2.4/5 - (9 امتیاز)

آنچه در این مطلب می خوانید ...

 

در این مقاله قصد داریم تا هر آنچه در زمینه دریافت مجوز احداث کوره ذغال نیاز دارید به شما ارائه دهیم. اطلاعاتی چون قوانین و مقررات مربوط به دریافت پروانه و مدارک و شرایط لازم برای دریافت آن در این مقاله قرار داده شده است.

مرجع صدور مجوزمشخصات مجوز

مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ مجوز احداث کوره ذغال
عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع

10079 1346/05/25 ماده 48 و 49 دانلود
فرآیند صدور مجوز
دانلود
شرایط و مدارک لازم برای صدور مجوز احداث کوره ذغال


عنوان مدرک کد مدرک
ارائه درخواست کتبی 11224
معرفی نامه نماینده هیات موسس 11316
ارائه شناسنامه و کارت ملی جهت اشخاص حقیقی 11584
آگهی تاسیس ثبت شده در اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری 11966

فایلی وجود ندارد


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

قانون حفاظت وبهره برداری جنگلها ومراتع با اصلاحات تا سال 1396

10866 1396/08/14 ماده 48 و 49 دانلود

شرایط و ضوابط احداث کوره ذغال

11890 1399/01/01 همه موارد دانلود
استعلام‌های بین دستگاهی

عنوان استعلام کد استعلام دستگاه استعلام‌دهنده مدت زمان پاسخ آدرس وب سایت توضیحات
استعلام از محیط زیست 10341 سازمان حفاظت محیط زیست کشور – اداره کل حفاظت محیط زیست 4 www.doe.ir
استعلام از بخشداری و یا شهرداری 10342 سازمان شهرداریها و دهیاری های کشور – سازمان همیاری و شهرداری ها 4 imo.org.ir
گواهی عدم سوء پیشینه 10434 نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران – فرماندهی نیروی انتظامی 0 https://adliran.ir

عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

مقررات و ضوابط استقرار واحدهای تولیدی، صنعتی و معدنی

11670 1397/07/09 ماده 2 صفحه 4 دانلود
مجوزهای پیش‌نیاز


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع

10079 1346/05/25 ماده48 دانلود

قانون حفاظت و بهره برداری جنگلها ومراتع با اصلاحات تا سال 1396

10866 1396/08/14 ماده 49 دانلود
ضوابط خاص صدور مجوز


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع

10079 1346/05/25 ماده 48 دانلود
مدت زمان صدور مجوز

روز
مدت اعتبار مجوز
هزینه صدور مجوز
نمونه مجوز احداث کوره ذغال صادر شده

دانلود
فرآیند تمدید مجوز احداث کوره ذغال


فایلی وجود ندارد


شرایط و مدارک لازم برای تمدید مجوزفایلی وجود نداردضوابط خاص تمدید مجوزمدت زمان تمدید مجوز

روز
مدت اعتبار مجوزهزینه تمدید مجوز احداث کوره ذغال
فرآیند اصلاح مجوز احداث کوره ذغال


فایلی وجود ندارد


شرایط و مدارک لازم برای اصلاح مجوزفایلی وجود نداردضوابط خاص اصلاح مجوزمدت زمان اصلاح مجوز

روز
مدت اعتبار مجوزهزینه اصلاح مجوز احداث کوره ذغال
فرآیند ابطال مجوز احداث کوره ذغال


فایلی وجود ندارد


شرایط قابلیت ابطال مجوز


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

قانون حفاظت وبهره برداری جنگلها ومراتع با اصلاحات تا سال 1396

10866 1396/08/14 ماده 48 دانلود
شرایط و مدارک لازم برای لغو مجوز احداث کوره ذغال


عنوان مدرک کد مدرک
عدم تاییدیه کارشناس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری 12844

فایلی وجود ندارد