به این نوشته چند امتیاز می دهید؟

ضوابط فنی و بهداشتی مشاغل خانگی


در این مقاله قصد داریم تا ضوابط فنی و بهداشتی مشاغل خانگی که مسئولیت بسته بندی مواد غذایی و آشامیدنی دارند را مورد بررسی قرار دهیم.

عزیزانی که قصد دریافت مجوز مشاغل خانگی از نوع بسته بندی مواد غذایی دارند، بایستی به این نکات توجه داشته باشند.

۱- هدف از ارائه ضوابط فنی و بهداشتی مشاغل خانگی:

اين ضابطه به استناد قانون ساماندهی و حمايت از مشاغل خانگی برای تعیین حداقل شرايط فنی و بهداشتی واحدهای خانگی آماده سازی و بسته بندی مواد و فرآورده های غذايی و آشامیدنی تدوين شده است.

به این ترتیب، واحدهای مذکور مطابق با قوانین و مقررات مربوطه توسط معاونت‌های غذا و دارو دانشگاههای علوم پزشکی سراسر کشور ثبت می شوند.

۲- دامنه کاربرد:

ضوابط فنی و بهداشتی مشاغل خانگی برای واحدهای آماده سازی و بسته بندی خانگی مشمول قانون ساماندهی و حمايت از مشاغل خانگی کاربرد دارد.

۳- مسئولیت:

مسئولیت اجرای ضوابط فنی و بهداشتی مشاغل خانگی بر عهده معاونتهای غذا و دارو دانشگاههای علوم پزشکی سراسر کشور بوده و مديرکل امور فرآورده های غذايی و آشامیدنی ناظر بر حسن اجرای آن می باشد.

۴- مراحل اجرای ضوابط فنی و بهداشتی مشاغل خانگی:

۴-۱- ویژگیهای محل آماده سازی و بسته بندی

مکان محدود به آشپزخانه واحد مسکونی بوده و بايد از امکان ايجاد شرايط بهداشتی برخوردار باشد. متقاضی مجاز به افزودن هر گونه تجهیزات و ماشین آلات صنعتی، کارگاهی و آشپزخانه صنعتی نمی باشد.

۱-۱-۴- درب ها

طبق ضوابط فنی و بهداشتی مشاغل خانگی، درب ها (در صورت وجود) بايد دارای سطوح صاف و قابل شستشو بوده و جنس آنها از مواد مقاوم به رطوبت باشند.

تمهیدات لازم برای جلوگیری از ورود حشرات مانند پشه ، سوسک و …. و جوندگان مانند موش در نظر گرفته شود.

۲-۱-۴- دیوارها

طبق ضوابط فنی و بهداشتی مشاغل خانگی، ديوارها بايد صاف، بدون ترك و خلل و فرج و غیر قابل نفوذ به رطوبت و حرارت و قابل شستشو باشند (حتی الامکان دارای رنگ روشن باشند).

محلهای اتصال کف به ديوار حتی الامکان بايد بدون زاويه و قابل نظافت باشد.

۳-۱-۴- کف

طبق ضوابط فنی و بهداشتی مشاغل خانگی، کف بايد کاملاً مقاوم، صاف، بدون ترك، قابل شستشو و ضد عفونی کردن باشد و همچنین دارای آبرو و شیب کافی به سمت مسیر آبرو باشد تا از تجمع آب در سطح کف جلوگیری شود.

۴-۱-۴- سقفها

سقف بايد ارتفاع کافی داشته باشد ( ارتفاع معمول در واحدهای مسکونی ) بدون ترك، خلل و فرج، غیر قابل نفوذ به رطوبت و حرارت و قابل نظافت باشند.

۵-۱-۴- پنجره ها

طبق ضوابط فنی و بهداشتی مشاغل خانگی، کلیه پنجره ها بايد دارای توری مناسب بوده و قابل شستشو و نظافت باشند.

۶-۱-۴- آب مصرفی

آب مورد استفاده بايد آب آشامیدنی (لوله کشی شهری) باشد. چنانچه محل در مناطق روستايی قرار گرفته است، آب مورد استفاده بايد از نظر بهداشتی مورد تايید شبکه بهداشت منطقه روستايی باشد.

۲-۴- ملزومات و ظروف مورد استفاده

ملزومات و ظروف مورد استفاده بايد از وسايل و ابزار آشپزخانه بوده و فقط برای آماده سازی و بسته بندی محصولات باشد.

