مجوز آزمایشگاه دامپزشکی

 

در این مقاله قصد داریم تا درباره دریافت مجوز آزمایشگاه دامپزشکی اطلاعات جامع و کاملی را خدمت شما عزیزان ارائه دهیم. اطلاعاتی مانند مدارک و شرایط لازم برای دریافت این نوع مجوز از نمونه موضوعاتی است که در این مطلب قرار داده شده است.

 

مرجع صدور مجوز آزمایشگاه دامپزشکیمشخصات مجوز

مطالعه بیشتر :

مجوز دامپزشکی

مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ مجوز آزمایشگاه دامپزشکی
عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی/ماده 2

11001 1389/04/23 ماده 2 دانلود
فرآیند صدور مجوز
دانلود
شرایط و مدارک لازم برای صدور مجوز آزمایشگاه دامپزشکی


عنوان مدرک کد مدرک
گواهی کسب امتیاز آموزشی (و حسب مورد سابقه كار) لازم در زمینه تخصصی مربوط 1009118
ارائه تعهدنامه محضری مبني بر رعايت كليه دستورالعمل ها و ضوابط مربوطه 1001433
تصویر سند مالکیت یا اجاره نامه 2100051
اصل گواهی عدم اعتیاد 1001809
تصویر برابر اصل شده کارت پایان خدمت یا معافیت دائم 1001811
2عدد عکس 3*4 1001333
اصل و تصویر شناسنامه و کارت ملی 100/1
گواهی عدم سوء پیشینه کیفری 12500014
فرم تکمیل شده درخواست متقاضی 10000225
پرداخت مبلغ تعرفه ابطال تمبر 10000229
تصوير مدرك تحصيلي/ گواهی موقت فارغ‌التحصیلی معتبر (برابربااصل) 10000222
گواهي عدم سوء پيشينه حرفه‌اي 10000220
تصوير كارت عضويت معتبر نظام دامپزشكي 10000217

دانلود

عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

دستورالعمل نیروی انسانی متخصص مراکز موضوع تبصره 2 ماده 2 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی

1184 1395/11/19 ماده 4 صفحه 16 دانلود

دستورالعمل ارزشيابي متقاضيان صدور/تمديد مجوز يا پروانه خدمات دامپزشكي بخش غيردولتي

1169 1394/03/31 ماده 3 صفحه 4 دانلود

سیاست ها و ضوابط تاسیس درمانگاه‌ها،پلی‌کلینیک‌ها، بیمارستانها و مراکز مایه کوبی دامپزشکی مراکز موضوع بند ج ماده 2 قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی

79839 1398/11/02 بند 1-4 صفحه 4 دانلود

سیاست‌ها و ضوابط تاسیس داروخانه دامپزشکی موضوع بند ج ماده 2 قانون افزایش بهره‌وریبخش کشاورزی و منابع طبیعی

10000130 1397/07/24 بند 1-4 صفحه 3 دانلود
استعلام‌های بین دستگاهیمجوزهای پیش‌نیاز


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

دستورالعمل نیروی انسانی متخصص مراکز موضوع تبصره 2 ماده 2 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی

1184 1395/11/19 تبصره 4 ماده 4 دانلود

سیاست‌ها و ضوابط تأسیس داروخانه دامپزشکی

1170 1397/07/24 بند 5 صفحه 8 دانلود

سیاست ها و ضوابط تاسیس درمانگاه‌ها،پلی‌کلینیک‌ها، بیمارستانها و مراکز مایه کوبی دامپزشکی مراکز موضوع بند ج ماده 2 قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی

79839 1398/11/02 بند 5 صفحه 17 دانلود

قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی/ماده 2

11001 1389/04/23 ماده 2 دانلود
ضوابط خاص صدور مجوزمدت زمان صدور مجوز

روز
مدت اعتبار مجوز

ماهعنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

سیاست‌ها و ضوابط تأسیس داروخانه دامپزشکی

1170 1397/07/24 بند 4-4 دانلود

سیاست ها و ضوابط تاسیس درمانگاه‌ها،پلی‌کلینیک‌ها، بیمارستانها و مراکز مایه کوبی دامپزشکی مراکز موضوع بند ج ماده 2 قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی

