به این نوشته چند امتیاز می دهید؟

شرکت دانش بنیان نوع 3


در این مقاله قصد داریم تا به بررسی معیارهای ارزیابی شرکت دانش بنیان نوع 3 بپردازیم. اینکه این نوع شرکت شامل چه گروههایی می شود و چه شرایطی باید داشته باشد از نمونه موضوعاتی است که در این مطلب گنجانده شده است.

در مقاله « انواع شرکت های دانش بنیان » با شرکت های دانش بنیان نوع ۱ و نوع دو آشنا شدیم. حال در این مطلب می خواهیم به تعریف و معرفی ویژگی های شرکت دانش بنیان نوع 3 بپردازیم.

در راستای اجرای قانون حمایت از موسسات و شرکت دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات و به منظور استفاده از ظرفیت شرکت‌ها و موسسات دارای توانمندی‌های فناورانه و نوآورانه در مناطق کمتر برخوردار، پارکها و مراکز رشد علم و فناوری، شرکتهای نقش آفرین در حل مسایل راهبردی و اساسی کشور و

همچنین توجه ویژه به شرکتهای فعال در حوزه صنایع فرهنگی، خلاق، علوم انسانی و اجتماعی، نوع جدیدی از شرکت‌های دانش‌بنیان با عنوان شرکت‌ دانش بنیان نوع 3، با شرایط این مصوبه ایجاد می‌شود.


تعاریف


قانون: قانون حمایت از شرکتها و موسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوریها و اختراعات
کار گروه: کار گروه ارزیابی و تشخیص صلاحیت شرکتها و موسسات دانش بنیان و نظارت بر اجرا
آیین نامه: آیین نامه ارزیابی شرکتها و موسسات دانش بنیان مصوب کارگروه.
بندهای ۱-۱،۱-۲ و ۱-۳: بندهای ۱-۱، ۱-۲ و ۱-۳ ماده (۱) آیین نامه محصول شامل کالا با خدمت است.
شرکت: شامل شرکت یا موسسه است.


چه شرکتهایی را می توان شرکت دانش بنیان نوع 3 دانست ؟


شرکت دانش بنیان نوع 3 ، با دارا بودین معیارهای ارزیابی این مصوبه و با تشخیص شورای تخصصی دبیرخانه کارگروه به مدت ۲ سال تایید میشوند. این شرکتها شامل چهار گروه زیر میباشند:

الف – شرکتهایی که محل اصلی فعالیت آنها در مناطق کمتر برخوردار است
ب – شرکتهای نقش آفرین در حل مسایل راهبردی با اساسی کشور
ج- شرکتهایی که محل اصلی فعالیت آنها پارکها و مراکز رشد علم و فناوری است
د – شرکتهای فعال در حوزه صنابع فرهنگی، خلاق، نوآفرين و علوم انسانی و اجتماعی


معیارهای ارزیابی شرکت دانش بنیان نوع 3


شرکتهایی که محل اصلی فعالیت آنها در مناطق کمتر برخوردار است در صورت دارا بودن یکی از شرایط زیر، تایید میشوند :

