهد بود.

این سود هم شامل افرادی میشود که هم روش مستقیم را برای مدیریت سهام خود انتخاب کرده بودند، هم افرادی که روش غیرمستقیم را برای مدیریت سهام خود انتخاب کرده بودند و هم افرادی که بعد از آزادسازی سهام عدالت سهام شرکتهای سرمایه گذاری استانی را خریداری کرده اند، اما نکته قابل توجه این است که همه این افراد سود ۵۵۰ تومانی سهام عدالت را دریافت نخواهند کرد.

در این راستا، افرادی که روش مستقیم را انتخاب کرده اند، بر اساس ارزش اولیه سهام عدالت خود، سود دریافت خواهند کرد. چرا که ارزش اولیه سهام عدالت برخی یک میلیون تومان، برخی ۵۳۲ هزار تومان، برخی ۴۹۲ هزار تومان و برخی ۴۵۲ هزار تومان است و سود دریافتی هر کدام از این افراد متفاوت خواهد بود.

در آن سوی ماجرا طبق توضیحات محمد باغستانی، مدیرعامل شرکت سپرده گذاری مرکزی، پیرو مصوبه شورای عالی بورس، افرادی که روش غیرمستقیم را انتخاب کرده اند، اگر تا ابتدای اسفندماه اقدام به فروش سهام سرمایه گذاری نکنند، سود مصوب سال ۱۳۹۹ نیز به آنها تعلق میگیرد.

نماد شرکت های سرمایه گذاری استانی اول اسفندماه بسته شد که امکان محاسبه سود سهام داران مشخص و سود توسط شرکتهای سرمایه پذیر به حساب مشمولان واریز شود.

بنابراین افرادی که در تاریخ یکم اسفندماه سهامدار بودند، سود سهام عدالت به میزان سهامی که دارند به آن ها تعلق خواهد گرفت. در این میان افرادی بودند که کل سهام شرکتهای سرمایه گذاری استانی را واگذار کردند یا افرادی که سهام شرکتهای سرمایه  گذاری استانی را خریداری کردهاند، بنابراین به میزان سهمی که هر فرد دارد، سود دریافت میکند و سود ۵۵۰ تومانی سهام عدالت لزوما به همه تعلق نمیگیرد.