79839 1398/11/02 بند 4-4 دانلود
هزینه صدور مجوزعنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

د. قانون تاسیس نظام دامپزشکی جمهوری اسلامی ایران

1311 1376/06/18 ماده 9 دانلود
نمونه مجوز آزمایشگاه دامپزشکی صادر شده

دانلود
فرآیند تمدید مجوز آزمایشگاه دامپزشکی


شرایط و مدارک لازم برای تمدید مجوز
ضوابط خاص تمدید مجوزمدت زمان تمدید مجوز

روز
مدت اعتبار مجوز

ماههزینه تمدید مجوز آزمایشگاه دامپزشکیفرآیند اصلاح مجوز آزمایشگاه دامپزشکی


شرایط و مدارک لازم برای اصلاح مجوز
ضوابط خاص اصلاح مجوزمدت زمان تمدید مجوز

روز
مدت اعتبار مجوز

ماههزینه اصلاح مجوز آزمایشگاه دامپزشکیفرآیند ابطال مجوز آزمایشگاه دامپزشکی


شرایط قابلیت ابطال مجوز


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

سیاست‌ها و ضوابط تأسیس داروخانه دامپزشکی

1170 1397/07/24 بند 6 صفحه 10 دانلود

سیاست ها و ضوابط تاسیس درمانگاه‌ها،پلی‌کلینیک‌ها، بیمارستانها و مراکز مایه کوبی دامپزشکی مراکز موضوع بند ج ماده 2 قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی

79839 1398/11/02 بند 6 صفحه 18 دانلود

قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی/ماده 2

11001 1389/04/23 ماده 2 و ماده 6 دانلود
شرایط و مدارک لازم برای لغو مجوز


عنوان مدرک کد مدرک
ارائه درخواست کتبی 11205
اصل پروانه قبلی 1000231
گزارش نظارتی / آرا و احکام هیئت های انتظامی و مراجع قضایی 10582

عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

سیاست‌ها و ضوابط تأسیس داروخانه دامپزشکی

1170 1397/07/24 بند 6 صفحه 10 دانلود

سیاست ها و ضوابط تاسیس درمانگاه‌ها،پلی‌کلینیک‌ها، بیمارستانها و مراکز مایه کوبی دامپزشکی مراکز موضوع بند ج ماده 2 قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی

79839 1398/11/02 بند 6 صفحه 18 دانلود
صدور
مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ مجوز آزمایشگاه دامپزشکی
عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی/ماده 2

11001 1389/04/23 ماده 2 دانلود
فرآیند صدور مجوز
دانلود
شرایط و مدارک لازم برای صدور مجوز آزمایشگاه دامپزشکی


عنوان مدرک کد مدرک
گواهی کسب امتیاز آموزشی (و حسب مورد سابقه كار) لازم در زمینه تخصصی مربوط 1009118
ارائه تعهدنامه محضری مبني بر رعايت كليه دستورالعمل ها و ضوابط مربوطه 1001433
تصویر سند مالکیت یا اجاره نامه 2100051
اصل گواهی عدم اعتیاد 1001809
تصویر برابر اصل شده کارت پایان خدمت یا معافیت دائم 1001811
2عدد عکس 3*4 1001333
اصل و تصویر شناسنامه و کارت ملی 100/1
گواهی عدم سوء پیشینه کیفری 12500014
فرم تکمیل شده درخواست متقاضی 10000225
پرداخت مبلغ تعرفه ابطال تمبر 10000229
تصوير مدرك تحصيلي/ گواهی موقت فارغ‌التحصیلی معتبر (برابربااصل) 10000222
گواهي عدم سوء پيشينه حرفه‌اي 10000220
تصوير كارت عضويت معتبر نظام دامپزشكي 10000217

دانلود

عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

دستورالعمل نیروی انسانی متخصص مراکز موضوع تبصره 2 ماده 2 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی

1184 1395/11/19 ماده 4 صفحه 16 دانلود

دستورالعمل ارزشيابي متقاضيان صدور/تمديد مجوز يا پروانه خدمات دامپزشكي بخش غيردولتي

