به این نوشته چند امتیاز می دهید؟

آنچه در این مطلب می خوانید ...

 

در این مقاله قصد داریم تا نحوه دریافت مجوز احداث خطوط فرعی صنعتی و تجاری ریلی را خدمت شما عزیزان ارائه دهیم. اطلاعاتی مانند مدارک و شرایط لازم برای دریافت این مجوز از نمونه موضوعاتی است که در این مطلب گنجانده شده است.

 

مرجع صدور مجوزمشخصات مجوز

مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ مجوز احداث خطوط فرعی صنعتی و تجاری ریلی
عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

آیین نامه مربوط به احداث خطوط راه آهن صنعتی و تجاری

10595 1343/09/30 2 دانلود
فرآیند صدور مجوز
دانلود
شرایط و مدارک لازم برای صدور مجوز


عنوان مدرک کد مدرک
درخواست متقاضی 10030
نقشه 10366
فرم اطلاعات تکمیلی 10854

فایلی وجود ندارد


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

دستورالعمل تهیه نقشه های کمیته فنی ایستگاههای راه آهن

11410 1397/01/01 الف، ب و ج دانلود
استعلام‌های بین دستگاهیمجوزهای پیش‌نیازضوابط خاص صدور مجوز احداث خطوط فرعی صنعتی و تجاری ریلیمدت زمان صدور مجوز

روز
مدت اعتبار مجوز احداث خطوط فرعی صنعتی و تجاری ریلی
هزینه صدور مجوز احداث خطوط فرعی صنعتی و تجاری ریلی
نمونه مجوز احداث خطوط فرعی صنعتی و تجاری ریلی صادر شده

فایلی وجود ندارد


فرآیند تمدید مجوز احداث خطوط فرعی صنعتی و تجاری ریلی


فایلی وجود ندارد


شرایط و مدارک لازم برای تمدید مجوز احداث خطوط فرعی صنعتی و تجاری ریلیفایلی وجود نداردضوابط خاص تمدید مجوز


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

دستورالعمل تهیه نقشه های کمیته فنی ایستگاههای راه آهن

11410 1397/01/01 از بند الف تا د دانلود
مدت زمان تمدید مجوز احداث خطوط فرعی صنعتی و تجاری ریلی

روز
مدت اعتبار مجوزهزینه تمدید مجوز احداث خطوط فرعی صنعتی و تجاری ریلی
فرآیند اصلاح مجوز احداث خطوط فرعی صنعتی و تجاری ریلی


فایلی وجود ندارد


شرایط و مدارک لازم برای اصلاح مجوز


عنوان مدرک کد مدرک
ارائه درخواست کتبی 11224ضوابط خاص اصلاح مجوز احداث خطوط فرعی صنعتی و تجاری ریلیمدت زمان اصلاح مجوز

روز
مدت اعتبار مجوزهزینه اصلاح مجوز
فرآیند ابطال مجوز احداث خطوط فرعی صنعتی و تجاری ریلی


فایلی وجود ندارد


شرایط قابلیت ابطال مجوز


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

آیین نامه مربوط به احداث خطوط راه آهن صنعتی و تجاری

10595 1343/09/30 ماده 7 تبصره 2 دانلود
شرایط و مدارک لازم برای لغو مجوز احداث خطوط فرعی صنعتی و تجاری ریلیفایلی وجود ندارد