جهت بسته بندی فراورده، صرفاً استفاده از دستگاه دوخت حرارتی دستی و يا شرينک دستی و دستگاه خشک کن خانگی مجاز است.

۳-۴- شستشو، ضدعفونی و گندزدایی

کلیه سطوح کف، ديوارها، درها، پنجره ها بايد با مواد شوينده و پاك کننده مناسب، نظافت، شسته و پاکیزه شوند. در صورت استفاده از ابزار و سطوح و ظروف برای تهیه مواد غذايی يا بسته بندی آن، بايد قبل و پس از بکارگیری شسته و به نحو مناسبی خشک شوند.

۴-۴- اصول بهداشت فردی

کلیه افراد خانواربايد دارای کارت بهداشتی معتبر باشند. درضمن گذراندن دوره های آموزشی اصول بهداشت فردی(GHP ) و اصول بهداشت مواد غذايی برای متقاضی الزامی است.

استفاده از لباس کار مناسب شامل روپوش يا پیش بند، دستکش، ماسک و کلاه پارچه ای مناسب در حین انجام کار الزامی است. همچنین در هنگام کار از ساعت، انگشتر و هر وسیله زينتی ديگر نبايد استفاده شود.

۵-۴- ظرفیت آماده سازی محصول

مقادير آماده سازی و بسته بندی فرآورده با توجه به گنجايش آشپزخانه تعیین می گردد و واحد خانگی بايد فرآورده هر روز را در پايان همان روز عرضه نموده و مجاز به انبارش آن نمی باشد.

۶-۴- شرایط بسته بندی و برچسب گذاری

بنا به ضوابط فنی و بهداشتی مشاغل خانگی، مواد بسته بندی مورد استفاده بايد از جنس مورد تأيید و مجاز جهت تماس با فرآورده های غذايی و آشامیدنی باشد.

الزامات برچسب گذاری شامل : درج عبارت “تولید خانگی ” ،”کد واحد خانگی/ کد مسئول فنی / شناسه معاونت ” ،”آدرس محل آماده سازی( اختیاری)”، “شماره تماس ” ، “نام فراورده ” ، “عمده ترکیبات تشکیل دهنده ” می باشد.

توجه۱- جزئیات ترکیبات تشکیل دهنده برای ثبت گواهی اظهار بايستی به معاونت غذا و داروی دانشگاه مربوطه ارائه شود.

بديهی است در مواردی که يک جزء يا اجزايی از ترکیبات تشکیل دهنده به تشخیص معاونت غذا و دارو دارای احتمال بروز يا ظهور عوارضی باشد (نظیر آلرژی و…) هشدار مربوطه بايستی برروی برچسب درج شود.

توجه ۲- عبارت “تولید خانگی”با فونت Titr و حداقل سايز  ۲۸ درج شود.

توجه ۳- الزامی به ثبت برند يا نام تجاری نمی باشد.

۷-۴- نحوه درج ماندگاری محصول

تاريخ تولید و شرايط نگهداری بر روی بسته بندی درج شده و تاريخ انقضا برحسب پیشنهاد مسئول فنی و تايید معاونت غذا و دارو بر حسب نوع فرآورده و شرايط اقلیمی محل عرضه تعیین می شود.

۸-۴- نحوه توزیع و عرضه محصول

میزان فرآورده آماده سازی شده بايد به مقداری باشد که بصورت روزانه قابل عرضه بوده و متقاضی اجازه انبارش مواد اولیه و همچنین فرآورده هايی را در واحد خانگی تحت هیچ شرایطی ندارد.

عرضه محصول، صرفاً در شهر محل استقرار واحد خانگی مجاز می باشد. واحدهای روستايی علاوه بر سطح روستای محل استقرار ، مجاز به عرضه در سطح يکی از نزديکترين شهرستان های مورد تقاضا می باشند.

۹-۴- کنترل سلامت فرآورده

برای کنترل مواد اولیه و فرآورده تولید شده، بايد فردی واجد شرايط به عنوان مسئول فنی بر نحوه آماده سازی و بسته بندی نظارت کند،

همچنین بطور ادواری از فرآورده نمونه برداری کرده و جهت انجام آزمونهای کنترل کیفیت و ايمنی به يکی از آزمايشگاههای تايید صلاحیت شده سازمان غذا و دارو ارسال نمايد.

بنا به ضوابط فنی و بهداشتی مشاغل خانگی، نتايج آزمونهای انجام شده بايد يک نسخه در محل واحد خانگی و يک نسخه نزد مسئول فنی نگهداری شود.