مجوز آموزشگاه فنی و حرفه ای

در این مقاله قصد داریم تا هر آنچه در زمینه دریافت مجوز آموزشگاه فنی و حرفه ای لازم است به شما ارائه دهیم. اطلاعاتی چون قوانین و مقررات مربوط به دریافت مجوز و مدارک و شرایط لازم برای دریافت آن در این مقاله قرار داده شده است. پس با ما تا انتهای این مقاله همراه باشید.

مرجع صدور مجوز آموزشگاه فنی و حرفه ای :مشخصات مجوز آموزشگاه فنی و حرفه ای :

 

مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ مجوز آموزشگاه فنی و حرفه ای :

عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط

قانون کار جمهوری اسلامی ایران

429

1369/08/29

مواد 107 به بعد

دانلود فایل

ضوابط و دستورالعمل اجرایی آیين نامه نحوه  تشكيل و اداره آموزشگاه های فنی و حرفه ای آزاد

28

1397/12/25

بند 3 ماده 1 دانلود فایل

فرآیند صدور مجوز آموزشگاه فنی و حرفه ای :دانلودفایل


شرایط دریافت مجوز آموزشگاه های فنی و حرفه ای :


مدارک لازم برای صدور مجوز آموزشگاه فنی و حرفه ای :

تامین و معرفی حداقل یک دفتر ثابت کار دارای کاربری آموزشي یا اداری یا تجاری یا صنعتی، که الزاما باید در مالکیت یا اجاره رسمی و معتبر متقاضی تاسیس باشد.

فرمهای تکمیلی :دانلود فایلدانلود فایلدانلود فایلدانلود فایل
تصویر کارت نظام وظیفه
تصویر گواهی عدم سوءپیشینه کیفری
تصویر گواهی عدم اعتیاد
تصویر تعهد نامه محضری
تابعیت ایرانی
تعهد نامه عدم اشتغال
برگه تشخیص و احراز هویت
اعتقاد به دین مبین اسلام یا یکی از ادیان شناخته در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

مبانی قانونی دریافت مجوز آموزشگاه فنی و حرفه ای :

عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
ضوابط و دستورالعمل اجرايي آیين نامه نحوه تشكيل و اداره آموزشگاه های فنی و حرفه ای آزاد281397/12/25ماده 26دانلود فایل

ضوابط و دستورالعمل اجرايي آیين نامه نحوه تشكيل و اداره آموزشگاه های فنی و حرفه ای آزاد

281397/12/25ماده 29دانلود فایل
استعلام‌های بین دستگاهی
عنوان استعلامکد استعلامدستگاه استعلام‌دهندهمدت زمان پاسخآدرس وب سایت
تاییدیه اماکن10008پلیس اطلاعات و امنیت عمومی – پلیس نظارت بر اماکن عمومی0
گواهی عدم اعتیاد10016نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران – مراکز بهداشتی و درمانی معتمد0
عدم سوء پیشینه10078نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران – فرماندهی نیروی انتظامی0http://epolice.ir

مبانی قانونی برای دریافت مجوز آموزشگاه فنی و حرفه ای :

عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط

ضوابط و دستورالعمل اجرايی آیين نامه نحوه تشكيل و اداره آموزشگاه های فنی و حرفه ای آزاد

281397/12/25بند 5 ماده 29دانلود فایل

ضوابط و دستورالعمل اجرايی آیين نامه نحوه تشكيل و اداره آموزشگاه های فنی و حرفه ای آزاد

281397/12/25بند 4 و 5 ماده 26دانلود فایل

مجوزهای پیش نیاز آموزشگاه فنی و حرفه ای :

بهره گیری از خط تولید بنگاه اقتصادی ویژه متقاضیان تاسیس آموزشگاه فنی و حرفه ای آزاد نوع الف با رعایت جوانب فنی و ایمنی

مبانی قانونی دربافت مجوز آموزشگاه فنی و حرفه ای :

عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
ضوابط و دستورالعمل اجرايی آیين نامه نحوه تشكيل و اداره آموزشگاه های فنی و حرفه ای آزاد281397/12/25جدول شماره 1دانلود 
ضوابط و دستورالعمل اجرايی آیين نامه نحوه تشكيل و اداره آموزشگاه های فنی و حرفه ای آزاد281397/12/25ماده 60دانلود 

ضوابط خاص صدور مجوز آموزشگاه فنی و حرفه ای :


مبانی قانونی مجوز آموزشگاه فنی و حرفه ای :

عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
ضوابط و دستورالعمل اجرايي آیين نامه نحوه  تشكيل و اداره آموزشگاه های فنی و حرفه ای آزاد281397/12/25ماده 26دانلود 
ضوابط و دستورالعمل اجرايي آیين نامه نحوه تشكيل و اداره آموزشگاه های فنی و حرفه ای آزاد281397/12/25تبصره 2 ماده 26دانلود 

مدت زمان دریافت مجوز :

 روزمبانی قانونی دریافت مجوز :

عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
ضوابط و دستورالعمل اجرايی آیين نامه نحوه تشكيل و اداره آموزشگاه های فنی و حرفه ای آزاد281397/12/25تبصره 3 ماده 60دانلود 
ضوابط و دستورالعمل اجرايی آیين نامه نحوه تشكيل و اداره آموزشگاه های فنی و حرفه ای آزاد281397/12/25تبصره 2 ماده 61دانلود 

ضوابط و دستورالعمل اجرايی آیين نامه نحوه تشكيل و اداره آموزشگاه های فنی و حرفه ای آزاد

281397/12/25تبصره 3 ماده 63دانلود 

 ماه


مدت اعتبار مجوز


مبانی قانونی دریافت مجوز آموزشگاه فنی و حرفه ای :

عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
ضوابط و دستورالعمل اجرایی آیين نامه نحوه تشكيل و اداره آموزشگاه های فنی و حرفه ای آزاد281397/12/25تبصره 3 ماده 60دانلود 
ضوابط و دستورالعمل اجرایی آیين نامه نحوه تشكيل و اداره آموزشگاه های فنی و حرفه ای آزاد281397/12/25تبصره 2 ماده 61دانلود 
ضوابط و دستورالعمل اجرايی آیين نامه نحوه تشكيل و اداره آموزشگاه های فنی و حرفه ای آزاد281397/12/25تبصره 3 ماده 63دانلود 

هزینه صدور مجوز آموزشگاه فنی و حرفه ای :


عنوان هزینهمبلغ

صدور، تعویض و تمدید گواهینامه مهارت و پروانه تاسیس آموزشگاههاي آزاد

50000 ریال

مبانی قانونی دریافت مجوز آموزشگاه فنی و حرفه ای :

عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
قانون بودجه 98 کل کشور5481397/12/21جدول شماره 16 ردیف 3دانلود 
نمونه مجوز صادر شده

دانلود 

انتظار می رود که با خواندن این مقاله با مجوز آموزشگاه فنی و حرفه ای و قوانین آن، آشنا شده باشید.  اگر در بخشی از متن به ابهام برخوردید یا نتوانستید مراحل مجوز خود را انجام دهید کافیست گوشی خود را برداشته و با گرفتن شماره های تماس 45518-021 و 09120213393 با مشاوران ما تماس بگیرید. کارشناسان مجرب ما در موسسه حقوقی بازرگان با روی باز پذیرای سوالات شما هستند.