2/5 - (1 امتیاز)

آنچه در این مطلب می خوانید ...

 

در این مقاله قصد داریم تا هر آنچه در زمینه دریافت مجوز اتحادیه شرکت تعاونی روستایی نیاز دارید به شما ارائه دهیم. اطلاعاتی چون قوانین و مقررات مربوط به دریافت پروانه و مدارک و شرایط لازم برای دریافت آن در این مقاله قرار داده شده است.

مرجع صدور مجوزمشخصات مجوز

مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ مجوز اتحادیه شرکت تعاونی روستایی
عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

قانون تعاونی نمودن تولید و یکپارچه شدن اراضی در حوزه عمل شرکتهای تعاونی روستایی

10226 1349/12/24 کل قانون دانلود

تفسیر قانونی در خصوص قانون مستثنی شدن سازمان مرکزی تعاون روستایی از شمول قانون بخش تعاونی اقتصاد

10227 1370/07/24 کل قانون دانلود

قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی، اقتصادی

10228 1383/01/25 کل قانون دانلود

آیین نامه اجرایی قانون جلوگیری از خردشدن اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی و اقتصادی

10229 1386/10/10 کل آیین نامه دانلود

آئین نامه اجرایی قانون تعاونی نمودن تولید و یکپارچه شدن اراضی

10241 1397/09/20 کل آیین نامه دانلود
فرآیند صدور مجوز
فایلی وجود ندارد


شرایط و مدارک لازم برای صدور مجوز اتحادیه شرکت تعاونی روستایی


عنوان مدرک کد مدرک
تصویر کارت ملی 10001
تصویر شناسنامه 10002
صورتجلسه هیات موسس 10262
نامه درخواست مدیریت تعاون روستایی استان جهت مجوز اولیه ثبت شرکت تعاونی تولید روستایی به انضمام ضمائم 10269
مدارک احراز صلاحیت اعضای هیات مدیره ،بازرسان و مدیر عامل 10278

فایلی وجود ندارداستعلام‌های بین دستگاهیمجوزهای پیش‌نیازضوابط خاص صدور مجوزمدت زمان صدور مجوز اتحادیه شرکت تعاونی روستایی

روز
مدت اعتبار مجوز
هزینه صدور مجوز
نمونه مجوز صادر شده

فایلی وجود ندارد


فرآیند تمدید مجوز اتحادیه شرکت تعاونی روستایی


فایلی وجود ندارد


شرایط و مدارک لازم برای تمدید مجوزفایلی وجود نداردضوابط خاص تمدید مجوزمدت زمان تمدید مجوز

روز
مدت اعتبار مجوزهزینه تمدید مجوز
فرآیند اصلاح مجوز اتحادیه شرکت تعاونی روستایی


فایلی وجود ندارد


شرایط و مدارک لازم برای اصلاح مجوزفایلی وجود نداردضوابط خاص اصلاح مجوزمدت زمان اصلاح مجوز

روز
مدت اعتبار مجوزهزینه اصلاح مجوز
فرآیند ابطال مجوز اتحادیه شرکت تعاونی روستایی


فایلی وجود ندارد


شرایط و مدارک لازم برای ابطال مجوزفایلی وجود نداردضوابط خاص ابطال مجوزمدت زمان ابطال مجوز

روز
مدت اعتبار مجوزهزینه ابطال مجوز