 • شرکت حائز کلیه معیارهای آیین نامه غیر از بندهای ۱-۲ و ۱-۳ ( شروط مرحله تولید و طراحی مبتنی بر تحقيق و توسعه ) باشد و بجای این دو بند، دارای یک کالا یا نمونه آزمایشگاهی کامل یا در حال تکمیل ( با قابلیت بررسی فنی ) بوده و عدم وجود بند ۱-۳، ناشی از نواقص نمونه آزمایشگاهی باشد.
 • شرکت حائز کلیه معیارهای آیین نامه غیر از بند ۱- ۳ ( شرط طراحی مبتنی بر تحقیق و توسعه ) باشد و به جای بند مذکور، بخشهایی از دانش فنی پیچیده مرتبط با محصول را کسب کرده و دارای نیروی انسانی متخصص در زمینه محصول باشد.
 • شرکت حائز کلیه معیارهای آیین نامه غیر از بند ۱-۱ ( شرط سطح فناوری ) باشد و به جای بند مذکور، محصول حائز سطح فناوری با پیچیدگی فنی کمتر نسبت به سایر محصولات فهرست کالاها و خدمات دانش بنیان باشد. همچنین شرکت دارای فعالیت تحقیق و توسعه و یا سایر توانمندیهای فناورانه اساسی در زمینه محصول خود باشد.
 • شرکتهای نقش آفرین در حل مسایل راهبردی یا اساسی کشور که دارای محصولی حائز یکی از مشخصه های زیر هستند. در صورت دارا بودن یکی از شرایط بندهای ۴-۱-۱ با ۴-۱-۲، تایید میشوند:
  الف- محصول دارای ویژگی تولید بار اول در کشور باشد
  ب- محصول توسط شرکت به خارج از کشور صادر شده باشد.
  ج- محصول جزو اقلام وارداتی با ارزبری بالا یا اقلام مشمول تحریم باشد.
  د- محصول دارای اولویت ملی بوده و در چارچوب برنامه های تاب آوری ملی ستاد اقتصاد مقاومتی باشد.
 • شرکتهایی که محل اصلی فعالیت آنها در پارکها و مراکز رشد علم و فناوری دارای مجوز از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری یا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی باشند، با دارا بودن مجوز فناوری مورد تایید از یکی از وزارت خانه های مذکور و شرایط بند ۴-۱-۱ باشند، تایید میشوند.

تبصره – بند ۴-۳ صرفا در مورد پارکها و مراکز رشدی که دارای نظام ارزیابی مورد تایید کمیته مشترک وزارتین و دبیرخانه کارگروه باشند، اجرا میشود.

** مناطق کمتر برخوردار، شامل استانهایی است که براساس آمار مرکز آمار ایران، جزو ۱۰ استان با کمترین تولید سرانه کشور، باشند، شهرهای کمتر برخوردار دیگر، به تشخیص کارگروه به این مناطق اضافه میشوند.

 • شرکتهای فعال در حوزه صنایع فرهنگی، خلاق، نوآفرین و علوم انانی و اجتماعی که حائز کلیه معیارهای آیین نامه غیر از بندهای ۱-۱ و ۱-۳ ( شرط سطح فناوری و طراحی مبتنی بر تحقیق و توسعه) بوده و بجای بندهای مذکور، دارای حداقل یک محصول در « فهرست کالاها و خدمات دانش بنیان حوزه صنایع فرهنگی، خلاق، نوآفرین و علوم انسانی و اجتماعی » باشند و در زمینه محصول مورد اشاره، دارای نیروی انسانی متخصص بوده و ایجاد توسعه محصول یا فرآیند یا تجهیزات تولید آن مبتنی بر دانش شرکت باشد.

حمایتها و ضوابط اجرایی شرکت دانش بنیان نوع 3


محصولاتی که شرایط این مصوبه را داشته باشند. بعنوان محصولات دانش بنیان تایید میشوند و حمایتهای مورد نظر این مصوبه، صرفا برای توسعه و تولید این محصولات دانش بنیان ارایه خواهد شد.

شرکت دانش بنیان نوع 3 ، مشمول حمایتهای بندهای (الف) و (و) ماده ۳ قانون نمیشوند.

دبیرخانه کارگروه میتواند شرکت دانش بنیان نوع 3 را با توجه به معبارهای این مصوبه، دسته بندی نموده و پس از مشخص نمودن ضوابط ارزیابی هر دسته، ارزیابی آنها را آغاز نموده و اطلاع رسانی به نهادهای حمایتی را براساس این دسته بندی، انجام دهد.

تبصره: شرکتهای حائز معیارهای دانش بنیان نوع ۱ و ۲ آیین نامه و واجد محصولات دارای شرایط این مصوبه صرفا با معرفی صندوق نوآوری و شکوفایی میتوانند از مزایای این مصوبه استفاده نمایند.