به این نوشته چند امتیاز می دهید؟

آنچه در این مطلب می خوانید ...

در این مقاله قصد داریم تا در خصوص مجوز ادغام تعاونی روستایی و کشاورزی اطلاعات جامع و کاملی را خدمت شما عزیزان ارائه دهیم.

اطلاعاتی مانند مدارک و شرایط لازم برای دریافت این مجوز از نمونه موضوعاتی است که در این مطلب گنجانده شده است.

مرجع صدور مجوز

وزارت جهاد کشاورزیمشخصات مجوز


مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ مجوز ادغام تعاونی روستایی و کشاورزی
عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

قانون شرکتهای تعاونی

12077 1350/03/16 مواد 95 تا 106 دانلود

اساسنامه شرکتهای تعاونی روستایی

12078 1350/03/16 مواد 72 تا81 دانلود
فرآیند صدور مجوز
دانلود
شرایط و مدارک لازم برای صدور مجوز ادغام تعاونی روستایی و کشاورزی


عنوان مدرک کد مدرک
تصویر گزارش حسابرسی سالانه شرکت (شخصیت حقوقی) 10289
صورتجلسه مجمع عمومی 10433
آگهی دعوت اعضا به مجمع عمومی 10452
تاییدیه کمیته مرکزی 13016

فایلی وجود ندارد


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

قانون شرکتهای تعاونی

12077 1350/03/16 مواد 95 تا 106 دانلود

اساسنامه شرکتهای تعاونی روستایی

12078 1350/03/16 مواد 72 تا 81 دانلود
استعلام‌های بین دستگاهیمجوزهای پیش‌نیازضوابط خاص صدور مجوز ادغام تعاونی روستایی و کشاورزی


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

قانون شرکتهای تعاونی

12077 1350/03/16 مواد 95 تا 106 دانلود

اساسنامه شرکتهای تعاونی روستایی

12078 1350/03/16 مواد 72 تا 81 دانلود
مدت زمان صدور مجوز

روز
مدت اعتبار مجوز ادغام تعاونی روستایی و کشاورزیعنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

قانون شرکتهای تعاونی

12077 1350/03/16 ماده 99 دانلود
هزینه صدور مجوز
نمونه مجوز ادغام تعاونی روستایی و کشاورزی صادر شده

دانلود
فرآیند تمدید مجوز ادغام تعاونی روستایی و کشاورزی


فایلی وجود ندارد


شرایط و مدارک لازم برای تمدید مجوزفایلی وجود نداردضوابط خاص تمدید مجوزمدت زمان تمدید مجوز

روز
مدت اعتبار مجوزهزینه تمدید مجوز ادغام تعاونی روستایی و کشاورزیفرآیند اصلاح مجوز ادغام تعاونی روستایی و کشاورزی


فایلی وجود ندارد


شرایط و مدارک لازم برای اصلاح مجوزفایلی وجود نداردضوابط خاص اصلاح مجوزمدت زمان اصلاح مجوز

روز
مدت اعتبار مجوزهزینه اصلاح مجوزفرآیند ابطال مجوز ادغام تعاونی روستایی و کشاورزی


فایلی وجود ندارد


شرایط و مدارک لازم برای ابطال مجوزفایلی وجود نداردضوابط خاص ابطال مجوزمدت زمان ابطال مجوز

روز
مدت اعتبار مجوزهزینه ابطال مجوز