به این نوشته چند امتیاز می دهید؟

در این مقاله قصد داریم تا در خصوص مجوز احداث باغات دیم در اراضی شیبدار مستثنیات اطلاعات جامع و کاملی را خدمت شما عزیزان ارائه دهیم.

اطلاعاتی مانند مدارک و شرایط لازم برای دریافت این مجوز از نمونه موضوعاتی است که در این مطلب گنجانده شده است.

مرجع صدور مجوز

وزارت جهاد کشاورزیمشخصات مجوز


مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ مجوز احداث باغات دیم در اراضی شیبدار مستثنیات
عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

دستورالعمل احداث باغ در اراضی شیب دار

10992 1394/02/19 صفحه 4-6 دانلود
فرآیند صدور مجوز
دانلود
شرایط و مدارک لازم برای صدور مجوز احداث باغات دیم در اراضی شیبدار مستثنیات


عنوان مدرک کد مدرک
تصویر کارت ملی 10001
تصویر شناسنامه 10002
تصویر آگهی آخرین تغییرات شرکت 10011
تصویر کروکی 10025
نقشه UTM 10364
تصاویر برابر اصل شده تمام صفحات اساسنامه 11136
مدرک زمین به نام متقاضی 11176
کارت پایان خدمت/معافیت از خدمت سربازی 11187

فایلی وجود ندارداستعلام‌های بین دستگاهی

عنوان استعلام کد استعلام دستگاه استعلام‌دهنده مدت زمان پاسخ آدرس وب سایت توضیحات
اداره منابع طبیعی و آبخیزداری استان و یا شهرستان 10155 سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور – اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری 15 frw.org.ir

عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

دستورالعمل احداث باغ در اراضی شیب دار

10992 1394/02/19 صفحه 4-6 دانلود
مجوزهای پیش‌نیازضوابط خاص صدور مجوز


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

دستورالعمل احداث باغ در اراضی شیب دار

10992 1394/02/19 ماده 2 بخش الف دانلود
مدت زمان صدور مجوز

روز
مدت اعتبار مجوز
هزینه صدور مجوز
نمونه مجوز صادر شده

فایلی وجود ندارد


فرآیند تمدید مجوز احداث باغات دیم در اراضی شیبدار مستثنیات


فایلی وجود ندارد


شرایط و مدارک لازم برای تمدید مجوزفایلی وجود نداردضوابط خاص تمدید مجوزمدت زمان تمدید مجوز

روز
مدت اعتبار مجوزهزینه تمدید مجوزفرآیند اصلاح مجوز احداث باغات دیم در اراضی شیبدار مستثنیات


فایلی وجود ندارد


شرایط و مدارک لازم برای اصلاح مجوزفایلی وجود نداردضوابط خاص اصلاح مجوزمدت زمان اصلاح مجوز

روز
مدت اعتبار مجوزهزینه اصلاح مجوزفرآیند ابطال مجوز احداث باغات دیم در اراضی شیبدار مستثنیات


فایلی وجود ندارد


شرایط و مدارک لازم برای ابطال مجوزفایلی وجود نداردضوابط خاص ابطال مجوزمدت زمان ابطال مجوز

روز
مدت اعتبار مجوزهزینه ابطال مجوز