به این نوشته چند امتیاز می دهید؟

آنچه در این مطلب می خوانید ...

 

در این مقاله قصد داریم تا نحوه دریافت مجوز آموزش خلبانی را خدمت شما عزیزان ارائه دهیم. اطلاعاتی مانند مدارک و شرایط لازم برای دریافت این مجوز از نمونه موضوعاتی است که در این مطلب گنجانده شده است.

 

مرجع صدور مجوزمشخصات مجوز

مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ مجوز آموزش خلبانی
عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

قانون هواپیمایی کشوری

10580 1328/05/01 15 دانلود
فرآیند صدور مجوز 


دانلود
شرایط و مدارک لازم برای صدور مجوز آموزش خلبانی


عنوان مدرک کد مدرک
مدارک شرکت شامل کپی اساسنامه و آگهي ثبت شركت یا تغییرات 10951
نظام نامه 10963
ارائه درخواست کتبی 11224
ارائه فیش بانکی 12054
گزارش بازرسي سازمان 12488

فایلی وجود ندارد


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

مقررات مراكز آموزشي تعميرات و نگهداري هواپيما

11841 1397/01/31 147. A.15 دانلود
استعلام‌های بین دستگاهی

عنوان استعلام کد استعلام دستگاه استعلام‌دهنده مدت زمان پاسخ آدرس وب سایت توضیحات
استعلام تعیین صلاحیت عمومی و شخصی 10118 وزارت اطلاعات – اداره کل تعیین صلاحیت و اسناد وزارت اطلاعات 0 http://www.vaja.ir

عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

شيوه نامه تاييد امنيتي درخواست كنندگان اخذ مجوز فعاليت در صنعت هوانوردي

11836 1389/07/01 26 دانلود
مجوزهای پیش‌نیازضوابط خاص صدور مجوز آموزش خلبانیمدت زمان صدور مجوز

روز
مدت اعتبار مجوز آموزش خلبانیعنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

مقررات مراكز آموزشي تعميرات و نگهداري هواپيما

11841 1397/01/31 147.A.155 Continued validity دانلود
هزینه صدور مجوز آموزش خلبانی


عنوان هزینه مبلغ
هزینه صدور 600000 ریال

عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

(تعرفه‌هاي خدمات سازمان هواپيمايي كشوري) مصوب سال 1394

10582 1394/01/30 جدول3 دانلود
نمونه مجوز آموزش خلبانی صادر شده

فایلی وجود ندارد


فرآیند تمدید مجوز آموزش خلبانی


فایلی وجود ندارد


شرایط و مدارک لازم برای تمدید مجوز آموزش خلبانیفایلی وجود نداردضوابط خاص تمدید مجوزمدت زمان تمدید مجوز

روز
مدت اعتبار مجوزهزینه تمدید مجوز آموزش خلبانیعنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

(تعرفه‌هاي خدمات سازمان هواپيمايي كشوري) مصوب سال 1394

10582 1394/01/30 جدول 3 دانلود
فرآیند اصلاح مجوز آموزش خلبانی


فایلی وجود ندارد


شرایط و مدارک لازم برای اصلاح مجوز


عنوان مدرک کد مدرک
ارائه درخواست کتبی 11224
آخرین مدارک و مستندات اصلاح شده 11443
ارائه فیش بانکی 12054


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

مقررات مراكز آموزشي تعميرات و نگهداري هواپيما

11841 1397/01/31 147.A.150 Changes to the maintenance training orga دانلود
ضوابط خاص اصلاح مجوزمدت زمان اصلاح مجوز

روز
مدت اعتبار مجوزهزینه اصلاح مجوز آموزش خلبانیعنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

(تعرفه‌هاي خدمات سازمان هواپيمايي كشوري) مصوب سال 1394

10582 1394/01/30 جدول3 دانلود
فرآیند ابطال مجوز آموزش خلبانی


فایلی وجود ندارد


شرایط قابلیت ابطال مجوز


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

مقررات مراكز آموزشي تعميرات و نگهداري هواپيما

11841 1397/01/31 147.B.130 Findings دانلود
شرایط و مدارک لازم برای لغو مجوز آموزش خلبانی


عنوان مدرک کد مدرک
اصل پروانه/ مجوز/ گواهی صادر شده 11254
گزارش بازرسي سازمان 12488

فایلی وجود ندارد


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

مقررات مراكز آموزشي تعميرات و نگهداري هواپيما

11841 1397/01/31 147.B.200 دانلود