1/5 - (1 امتیاز)

آنچه در این مطلب می خوانید ...

در این مقاله قصد داریم تا در خصوص ثبت صورتجلسات شرکت‌ کارگزاری رسمی بیمه اطلاعات جامع و کاملی را خدمت شما عزیزان ارائه دهیم.

اطلاعاتی مانند مدارک و شرایط لازم برای دریافت این مجوز از نمونه موضوعاتی است که در این مطلب گنجانده شده است.

 

مرجع صدور مجوز ثبت صورتجلسات شرکت‌ کارگزاری رسمی بیمهمشخصات مجوز

مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ مجوز ثبت صورتجلسات شرکت‌ کارگزاری رسمی بیمه
عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

آیین نامه کارگزاری (دلالی) رسمی بیمه مستقیم (آیین نامه 92) شورای عالی بیمه

10123 1394/12/17 19 دانلود
فرآیند صدور مجوز
دانلود
شرایط و مدارک لازم برای صدور مجوز ثبت صورتجلسات شرکت‌ کارگزاری رسمی بیمه


عنوان مدرک کد مدرک
صورتجلسات مجامع عمومی عادی 10833
صورتجلسات نقل و انتقال سهام 11742
صورتجلسات تغییرات اعضای هیات مدیره 11744
اساسنامه 11888

فایلی وجود ندارد


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

آیین نامه کارگزاری (دلالی) رسمی بیمه مستقیم (آیین نامه 92) شورای عالی بیمه

10123 1394/12/17 ماده 19 دانلود
استعلام‌های بین دستگاهیمجوزهای پیش‌نیازضوابط خاص صدور مجوزمدت زمان صدور مجوز

روزعنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

مصوبه هیئت مقررات زدایی درخصوص مجوزهای بیمه مرکزی

11284 1395/11/26 بند 39 عناوین دانلود
مدت اعتبار مجوز
هزینه صدور مجوز
نمونه مجوز ثبت صورتجلسات شرکت‌ کارگزاری رسمی بیمه صادر شده

دانلود
فرآیند تمدید مجوز ثبت صورتجلسات شرکت‌ کارگزاری رسمی بیمه


دانلود
شرایط و مدارک لازم برای تمدید مجوزفایلی وجود ندارد


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

آیین نامه کارگزاری (دلالی) رسمی بیمه مستقیم (آیین نامه 92) شورای عالی بیمه

10123 1394/12/17 ماده 19 دانلود
ضوابط خاص تمدید مجوزمدت زمان تمدید مجوز

روزعنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

مصوبه هیئت مقررات زدایی درخصوص مجوزهای بیمه مرکزی

11284 1395/11/26 بند 39 عناوین دانلود
مدت اعتبار مجوزهزینه تمدید مجوز
فرآیند اصلاح ثبت صورتجلسات شرکت‌ کارگزاری رسمی بیمه


فایلی وجود ندارد


شرایط و مدارک لازم برای اصلاح مجوز ثبت صورتجلسات موسسات ارزیابی خسارت بیمه ایفایلی وجود نداردضوابط خاص اصلاح مجوزمدت زمان اصلاح مجوز ثبت صورتجلسات موسسات ارزیابی خسارت بیمه ای

روز
مدت اعتبار مجوز ثبت صورتجلسات موسسات ارزیابی خسارت بیمههزینه اصلاح مجوزفرآیند ابطال ثبت صورتجلسات شرکت‌ کارگزاری رسمی بیمه


فایلی وجود ندارد


شرایط و مدارک لازم برای ابطال مجوزفایلی وجود نداردضوابط خاص ابطال مجوزمدت زمان ابطال مجوز

روز
مدت اعتبار مجوز ثبت صورتجلسات شرکت‌ کارگزاری رسمی بیمههزینه ابطال مجوز