2/5 - (1 امتیاز)

مجوز آژانس هواپیمایی

در این مقاله قصد داریم تا هر آنچه در زمینه دریافت مجوز آژانس هواپیمایی است به شما ارائه دهیم. اطلاعاتی چون قوانین و مقررات مربوط به دریافت مجوز و مدارک و شرایط لازم برای دریافت آن در این مقاله قرار داده شده است. پس با ما تا انتهای این مقاله همراه باشید.

مرجع صدور مجوز آژانس هواپیماییمشخصات مجوز آژانس هواپیمایی :


شرایط لازم برای صدور مجوز آژانس هواپیمایی

ردیف شرایط توضیحات پیوست
1 ارائه مدارک احراز هویتی اشخاص حقیقی و حقوقی متقاضی
2 داشتن تابعیت ایرانی
3 داشتن گواهی عدم سوء پیشینه کیفری
4 داشتن گواهی عدم اعتیاد
5 انجام خدمت وظیفه یا داشتن معافیت دایم (برای آقایان)
6 ارایه اساسنامه با درج فعالیت مرتبط با موضوع این مجوز در آن (برای اشخاص حقوقی)
7 معرفی محل کار برای دفتر کار (مساحت دفتر حداقل 40 مترمربع ، کاربری تجاری یا اداری، ارایه مدرک معتبر رسمی مبنی بر تصرف مالکانه یا استیجاری دفتر )
8 معرفی مدیر فنی (دارای شرایط مطابق بند پ ماده 4 و ماده 8 آیین نامه نظارت بر تأسیس و فعالیت دفترهای خدمات مسافرتی ، سیاحتی ، جهانگردی و زیارتی مصوب هیأت وزیران در جلسه مورخ 27/3/1380 کپی به پیوست)

  1. تابعیت ایران
  2. متدین به دین اسلام یا سایر ادیان به رسمیت شناخته شده در قانون اساسی
  3. عدم اعتیاد به مواد مخدر بنا به تأیید مراجع ذی صلاح
  4. ارایه گواهی عدم سوء پیشینه کیفری
  5. داشتن کارت پایان خدمت نظام وظیفه یا معافیت از آن برای متقاضیان مرد
  6. داشتن حداقل مدرک تحصیلی کارشناسی
  7. نداشتن اشتغال دیگر که مانع فعالیت مورد نظر باشد.
  8. داشتن حداقل 25 سال سن
  9. داشتن حداقل 3 سال سابقه کار مفید مرتبط با فعالیت مرتبط و صلاحیت شغلی

تبصره ) مجوز تأسیس و فعالیت دفتر برای اتباع بیگانـه فقـط در قالـب اشـخاص حقـو قی و بـا رعایـت قـوانین و مقـررات مربـوط صادر می شود.

9 داشتن کارشناس فناوا (فناوری اطلاعات) واجد شرایط (کارشناس فناوا می بایست دارای مدرک کارشناسی مرتبط در حوزه فناوری و 3 سال سابقه کار مفید باشند.) برای دفاتر الکترونیکی خدمات مسافرت هوایی
10 گذراندن دوره های آموزشی مقدماتی و پیشرفته فروش بلیط هواپیما در آموزشگاه ها و مراکزآموزش عالی و مدارس حرفه ای خدمات مسافرتی و سیاحتی – جهانگردی یا مراکز آموزشی مرتبط
11 عدم اشتغال متقاضی در شغلی که مانع فعالیت مورد نظر باشد (در برخی موارد اشتغال در شرکتهای خصوصی تحت نظارت سازمان مانند سازمان هواپیمائی کشوری و یا شرکتهای هواپیمائی، ایجاد تضاد منافع می کند.)
12 داشتن حداقل 25 سال سن
13 داشتن حداقل 3 سال سابقه کار مفید مرتبط با فعالیت مرتبط و صلاحیت شغلی
14 داشتن مدارک تحصیلی(کارشناسی) از دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی
15 آشنایی کامل به یکی از زبانهای خارجی ترجیحا انگلیسی
16 ارایه نام و نشان دفتر (دارای مفهوم متناسب با فعالیت دفتر بوده و از نام های غیر فارسی ، غیر متعارف و تکراری نباشد)
17 دادن تضمین معتبر به میزان حداقل پنجـاه میلیـون ریـال برای هر مجوز به مرجع صدور مجوز به عنوان حسن انجام کار و تضمین تعهد تسلیم نماید.

تبصره ) مبلغ تضمین هر دو سال یک بار با توجه به شاخص تورم اعلام شده از بانک مرکزی ایران توسـط مرجـع صدور مجوز قابل افزایش است.

