3/5 - (2 امتیاز)

 

مرجع صدور مجوز آموزش صنایع دستیمشخصات مجوز


 

مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ مجوز صنایع دستی
عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط

قانون اساسنامه سازمان میراث فرهنگی کشور

3511367/02/01ماده 47دانلود فایل
فرآیند صدور مجوز
فایلی وجود ندارد


شرایط و مدارک لازم برای صدور مجوز صنایع دستی


عنوان مدرک
تصویر کارت ملی
تصویر شناسنامه
تصویر کارت نظام وظیفه
تصویر مدرک تحصیلی
تصویر گواهی عدم سوءپیشینه کیفری
تابعیت ایرانی
سابقه فعالیت
دارای درجه هنری 1یا2
دارای پروانه تولیدکارگاهی
گواهی مدیریت آموزشگاه

فایلی وجود نداردمدت زمان صدور مجوز

 روز
مدت اعتبار مجوز

 ماه