مجوز آژانس هواپیمایی

در این مقاله قصد داریم تا هر آنچه در زمینه دریافت مجوز آژانس هواپیمایی است به شما ارائه دهیم. اطلاعاتی چون قوانین و مقررات مربوط به دریافت مجوز و مدارک و شرایط لازم برای دریافت آن در این مقاله قرار داده شده است. پس با ما تا انتهای این مقاله همراه باشید.

مرجع صدور مجوز آژانس هواپیماییمشخصات مجوز آژانس هواپیمایی :


مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ مجوز :

عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

آیین نامه ایجاد، اصلاح، تکمیل، درجه بندی و نرخ گذاری تاسیسات گردشگری و نظارت بر آن ها

332 1394/08/18 ماده 5

فرآیند صدور مجوز آژانس هواپیمایی

شرایط و مدارک لازم برای صدور مجوز آژانس هواپیمایی


عنوان مدرک کد مدرک
اخذ استعلام های لازم از دستگاه های اجرایی ذیربط 101914
تغییر کاربری محل اجرای طرح 101915
تایید نقشه های معماری پروژه 101916
اخذ پروانه ساخت 101917

عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

آیین نامه ایجاد، اصلاح، تکمیل، درجه بندی و نرخ گذاری تاسیسات گردشگری و نظارت بر آن ها

332 1394/08/18 فصل دوم ماده 5

بخشنامه شماره 972100/47603 مورخ 97/12/21 وزارت میراث فرهنگی

1370 1397/12/21 بند 8
استعلام‌های بین دستگاهی

عنوان استعلام کد استعلام دستگاه استعلام‌دهنده مدت زمان پاسخ آدرس وب سایت

تامین انشعاب گاز

10183 شرکت ملی گاز ایران – شرکت های گاز استانی 30 www.nigc.ir

تامین آب

10097 وزارت نیرو – معاونت آب و آبفا 15 http://www.moe.gov.ir

تامین برق

10130 شرکت مادر تخصصی مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران – توانیر – شرکت سهامی برق منطقه‌ای 15 http://www.moe.gov.ir

رعایت ضوابط محیط زیست

10195 سازمان حفاظت محیط زیست کشور – اداره کل حفاظت محیط زیست 15 https://doe.ir

مالکیت اراضی خارج از محدوده و حریم شهر

10148 سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی جمهوری اسلامی ایران – سازمان های نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی 15 ichto.ir

کاربری اراضی

10208 وزارت جهاد کشاورزی – سازمان جهاد کشاورزی 15 ichto.ir

مالکیت اراضی در محدوده شهرها

10048 وزارت راه و شهرسازی – اداره کل راه و شهرسازی 30 ichto.ir

اجرای طرح رعایت ضوابط شهری

10210 شهرداری های کلان شهر ها – شهرداری 30 ichto.ir

امکان تغییر کاربری یا واگذاری اراضی ملی

10127 وزارت جهاد کشاورزی – سازمان جهاد کشاورزی 30 ichto.ir

برای پروژه های خارج از محدوده شهری و روستایی

10128 وزارت کشور – استانداری 15 ichto.ir
ارتباطات و شبکه های مخابراتی 10083 شرکت مخابرات ایران – شرکت مخابرات سهامی – مناطق 30 ichto.ir
مدت زمان صدور مجوز

روز


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط
مصوبه جلسه هجدهم هیات مقررات زدایی به شماره 80/22663 1030 1396/09/21 بند 30
مدت اعتبار مجوز
ماه


نمونه مجوز آژانس هواپیمایی صادر شده
فرآیند تمدید مجوز


شرایط و مدارک لازم برای تمدید مجوز
ضوابط خاص تمدید مجوزمدت زمان تمدید مجوز
روز
مدت اعتبار مجوز
ماههزینه تمدید مجوزاست.
فرآیند اصلاح مجوز


شرایط و مدارک لازم برای اصلاح مجوز
ضوابط خاص اصلاح مجوزمدت زمان اصلاح مجوز
روز
مدت اعتبار مجوز
ماههزینه اصلاح مجوز
فرآیند ابطال مجوز


شرایط قابلیت ابطال مجوز


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط
فرآیند صدور موافقت اصولی و مجوز ایجاد، اصلاح و تکمیل تاسیسات گردشگری 323 1397/09/14 همه موارد
شرایط و مدارک لازم برای لغو مجوز