18 داشتن موافقت اولیه تاسیس دفتر خدمات مسافرت هوایی از سازمان
19 تکمیل اطلاعات بر روی سامانه
20 تایید الزامات آیین نامه نظارت بر تاسیس و فعالیت دفتر های خدمات مسافرتی ، سیاحتی ، جهانگردی و زیارتی مصوب هیأت وزیران در جلسه مورخ 27/3/1380 برای دفاتر غیر الکترونیکی و شیوه نامه نظارت بر تاسیس و فعالیت دفاتر الکترونیک خدمات مسافرت هوایی(2340 CAD) توسط دفتر نظارت بر شرکتها، فرودگاهها و موسسات هوانوردی

مدارک لازم برای صدور مجوز آژانس هواپیمایی

ردیف مدارک توضیحات
1 تصویر گواهی آموزشی فروش بلیط مقدماتی و پیشرفته از آموزشگاه ها و مراکزآموزش عالی و مدارس حرفه ای خدمات مسافرتی و سیاحتی – جهانگردی یا مراکز آموزشی مرتبط
2 تصویر آگهی روزنامه رسمی ثبت شرکت و آخرین تغییرات هیئت مدیره
3 تصویر اساسنامه شرکت
4 تصویر سند مالکیت یا اجاره نامه زمین
5 تصویر تمام صفحات شناسنامه برای مدیرعامل
6 تصویر کارت ملی مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره؛
7 تصویر کارت پایان خدمت یا معافیت از خدمت مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره (برای افراد ذکور)؛
8 تصویر آخرین مدرک تحصیلی
9 تصویر رزومه
10 تاییدیه اماکن از پلیس اطلاعات و امنیت عمومی
11 تصویر گواهی عدم سوء پیشینه کیفری
12 تصویرگواهی عدم اعتیاد به مواد مخدر
13 تصویر سند تضمین معتبر مطابق با ماده 10 آیین نامه نظارت بر تاسیس و فعالیت دفتر های خدمات مسافرتی ، سیاحتی ، جهانگردی و زیارتی : تضمین معتبر به میزان حداقل پنجـاه میلیـون ریـال ذکر شده است که با توجه به تورم قابل افزایش است.)
14 تصویر موافقت اولیه تاسیس دفتر خدمات مسافرت هوایی

استعلامات بین دستگاهی برای صدور مجوز آژانس هواپیمایی

ردیف استعلام مرجع پاسخ درگاه اخد کننده نوع استعلام
1 تصدیق برخط اصالت گواهی نداشتن اعتیاد به مواد مخدر و مشروبات الکلی وزارت بهداشت / معاونت درمان درگاه ملی مجوزها برخط
2 تصدیق برخط اصالت مدرک تحصیلی وزارت علوم / سازمان دانشجویان درگاه ملی مجوزها برخط
3 استعلام برخط احراز هویت (داشتن شناسنامه و کارت ملی) اشخاص حقیقی ایرانی وزارت کشور / سازمان ثبت احوال پنجره ملی خدمات دولت هوشمند برخط
4 تصدیق برخط اصالت سند مالکیت یا اجاره نامه رسمی قوه قضائیه / سازمان ثبت اسناد درگاه ملی مجوزها/درگاه تخصصی برخط
5 تصدیق برخط اصالت گواهی نداشتن سوء پیشینه مؤثر کیفری قوه قضائیه / مرکز فن‌آوری اطلاعات درگاه ملی مجوزها برخط
6 تأییدیه صلاحیت انتظامی و ترافیکی فراجا / پلیس اطلاعات درگاه تخصصی غیر برخط و فرآیندی
7 تصدیق برخط اصالت وضعیت نظام وظیفه فراجا / سازمان وظیفه عمومی درگاه ملی مجوزها برخط
8 تصدیق برخط اصالت سابقه کار و فعالیت وزارت کار / سازمان تأمین اجتماعی درگاه ملی مجوزها برخط
9 تصدیق برخط اصالت گواهی پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی مالیاتی قطعی شده، موضوع ماده 186 قانون م.م وزارت اقتصاد / سازمان مالیاتی درگاه ملی مجوزها برخط
10 تأییدیه احراز نشانی و موقعیت مکانی وزارت ارتباطات / شرکت پست درگاه ملی مجوزها غیر برخط و فرآیندی
11 استعلام برخط نشانی و کد پستی وزارت ارتباطات / شرکت پست درگاه ملی مجوزها برخط
12 استعلام برخط احراز هویت کاربران (شاهکار) وزارت ارتباطات / سازمان تنظیم درگاه ملی مجوزها برخط
13 استعلام برخط وضعیت محکومیت مالی قوه قضائیه / مرکز فن‌آوری اطلاعات درگاه ملی مجوزها برخط
14 استعلام برخط احراز هویت (داشتن شناسه ملی) و اساسنامه و اطلاعات عمومی اشخاص حقوقی خصوصی قوه قضائیه / سازمان ثبت اسناد درگاه ملی مجوزها برخط
15 تصدیق برخط اصالت ضمانت‌نامه بانکی بانک مرکزی / معاونت فن‌آوری درگاه تخصصی برخط

