به این نوشته چند امتیاز می دهید؟

ضمانت نامه بانکی ( اعتبار بانکی )


در این مقاله قصد داریم تا در خصوص اعتبار بانکی یا همان ضمانت نامه بانکی اطلاعات جامع و کاملی را به شما عزیزان ارائه دهیم.

ضمانت نامه بانکی ( یا اعتبار بانکی ) عبارت است از سند تعهدآوری که به عنوان وثیقه مورد درخواست‌ اعتباردهندگان (‌بانک‌ها و موسسات اعتباری )

و بنا به درخواست آنها جهت تضمین تعهدات صادرکننده از سوی صندوق به عنوان ضامن ‌به نفع اعتباردهنده بصورت ریالی و یا ارزی

(با توجه به نوع تسهیلات مصوب توسط اعتبار دهنده) صادر می‌گردد .


واجدین شرایط اخذ ضمانت نامه بانکی ( اعتبار بانکی )


صادرکنندگان ایرانی که در مرحله قبل از حمل نیاز به سرمایه در گردش و منابع مالی ریالی و ارزی داشته و موسسات مالی و اعتباری اقدام به تامین مالی متقاضی می نمایند.


مدارک مورد نیاز برای اعتبار سنجی اشخاص حقوقی و حقیقی


۱. درخواست کتبی بانک و یا موسسات مالی و اعتباری تحت نظارت بانک مرکزی خطاب به صندوق حاوی اطلاعاتی از قبیل:

اصل مبلغ تسهیلات،نرخ سود، مدت اعتبار، نوع قرارداد تسهیلات(مشارکت مدنی یا فروش اقساطی و یا هرگونه قرارداد تسهیلاتی قابل تمدید) و میزان پوشش درخواستی اعتبار دهنده( حداکثر ۱۰۰% اصل و سود تسهیلات ).

۲. ارایه رضایت نامه کتبی با عنوان بانک مرکزی ج.ا.ا جهت دریافت گزارش اعتباری و تمامی اطلاعات مربوط به تسهیلات بانکی، چک های برگشتی و ضمانت نامه های بانکی دریافت شده .

۳. اساسنامه، شرکت نامه، اظهارنامه ثبت شرکت ها، آگهی تاسیس و کلیه آگهی های تغییرات شرکت، آخرین صورتجلسه مجمع عمومی که به تایید اداره ثبت شرکتها رسیده باشد.

۴. تصویر شناسنامه و کارت ملی مدیران و اعضای هیأت مدیره شرکت .

۵. اصل و تصویر کارت بازرگانی دارای اعتبار .

۶. اصل و کپی اسناد مالکیت یا اجاره نامه رسمی معتبر محل کار ( کارخانه و دفتر ) .

۷. صورت‌های مالی حسابرسی شده به همراه گزارش بازرس قانونی شرکت، تصویر اظهارنامه های مالیاتی مربوط به سه سال اخیر و اظهار نامه ارزش افزوده فصلی سال جاری.

۸. اصل و تصویر کلیه پروانه‌های صادراتی مربوط به ۳ سال اخیر(از تاریخ صدور پروانه های صادراتی الکترونیکی ارائه رسید پروانه الکترونیکی

صادرات بجای تصویر پروانه صادرات الزامی می باشد) و همچنین سنوات قبل از آن هر سال حداقل یک مورد بعلاوه چند نمونه بارنامه از هرسال

۹. گواهی ماده ۱۸۶ قانون مالیات های مستقیم وزارت امور اقتصاد و دارایی مبنی بر بلامانع بودن اعطای تسهیلات(در صورتی که گواهی مورد اشاره به سیستم بانکی ارائه گردیده است تصویر آن نیز مورد قبول می‌باشد).

۱۰. اصل و تصویر اعتبار اسنادی گشایش یافته به نفع متقاضی یا قرارداد فروش خارجی .

۱۱. اصل و تصویر جواز تاسیس/ پروانه بهره برداری درخصوص واحدهای تولیدی( در صورت وجود).

۱۲. کارت معتبر عضویت در اتحادیه صادرکنندگان (در صورت وجود ).

۱۳. اصل و تصویر گواهی عضویت در CD صادرکنندگان (در صورت وجود).

۱۴. کد اقتصادی

۱۵. آخرین لیست بیمه پرسنلی

۱۶. هرگونه مدارک و مستنـدات دیگری که مبین سطح اعتبار و مسائل مربوط به صادرات می‌باشد از جمله گواهی‌های کیفیت، عضویت در اتحادیه‌ها/ انجمن‌های تخصصی، لوح‌های تقدیر، صادر کننده نمونه و ….

۱۷. تکمیل و ارائه فرم‌های ضمیمه .

در صورتی‌که متقاضی در زمینه صدور خدمات فنی و مهندسی فعالیت می‌نماید لازم است مدارک ذیل را نیز ارائه نماید ‌:

الف)- اصل و تصویر صورت وضعیت های انجام شده همراه با تائیدیه انجمن صدور خدمات فنی و مهندسی و سازمان توسعه تجارت طی ۵ سال اخیر

ب)- قرارداد انجام کار ، قرار داد منعقده با پیمانکاران ساختمان و تاسیسات محل اجرای طرح .

ج)- رتبه بندی معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری و سایر مجوزهای قانونی مرتبط

نکته: در صورت معرفی ضامن ازسوی متقاضی ارائه برخی مدارک فوق توسط ضامنین الزامی می‌باشد .

لازم به ذکر است که مدارک مذکور عمومی بوده و حسب مورد با توجه به ماهیت حقوقی ( شخصیت حقیقی/ حقوقی) متقاضی ، فعالیت در

زمینه صدور خدمات فنی و مهندسی، فهرست مدارک متفاوت بوده و به صورت تفکیک شده دراختیار ایشان، قرار می‌گیرد .


فرایند اعتبار سنجی


۱. دریافت درخواست کتبی ذینفع

۲. تشکیل پرونده و اعتبارسنجی از صادرکننده در صندوق

۳. بررسی پرونده اعتبارسنجی در ارکان تصمیم گیر(کمیته فنی اعتباری و هیات مدیره)


مدت زمان انجام کار


حداکثر ظرف مدت ۱۵ روز پس از تکمیل پرونده اعتباری (در اختیار متقاضی) و انجام بازدید میدانی حسب مورد، گزارش اعتبارسنجی تنظیم و در دستور کار ارکان تصمیم گیر حسب مورد، قرار می گیرد.