1169 1394/03/31 ماده 3 صفحه 4 دانلود

سیاست ها و ضوابط تاسیس درمانگاه‌ها،پلی‌کلینیک‌ها، بیمارستانها و مراکز مایه کوبی دامپزشکی مراکز موضوع بند ج ماده 2 قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی

79839 1398/11/02 بند 1-4 صفحه 4 دانلود

سیاست‌ها و ضوابط تاسیس داروخانه دامپزشکی موضوع بند ج ماده 2 قانون افزایش بهره‌وریبخش کشاورزی و منابع طبیعی

10000130 1397/07/24 بند 1-4 صفحه 3 دانلود
استعلام‌های بین دستگاهیمجوزهای پیش‌نیاز


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

دستورالعمل نیروی انسانی متخصص مراکز موضوع تبصره 2 ماده 2 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی

1184 1395/11/19 تبصره 4 ماده 4 دانلود

سیاست‌ها و ضوابط تأسیس داروخانه دامپزشکی

1170 1397/07/24 بند 5 صفحه 8 دانلود

سیاست ها و ضوابط تاسیس درمانگاه‌ها،پلی‌کلینیک‌ها، بیمارستانها و مراکز مایه کوبی دامپزشکی مراکز موضوع بند ج ماده 2 قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی

79839 1398/11/02 بند 5 صفحه 17 دانلود

قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی/ماده 2

11001 1389/04/23 ماده 2 دانلود
ضوابط خاص صدور مجوزمدت زمان صدور مجوز

روز
مدت اعتبار مجوز

ماهعنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

سیاست‌ها و ضوابط تأسیس داروخانه دامپزشکی

1170 1397/07/24 بند 4-4 دانلود

سیاست ها و ضوابط تاسیس درمانگاه‌ها،پلی‌کلینیک‌ها، بیمارستانها و مراکز مایه کوبی دامپزشکی مراکز موضوع بند ج ماده 2 قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی

79839 1398/11/02 بند 4-4 دانلود
هزینه صدور مجوزعنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

د. قانون تاسیس نظام دامپزشکی جمهوری اسلامی ایران

1311 1376/06/18 ماده 9 دانلود
نمونه مجوز آزمایشگاه دامپزشکی صادر شده

دانلود
تمدید
فرآیند تمدید مجوز آزمایشگاه دامپزشکی


شرایط و مدارک لازم برای تمدید مجوز
ضوابط خاص تمدید مجوزمدت زمان تمدید مجوز

روز
مدت اعتبار مجوز

ماههزینه تمدید مجوز آزمایشگاه دامپزشکیاصلاح
فرآیند اصلاح مجوز آزمایشگاه دامپزشکی


شرایط و مدارک لازم برای اصلاح مجوز
ضوابط خاص اصلاح مجوزمدت زمان تمدید مجوز

روز
مدت اعتبار مجوز

ماههزینه اصلاح مجوز آزمایشگاه دامپزشکیابطال
فرآیند ابطال مجوز آزمایشگاه دامپزشکی


شرایط قابلیت ابطال مجوز


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

سیاست‌ها و ضوابط تأسیس داروخانه دامپزشکی

1170 1397/07/24 بند 6 صفحه 10 دانلود

سیاست ها و ضوابط تاسیس درمانگاه‌ها،پلی‌کلینیک‌ها، بیمارستانها و مراکز مایه کوبی دامپزشکی مراکز موضوع بند ج ماده 2 قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی

79839 1398/11/02 بند 6 صفحه 18 دانلود

قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی/ماده 2

11001 1389/04/23 ماده 2 و ماده 6 دانلود
شرایط و مدارک لازم برای لغو مجوز


عنوان مدرک کد مدرک
ارائه درخواست کتبی 11205
اصل پروانه قبلی 1000231
گزارش نظارتی / آرا و احکام هیئت های انتظامی و مراجع قضایی 10582

عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

سیاست‌ها و ضوابط تأسیس داروخانه دامپزشکی

1170 1397/07/24 بند 6 صفحه 10 دانلود

سیاست ها و ضوابط تاسیس درمانگاه‌ها،پلی‌کلینیک‌ها، بیمارستانها و مراکز مایه کوبی دامپزشکی مراکز موضوع بند ج ماده 2 قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی

79839 1398/11/02 بند 6 صفحه 18 دانلود