توجه: براساس احکام قانونی، ارسال تمامی استعلامات بین دستگاهی (آب، برق، گاز، محیط زیست، منابع طبیعی و…) و پیگیری و دریافت پاسخ آنها برای هر مجوز کسب وکار، به عهده مرجع اصلی صادرکننده مجوز آژانس هواپیمایی است.

بر این اساس، مرجع اصلی صادرکننده مجوز آژانس هواپیمایی، موظف است مدارک احتمالی لازم برای دریافت پاسخ استعلام ها را در درگاه تخصصی خود بطور دقیق و شفاف اعلام و بصورت الکترونیکی از متقاضی دریافت و طی زمان تعیین شده برای صدور این مجوز، پاسخ این استعلام ها را نیز اخذ نماید.

زمان لازم برای صدور مجوز آژانس هواپیمایی از زمان تاييد مدارک

30 روز کاری

مدت اعتبار مجوز آژانس هواپیمایی

12 ماه (برای اولین بار 12ماه و در نوبت های بعدی 36 ماه)

هزینه صدور مجوز آژانس هواپیمایی

ردیف عنوان مبلغ (ریال) توضیحات پیوست
1 ۱۰۰٬۰۰۰ ریال جدول شماره 3(تعرفه خدمات سازمان) مصوب سال 1400 ماده 63 قانون وصول بری درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد مصوب سال 1373. پرداخت هزینه‌های قانونی صدور موافقت اصولی از طریق سامانه پرداخت تعرفه‌های خدمات سازمان انجام می شود. https://tariff.cao.ir /

شرایط لازم برای تمدید مجوز آژانس هواپیمایی

ردیف شرایط توضیحات پیوست
1 احراز هویت (داشتن شناسنامه و کارت ملی) اتباع حقیقی ایرانی : از طریق پنجره ملی خدمات دولت هوشمند (My.gov.ir) انجام می شود.
2 احراز هویت کاربران : تطبیق سامانه شاهکار (شبکه احراز هویت کاربران ارتباطی) بین شماره تلفن همراه مالک و شناسه هویتی صاحب تلفن همراه : کد ملی برای اشخاص حقیقی، شناسه ملی برای اشخاص حقوقی و شماره گذرنامه و یا شماره کارت آمایش برای اتباع خارجی
3 قبول تعهدنامه : راهنمای این مجوز را خوانده و اقرار می‌نمایم؛ شرایط و مدارک لازم را دارم و حداکثر تا 24 ساعت پس از ثبت این درخواست و ارجاع به درگاه تخصصی، همه مدارک لازم را بارگذاری خواهم کرد و در صورت نقص یا عدم بارگذاری آن، صادر کننده مجوز می‌تواند درخواستم را رد نماید.
4 نداشتن سوابق محکومیت های مالی
5 احراز هویت (داشتن شناسه ملی) و استعلام اطلاعات عمومی اشخاص حقوقی خصوصی : شخصیت حقوقی، نزد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تأسیس شده و داشتن اساس‌نامه، آگهی ثبت و آخرین تغییرات اعم از آدرس، فعالیت مرتبط، سرمایه، مدیران و صاحبان امضاء در روزنامه رسمی الزامی‌است.
6 کارت پایان خدمت دوره ضرورت یا معافیت دائم : داشتن کارت هوشمند پایان خدمت یا معافیت دوره ضرورت برای اتباع ذکور ایرانی از ابتدای 19 لغایت اتمام 50 سالگی ضروری است؛ در غیر اینصورت به دفاتر پلیس + 10 مراجعه و درخواست دهید.

