3.8/5 - (40 امتیاز)

مجوز احداث گلخانه

آنچه در این مطلب می خوانید ...

در این مقاله قصد داریم تا درباره نحوه دریافت مجوز احداث گلخانه اطلاعات کامل و جامعی به شما عزیزان ارائه دهیم. اطلاعاتی مانند قوانین و مدارک لازم برای دریافت این مجوز از نمونه مواردی است که در این سایت قرار داده شده است.

 

مرجع صدور مجوزمشخصات مجوز


مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ مجوز احداث گلخانه
عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

نظام ساماندهی و صدور پروانه واحدهای صدور پروانه گلخانه های کوچک مقیاس

12546 1397/07/01 دستورالعمل
فرآیند صدور مجوز
شرایط و مدارک لازم برای صدور مجوز


عنوان مدرک کد مدرک
تصویر کروکی 10025
درخواست متقاضی 10030
جواز تاسیس 100262
گزارش کارشناس 100557
مدرک زمین به نام متقاضی 1000/6

عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

نظام ساماندهی و صدور پروانه واحدهای صدور پروانه گلخانه های کوچک مقیاس

12546 1397/07/01 ماده 5
استعلام‌های بین دستگاهیمجوزهای پیش‌نیازضوابط خاص صدور مجوز


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

نظام ساماندهی و صدور پروانه واحدهای صدور پروانه گلخانه های کوچک مقیاس

12546 1397/07/01 ماده13
مدت زمان صدور مجوز

روزعنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

نظام ساماندهی و صدور پروانه واحدهای صدور پروانه گلخانه های کوچک مقیاس

12546 1397/07/01 ماده 9
مدت اعتبار مجوز

ماهعنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

نظام ساماندهی و صدور پروانه واحدهای صدور پروانه گلخانه های کوچک مقیاس

12546 1397/07/01 ماده 10
هزینه صدور مجوز
نمونه مجوز صادر شده

فرآیند تمدید مجوز احداث گلخانه


شرایط و مدارک لازم برای تمدید مجوز


عنوان مدرک کد مدرک
ارائه فرم بازدید کارشناسی تکمیل شده 100381
تکمیل فرم درخواست 100753
عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

نظام ساماندهی و صدور پروانه واحدهای صدور پروانه گلخانه های کوچک مقیاس

12546 1397/07/01 ماده 10
ضوابط خاص تمدید مجوزمدت زمان تمدید مجوز احداث گلخانه

روزعنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

نظام ساماندهی و صدور پروانه واحدهای صدور پروانه گلخانه های کوچک مقیاس

12546 1397/07/01 ماده 9
مدت اعتبار مجوز

ماههزینه تمدید مجوز
فرآیند اصلاح مجوز احداث گلخانه


شرایط و مدارک لازم برای اصلاح مجوز
ضوابط خاص اصلاح مجوزمدت زمان اصلاح مجوز

روز
مدت اعتبار مجوز

ماههزینه اصلاح مجوز
فرآیند ابطال مجوز احداث گلخانه


شرایط قابلیت ابطال مجوز


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

نظام ساماندهی و صدور پروانه واحدهای صدور پروانه گلخانه های کوچک مقیاس

12546 1397/07/01 ماده 15
شرایط و مدارک لازم برای لغو مجوز


عنوان مدرک کد مدرک
گزارش نظارتی 1000/21
آراء و احکام قطعی هياتهاي انتظامي و مراجع ذیصلاح قضائی 1001/21
ارائه درخواست کتبی 11205
عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

نظام ساماندهی و صدور پروانه واحدهای صدور پروانه گلخانه های کوچک مقیاس

12546 1397/07/01 ماده 15