5/5 - (1 امتیاز)

آنچه در این مطلب می خوانید ...

در این مقاله قصد داریم تا هر آنچه در زمینه دریافت مجوز استاندارد نصب تجهیزات شهربازی است به شما ارائه دهیم. اطلاعاتی چون قوانین و مقررات مربوط به دریافت مجوز و مدارک و شرایط لازم برای دریافت آن در این مقاله قرار داده شده است.

 

مرجع صدور مجوزمشخصات مجوز


 

مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ مجوز استاندارد نصب تجهیزات شهربازی
عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد

576 1396/07/14 15
فرآیند صدور مجوز
فایلی وجود ندارد


شرایط و مدارک لازم برای صدور مجوز


عنوان مدرک کد مدرک

درخواست مجوز تجهیزات شهربازی

13001

گواهی آتشنشانی

13002

طراحی و نقشه تجهیزات تفریحی

13003

پروانه کاربرد علامت استاندارد

13004

گواهی نامه انطباق کالای وارداتیcoc

13005

فایلی وجود ندارد


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

دستورالعمل نظارت بر اجرای استاندارد های زمین بازی و شهر بازی42/218/

1365 1389/10/08 6-1،6-2،6-3
استعلام‌های بین دستگاهیمجوزهای پیش‌نیازضوابط خاص صدور مجوز استاندارد نصب تجهیزات شهربازیمدت زمان صدور مجوز

 روز
مدت اعتبار مجوز

 ماه
هزینه صدور مجوزعنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

نحوه محاسبه کارمزد خدماتی سازمان ملی استاندارد ایران

1358 1398/08/26 3و4
نمونه مجوز صادر شده

فایلی وجود ندارد


فرآیند تمدید مجوز


شرایط و مدارک لازم برای تمدید مجوز استاندارد نصب تجهیزات شهربازی


عنوان مدرک کد مدرک

درخواست مجوز تجهیزات شهربازی

13001

گواهی آتشنشانی

13002

طراحی و نقشه تجهیزات تفریحی

13003

پروانه کاربرد علامت استاندارد

13004

گواهی نامه انطباق کالای وارداتیcoc

13005

عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

دستورالعمل نظارت بر اجرای استاندارد های زمین بازی و شهر بازی42/218/

1365 1389/10/08 6-1،6-2،6-3
ضوابط خاص تمدید مجوزمدت زمان تمدید مجوز استاندارد نصب تجهیزات شهربازی

 روز
مدت اعتبار مجوز

 ماههزینه تمدید مجوزعنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

نحوه محاسبه کارمزد خدماتی سازمان ملی استاندارد ایران

1358 1398/08/26 3و 4
فرآیند اصلاح مجوز استاندارد نصب تجهیزات شهربازی


شرایط و مدارک لازم برای اصلاح مجوز
ضوابط خاص اصلاح مجوز استاندارد نصب تجهیزات شهربازیمدت زمان اصلاح مجوز

 روز
مدت اعتبار مجوز

 ماههزینه اصلاح مجوز
فرآیند ابطال مجوز استاندارد نصب تجهیزات شهربازی


شرایط قابلیت ابطال مجوزشرایط و مدارک لازم برای لغو مجوز