به این نوشته چند امتیاز می دهید؟

در این مقاله قصد داریم تا نحوه دریافت مجوز انتقال مواد نفتی از کشتی به کشتی را خدمت شما عزیزان ارائه دهیم. اطلاعاتی مانند مدارک و شرایط لازم برای دریافت این مجوز از نمونه موضوعاتی است که در این مطلب گنجانده شده است.

 

مرجع صدور مجوزمشخصات مجوز

مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ مجوز انتقال مواد نفتی از کشتی به کشتی SHIP TO SHIP
عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

آيين نامه صدور مجوز و نحوه فعاليت شركت هاي خدمات انتقال مواد نفتي از كشتي به كشتي

10550 1391/03/07 مقدمه دانلود
فرآیند صدور مجوز
دانلود
شرایط و مدارک لازم برای صدور مجوز


عنوان مدرک کد مدرک
تصویر کارت نظام وظیفه 10003
تصویر مدرک تحصیلی 10004
عکس پرسنلی 10007
تصویر آگهی آخرین تغییرات شرکت 10011
تصویر اساسنامه 10012
تصویر آگهی روزنامه رسمی 10028
تصویر گواهی آموزشی 10029
تصویر حکم کارگزینی 10037
نامه حراست 10195
اظهارنامه ثبتی شرکت یا شرکت نامه 10441
تصوير سابقه بیمه 10961
گواهینامه زبان انگلیسی 12499

فایلی وجود ندارد


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

آيين نامه صدور مجوز و نحوه فعاليت شركت هاي خدمات انتقال مواد نفتي از كشتي به كشتي

10550 1391/03/07 ماده 5، 6 و 7 دانلود
استعلام‌های بین دستگاهی

عنوان استعلام کد استعلام دستگاه استعلام‌دهنده مدت زمان پاسخ آدرس وب سایت توضیحات
گواهی ماده 186 قانون مالیاتهای مستقیم 10483 وزارت امور اقتصادی و دارایی – سازمان امور مالیاتی کشور 0 https://www.intamedia.ir


مجوزهای پیش‌نیازضوابط خاص صدور مجوز انتقال مواد نفتی از کشتی به کشتی SHIP TO SHIP


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

آيين نامه صدور مجوز و نحوه فعاليت شركت هاي خدمات انتقال مواد نفتي از كشتي به كشتي

10550 1391/03/07 ماده هفتم دانلود
مدت زمان صدور مجوز

روز
مدت اعتبار مجوزعنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

آيين نامه صدور مجوز و نحوه فعاليت شركت هاي خدمات انتقال مواد نفتي از كشتي به كشتي

10550 1391/03/07 بند 5 ماده 9 دانلود
هزینه صدور مجوز
نمونه مجوز انتقال مواد نفتی از کشتی به کشتی SHIP TO SHIP صادر شده

فایلی وجود ندارد


فرآیند تمدید مجوز انتقال مواد نفتی از کشتی به کشتی SHIP TO SHIP


فایلی وجود ندارد


شرایط و مدارک لازم برای تمدید مجوز


عنوان مدرک کد مدرک
گزارش عملکرد 10205
الزام اخذ تائیدیه ماده 186 قانون مالیات های مستقیم 12413

فایلی وجود ندارد


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

آيين نامه صدور مجوز و نحوه فعاليت شركت هاي خدمات انتقال مواد نفتي از كشتي به كشتي

10550 1391/03/07 مواد 5 و 6 دانلود
ضوابط خاص تمدید مجوز


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

آيين نامه صدور مجوز و نحوه فعاليت شركت هاي خدمات انتقال مواد نفتي از كشتي به كشتي

10550 1391/03/07 ماده 8 دانلود
مدت زمان تمدید مجوز انتقال مواد نفتی از کشتی به کشتی SHIP TO SHIP

روز
مدت اعتبار مجوزهزینه تمدید مجوز انتقال مواد نفتی از کشتی به کشتی SHIP TO SHIP
فرآیند اصلاح مجوز انتقال مواد نفتی از کشتی به کشتی SHIP TO SHIP


فایلی وجود ندارد


شرایط و مدارک لازم برای اصلاح مجوز


عنوان مدرک کد مدرک
تصویر کارت نظام وظیفه 10003
تصویر مدرک تحصیلی 10004
تصویر گواهی آموزشی 10029
تصویر حکم کارگزینی 10037
تصوير سابقه بیمه 10961
عکس پرسنلی جديد هر يك از افراد 11611
آخرین آگهی تغییرات اساسنامه در روزنامه رسمی کشور 11968
الزام اخذ تائیدیه ماده 186 قانون مالیات های مستقیم 12413
گواهینامه زبان انگلیسی 12499ضوابط خاص اصلاح مجوز انتقال مواد نفتی از کشتی به کشتی SHIP TO SHIPمدت زمان اصلاح مجوز

روز
مدت اعتبار مجوزهزینه اصلاح مجوز
فرآیند ابطال مجوز انتقال مواد نفتی از کشتی به کشتی SHIP TO SHIP


فایلی وجود ندارد


شرایط قابلیت ابطال مجوز


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

آيين نامه صدور مجوز و نحوه فعاليت شركت هاي خدمات انتقال مواد نفتي از كشتي به كشتي

10550 1391/03/07 ماده (9) دانلود
شرایط و مدارک لازم برای لغو مجوز انتقال مواد نفتی از کشتی به کشتی SHIP TO SHIPفایلی وجود ندارد


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

آيين نامه صدور مجوز و نحوه فعاليت شركت هاي خدمات انتقال مواد نفتي از كشتي به كشتي

10731 1391/03/07 ماده 10 دانلود