این روزها با شیوع ویروس کرونا و تعطیلی آموزشگاهها بسیاری از آنها اقدام به برگزاری دوره های مجازی نمودند. برای انجام این کار نیاز به دریافت مجوز آموزش مجازی دارند که در این مطلب با جزییات کامل به ذکر مدارک و شرایط دریافت این مجوز می پردازیم.

 

مرجع صدور مجوزمشخصات مجوز


مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ مجوز آموزش مجازی
عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
سند تحول بنیادین وزارت آموزش و پرورش5911390/07/05کل سند
فرآیند صدور مجوز
فایلی وجود ندارد


شرایط و مدارک لازم برای صدور آموزش مجازی


عنوان مدرککد مدرک
اخذ معرفی نامه از مرکز حراست100510
تأییدیه معاونت پرورشی و فرهنگی وزارت آموزش و پرورش100738
فایلی وجود ندارداستعلام‌های بین دستگاهیمجوزهای پیش‌نیازضوابط خاص صدور مجوزمدت زمان صدور مجوز

روز
مدت اعتبار مجوز
ماه
هزینه صدور مجوز


عنوان هزینهمبلغ
هزینه صدور10000 ریال


نمونه مجوز صادر شده
فایلی وجود ندارد


فرآیند تمدید مجوز آموزش مجازی


شرایط و مدارک لازم برای تمدید مجوز
ضوابط خاص تمدید آموزش مجازیمدت زمان تمدید مجوز
روز
مدت اعتبار مجوز
ماههزینه تمدید مجوز
فرآیند اصلاح مجوز آموزش مجازی


شرایط و مدارک لازم برای اصلاح مجوز
ضوابط خاص اصلاح مجوز آموزش مجازیمدت زمان اصلاح مجوز
روز
مدت اعتبار مجوز
ماههزینه اصلاح مجوز
فرآیند ابطال مجوز آموزش مجازی


شرایط قابلیت ابطال مجوزشرایط و مدارک لازم برای لغو مجوز آموزش مجازی