2/5 - (1 امتیاز)

ضمانت نامه بانکی برای ترخیص کالا

آنچه در این مطلب می خوانید ...

در این مقاله قصد داریم تا تمامی اطلاعات لازم برای دریافت ضمانت نامه بانکی برای ترخیص کالا را به شما عزیزان ارائه دهیم. همچنین مدارک و شرایط لازم برای دریافت ضمانت نامه را برای شما قرار خواهیم داد.

 

مرجع صدور مجوزمشخصات مجوز


مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ ضمانت نامه بانکی برای ترخیص کالا
عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

قانون امور گمرکی

264 1390/09/16 ماده 6 دانلود فایل
فرآیند صدور مجوز
شرایط و مدارک لازم برای صدور ضمانت نامه بانکی


عنوان مدرک
درخواست متقاضی
اظهار کالا
ضمانت نامه معتبر بانکي

عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

قانون امور گمرکی

264 1390/09/16 6  دانلود فایل
ضوابط خاص صدور مجوز


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

قانون امور گمرکی

264 1390/09/16 6 دانلود فایل
مدت زمان صدور ضمانت نامه بانکی برای ترخیص کالا

 روز
مدت اعتبار مجوز

 ماه


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

قانون امور گمرکی

264 1390/09/16 6 دانلود فایل