5/5 - (1 امتیاز)

 

در این مقاله قصد داریم تا نحوه دریافت مجوز افزایش منابع پرتوی را خدمت شما عزیزان ارائه دهیم.

اطلاعاتی مانند مدارک و شرایط لازم برای دریافت این مجوز از نمونه موضوعاتی است که در این مطلب گنجانده شده است.

 

مرجع صدور مجوز افزایش منابع پرتویمشخصات مجوز

مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ
عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

قانون حفاظت در برابر اشعه

10662 1368/01/20 3 دانلود
فرآیند صدور مجوز
فایلی وجود ندارد


شرایط و مدارک لازم برای صدور مجوز


عنوان مدرک کد مدرک
درخواست کتبی با مهر و امضاء افراد دارای حق امضا، براساس آخرین تغییرات مندرج در روزنامه رسمی کشور 10865
حداقل تعداد دزيمتر محيطي كاليبره، متناسب با تعداد منابع درخواستي 10866
حداقل تعداد دزيمتر قلمي كاليبره، متناسب با تعداد منابع درخواستي 10867
حداقل تعداد دزیمتر هشداردهنده، متناسب با تعداد منابع درخواستي 10868
حداقل تعداد پرتونگار، متناسب با تعداد منابع درخواستي 10869
دارا بودن گواهينامه معتبر حفاظت در برابر اشعه‌كليه پرتونگاران (حداقل دوره مقدماتی حفاظت در برابر اشع 10870
كروكي و محاسبات حفاظ محل نگهداري دائم متناسب با تعداد منابع مورد درخواست 10872

فایلی وجود ندارد


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

 دستورالعمل امتیازدهی و طبقه بندی مراکز رادیوگرافی صنعتی

10356 1385/09/08 بند 5-3 دانلود
استعلام‌های بین دستگاهیمجوزهای پیش‌نیازضوابط خاص صدور مجوز


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

 روش اجرایی بررسی و ارزیابی درخواست صدور مجوز

10854 1384/07/23 جدول استانداردصفحه7 دانلود
هزینه صدور


عنوان هزینه مبلغ

تعرفه ارائه خدمات فنی و آزمایشگاهی

2000000 ریال

عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

 قانون بودجه سال 1397 کل کشور – ماده واحده و جداول کلان منابع و مصارف بودجه

10973 1396/12/20 جدول شماره16-ردیف 43 دانلود
نمونه مجوز صادر شده

دانلود
فرآیند تمدید


فایلی وجود ندارد


شرایط و مدارک لازم برای تمدیدفایلی وجود نداردضوابط خاص تمدید مجوزمدت زمان تمدید

روز
مدت اعتبار مجوزهزینه تمدیدفرآیند اصلاح


فایلی وجود ندارد


شرایط و مدارک لازم برای اصلاحفایلی وجود نداردضوابط خاص اصلاح مجوزمدت زمان اصلاح

روز
مدت اعتبار مجوزهزینه اصلاحفرآیند ابطال


فایلی وجود ندارد


شرایط و مدارک لازم برای ابطالفایلی وجود نداردضوابط خاص ابطال مجوزمدت زمان ابطال

روز
مدت اعتبار مجوزهزینه ابطال