1.5/5 - (2 امتیاز)

در این مقاله قصد داریم تا نحوه صدور موافقت اصولی تاسیسات گردشگری را خدمت شما عزیزان ارائه دهیم. اطلاعاتی مانند مدارک و شرایط لازم برای دریافت این مجوز از نمونه موضوعاتی است که در این مطلب گنجانده شده است.

 

مرجع صدور مجوزمشخصات مجوز

مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به صدور موافقت اصولی تاسیسات گردشگری
عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

آیین نامه ایجاد، اصلاح، تکمیل، درجه بندی و نرخ گذاری تاسیسات گردشگری و نظارت بر آن ها

10150 1394/08/18 ماده (2) فصل دوم  دانلود

آیین نامه ایجاد، اصلاح، تکمیل، درجه بندی و نرخ گذاری تاسیسات گردشگری و نظارت بر آن ها

10150 1394/08/18 ماده 4 دانلود
فرآیند صدور موافقت اصولی تاسیسات گردشگری
دانلود
شرایط و مدارک لازم برای صدور موافقت اصولی تاسیسات گردشگری


عنوان مدرک کد مدرک
پیش طرح اولیه 11937
نقشه utm محل اجرای طرح 11938
مدارک مالکیت زمین (در صورت خصوصی بودن اراضی) 11939

فایلی وجود ندارد


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

آیین نامه ایجاد، اصلاح، تکمیل، درجه بندی و نرخ گذاری تاسیسات گردشگری و نظارت بر آن ها

10150 1394/08/18 ماده 2 فصل 2 دانلود

شیوه نامه صدور موافقت اصولی و مجوز ایجاد، اصلاح، تکمیل و تبدیل تاسیسات گردشگری

11460 1398/03/04 بند 6 دانلود

شیوه نامه صدور موافقت اصولی و مجوز ایجاد، اصلاح، تکمیل و تبدیل تاسیسات گردشگری

11460 1398/03/04 پیوست 1 دانلود
استعلام‌های بین دستگاهی

عنوان استعلام کد استعلام دستگاه استعلام‌دهنده مدت زمان پاسخ آدرس وب سایت توضیحات
وجود آثار و ابنیه تاریخی و محدودیت های اجرای طرح 10178 وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی کشور – اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری 7 ichto.ir

عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

آیین نامه ایجاد، اصلاح، تکمیل، درجه بندی و نرخ گذاری تاسیسات گردشگری و نظارت بر آن ها

10150 1394/08/18 تبصره ذیل ماده 2 دانلود
مجوزهای پیش‌نیازضوابط خاص صدور مجوزمدت زمان صدور مجوز

روزعنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

مصوبه جلسه هجدهم هیات مقررات زدایی به شماره 80/22663

11071 1396/09/21 بند 29  دانلود
مدت اعتبار مجوزعنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

بخشنامه شماره 972100/47603 مورخ 97/12/21 وزارت میراث فرهنگی

11427 1397/12/21 بند 4 دانلود
هزینه صدور موافقت اصولی تاسیسات گردشگری
نمونه مجوز صادر شده

دانلود
فرآیند تمدید موافقت اصولی تاسیسات گردشگری


فایلی وجود ندارد


شرایط و مدارک لازم برای تمدید مجوز


عنوان مدرک کد مدرک
درخواست متقاضی 10030

فایلی وجود ندارد


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

بخشنامه شماره 972100/47603 مورخ 97/12/21 وزارت میراث فرهنگی

11427 1397/12/21 بند 6 دانلود
ضوابط خاص تمدید مجوزمدت زمان تمدید مجوز

روزعنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

بخشنامه شماره 972100/47603 مورخ 97/12/21 وزارت میراث فرهنگی

11427 1397/12/21 بند 6 دانلود
مدت اعتبار مجوزهزینه تمدید مجوزفرآیند اصلاح موافقت اصولی تاسیسات گردشگری


فایلی وجود ندارد


شرایط و مدارک لازم برای اصلاح

ضوابط خاص اصلاح مجوزمدت زمان اصلاح

روز
مدت اعتبار مجوزهزینه اصلاح مجوزفرآیند ابطال موافقت اصولی تاسیسات گردشگری


فایلی وجود ندارد


شرایط قابلیت ابطال مجوز


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

بخشنامه شماره 972100/47603 مورخ 97/12/21 وزارت میراث فرهنگی

11427 1397/12/21 بند 7 دانلود

بخشنامه شماره 972100/47603 مورخ 97/12/21 وزارت میراث فرهنگی

11427 1397/12/21 بند 9 دانلود
شرایط و مدارک لازم برای لغو مجوزفایلی وجود ندارد


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

بخشنامه شماره 972100/47603 مورخ 97/12/21 وزارت میراث فرهنگی

11427 1397/12/21 بند 7 دانلود

بخشنامه شماره 972100/47603 مورخ 97/12/21 وزارت میراث فرهنگی

11427 1397/12/21 بند 9 دانلود