استعلامات بین دستگاهی برای تمدید مجوز آژانس هواپیمایی

ردیف استعلام مرجع پاسخ درگاه اخد کننده نوع استعلام
1 استعلام برخط احراز هویت (داشتن شناسنامه و کارت ملی) اشخاص حقیقی ایرانی وزارت کشور / سازمان ثبت احوال پنجره ملی خدمات دولت هوشمند برخط
2 تصدیق برخط اصالت وضعیت نظام وظیفه فراجا / سازمان وظیفه عمومی درگاه ملی مجوزها برخط
3 استعلام برخط احراز هویت کاربران (شاهکار) وزارت ارتباطات / سازمان تنظیم درگاه ملی مجوزها برخط
4 استعلام برخط وضعیت محکومیت مالی قوه قضائیه / مرکز فن‌آوری اطلاعات درگاه ملی مجوزها برخط
5 استعلام برخط احراز هویت (داشتن شناسه ملی) و اساسنامه و اطلاعات عمومی اشخاص حقوقی خصوصی قوه قضائیه / سازمان ثبت اسناد درگاه ملی مجوزها برخط

شرایط لازم برای اصلاح مجوز آژانس هواپیمایی

ردیف شرایط توضیحات پیوست
1 احراز هویت (داشتن شناسه ملی) و استعلام اطلاعات عمومی اشخاص حقوقی خصوصی : شخصیت حقوقی، نزد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تأسیس شده و داشتن اساسنامه، آگهی ثبت و آخرین تغییرات اعم از آدرس، فعالیت مرتبط، سرمایه، مدیران و صاحبان امضاء در روزنامه رسمی الزامی‌است.
2 تأییدیه آدرس و کد پستی
3 تأییدیه آدرس و کد پستی : در صورت تغییر و جابجایی نشانی و موقعیت مکانی
4 تغییر و جایجایی در کارکنان یا اشخاص ذیربط
5 تغییر در مدیران و صاحبان امضای مجاز
6 تغییر در مفاد اساسنامه
7 کاهش سرمایه
8 قبول تعهدنامه : راهنمای این مجوز را خوانده و اقرار می‌نمایم؛ شرایط و مدارک لازم را دارم و حداکثر تا 24 ساعت پس از ثبت این درخواست و ارجاع به درگاه تخصصی، همه مدارک لازم را بارگذاری خواهم کرد و در صورت نقص یا عدم بارگذاری آن، صادر کننده مجوز می‌تواند درخواستم را رد نماید.
9 تغییر و جابجایی نشانی و موقعیت مکانی
10 رعایت الزامات صلاحیت انتظامی و ترافیکی اماکن عمومی : و قبول تعهد نامه، برابر با موارد مندرج در صدور مجوز در صورت تغییر و جابجایی نشانی و موقعیت مکانی
11 احراز نشانی و موقعیت مکانی : در صورت تغییر و جابجایی نشانی و موقعیت مکانی
12 تأییدیه پلیس نظارت بر اماکن عمومی فراجا : در صورت تغییر و جابجایی نشانی و موقعیت مکانی
13 احراز هویت (داشتن شناسنامه و کارت ملی) اتباع حقیقی ایرانی : از طریق پنجره ملی خدمات دولت هوشمند (My.gov.ir) انجام می شود.
14 احراز هویت کاربران : تطبیق سامانه شاهکار (شبکه احراز هویت کاربران ارتباطی) بین شماره تلفن همراه مالک و شناسه هویتی صاحب تلفن همراه : کد ملی برای اشخاص حقیقی، شناسه ملی برای اشخاص حقوقی و شماره گذرنامه و یا شماره کارت آمایش برای اتباع خارجی
15 نداشتن سوابق محکومیت های مالی
16 کارت پایان خدمت دوره ضرورت یا معافیت دائم : داشتن کارت هوشمند پایان خدمت یا معافیت دوره ضرورت برای اتباع ذکور ایرانی از ابتدای 19 لغایت اتمام 50 سالگی ضروری است؛ در غیر اینصورت به دفاتر پلیس + 10 مراجعه و درخواست دهید.

مدارک لازم برای اصلاح مجوز آژانس هواپیمایی

ردیف مدارک توضیحات
1 تصویر چهره : برای دریافت تصویر چهره نیاز به شماره سریال 10 رقمی پشت کارت ملی (یا شماره قبض دریافتی) می باشد. توجه کنید که رقم دوم شماره سریال، یک حرف انگلیسی بزرگ است.
2 ارائه سند مالکیت، اجاره نامه رسمی یا اسناد تصرف قانونی : در صورت تغییر و جابجایی نشانی و موقعیت مکانی
3 تأییدیه پلیس نظارت بر اماکن عمومی فراجا : در صورت تغییر و جابجایی نشانی و موقعیت مکانی
4 تأییدیه الزامات مقررات تخصصی : احراز شرایط و رعایت قوانین و مقررات مربوطه

استعلامات بین دستگاهی برای صدور مجوز آژانس هواپیمایی

ردیف استعلام مرجع پاسخ درگاه اخد کننده نوع استعلام
1 استعلام برخط احراز هویت (داشتن شناسنامه و کارت ملی) اشخاص حقیقی ایرانی وزارت کشور / سازمان ثبت احوال پنجره ملی خدمات دولت هوشمند برخط
2 تصدیق برخط اصالت سند مالکیت یا اجاره نامه رسمی قوه قضائیه / سازمان ثبت اسناد درگاه ملی مجوزها/درگاه تخصصی برخط
3 تأییدیه صلاحیت انتظامی و ترافیکی فراجا / پلیس اطلاعات درگاه تخصصی غیر برخط و فرآیندی
4 تصدیق برخط اصالت وضعیت نظام وظیفه فراجا / سازمان وظیفه عمومی درگاه ملی مجوزها برخط
5 تأییدیه احراز نشانی و موقعیت مکانی وزارت ارتباطات / شرکت پست درگاه ملی مجوزها غیر برخط و فرآیندی
6 استعلام برخط نشانی و کد پستی وزارت ارتباطات / شرکت پست درگاه ملی مجوزها برخط
7 استعلام برخط احراز هویت کاربران (شاهکار) وزارت ارتباطات / سازمان تنظیم درگاه ملی مجوزها برخط
8 استعلام برخط وضعیت محکومیت مالی قوه قضائیه / مرکز فن‌آوری اطلاعات درگاه ملی مجوزها برخط
9 استعلام برخط احراز هویت (داشتن شناسه ملی) و اساسنامه و اطلاعات عمومی اشخاص حقوقی خصوصی قوه قضائیه / سازمان ثبت اسناد درگاه ملی مجوزها برخط
10 استعلام برخط تصویر چهره وزارت کشور / سازمان ثبت احوال درگاه ملی مجوزها برخط

شرایط لازم برای تعلیق مجوز آژانس هواپیمایی

ردیف شرایط توضیحات پیوست
1 تخلفات و اقدامات مغایر ضوابط : تعلیق یک تا سه ماه مبنی بر عدم اطلاع به مرجع صدور مجوز در خصوص هرگونه تغییر در امور مربوط به مدیریت، شرکا، سهامداران، نام، نشان و اقامتگاه شرکت
2 تخلفات و اقدامات مغایر ضوابط : شش ماه تعلیق در صورتی که شخص حقیقی صاحب مجوز تمام یا یکی از شرایط مقرر در این آیین نامه را بنا به تشخیص مرجع صدور از دست بدهد
3 تخلفات و اقدامات مغایر ضوابط : عدول از یکی شرایط مصرح در کاربرگ به تشخیص دستگاه نظارت پسینی تا زمان رفع ایراد
4 تخلفات و اقدامات مغایر ضوابط : مصوبه موردی مجلس شورای اسلامی، شوراهای اسلامی شهر و روستا یا هیات دولت
5 ارتکاب جرم : حکم قطعی مراجع قضایی و انتظامی
شرایط لازم برای ابطال مجوز آژانس هواپیمایی
ردیف شرایط توضیحات پیوست
1 فوت، زندانی، متواری، مفقودالاثر، محجور شدن
2 تخلفات و اقدامات مغایر ضوابط : اظهار نادرست درباره داشتن شروط مجوز
3 تخلفات و اقدامات مغایر ضوابط : انحلال قهری یا ارادی یا بطلان شخص حقوقی دارنده مجوز
4 تخلفات و اقدامات مغایر ضوابط : در صورتی که شخص حقیقی صاحب مجوز تمام یا یکی از شرایط مقرر در این آیین نامه را بنا به تشخیص مرجع صدور تا 6 ماه از دست بدهد در مدت یاد شده شرایط مورد نظر را فراهم ننماید
5 تخلفات و اقدامات مغایر ضوابط : عدم معرفی شخص دیگر دارای شرایط مقرر در آیین نامه به جای مدیر سابق به مرجع صدور مجوز در صورتی که در مورد شخص حقیقی، مدیر فنی و در مورد شخص حقوقی، مدیر عامل یا مدیر فنی فوت نماید یا تغییر کند یا محجور شود یا هر یک از شرایط مندرج در آیین نامه را از دست بدهد
6 ارتکاب جرم : حکم قطعی مراجع قضایی و انتظامی
7 از دست دادن هریک از شرایط لازم برای صدور مجوز