3/5 - (1 امتیاز)

 

در این مقاله قصد داریم تا نحوه دریافت مجوز اوراق سازی کشتی را خدمت شما عزیزان ارائه دهیم.

اطلاعاتی مانند مدارک و شرایط لازم برای دریافت این مجوز از نمونه موضوعاتی است که در این مطلب گنجانده شده است.

 

مرجع صدور مجوز اوراق سازی کشتیمشخصات مجوز


مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ مجوز اوراق سازی کشتی
عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

 كارگروه ساماندهي سواحل، بنادر و جزاير- بازیافت شناورها

11937 1399/02/20 تبصره های 1-4 و محل های بازیافت دانلود

قانون حفاظت از دریاها و رودخانه های قابل کشتیرانی در مقابل آلودگی به مواد نفتی

10133 1389/05/27 تبصره 3- ماده 5 دانلود

قانون توزیع عادلانه آب

10132 1361/12/16 ماده 46 دانلود

قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا

10137 1374/02/03 تبصره 2 ماده 15 دانلود

قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا

10137 1374/02/03 ماده 18-13-35 دانلود

قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا

10137 1374/02/03 ماده 12-2-14-15-16-17 دانلود

آیین نامه جلوگیری از آلودگی آب

10212 1364/09/24 ماده 2-5-8-14-18-19 دانلود

 کارگروه ساماندهی سواحل، بنادر و جزاير – کمیته بازیافت شناورها

11938 1399/04/04 تعیین مسولیت اقدام سازمان حفاظت محیط زیست دانلود

 کارگروه ساماندهی سواحل، بنادر و جزاير – کمیته بازیافت شناورها-رافائل

11939 1399/05/25 اتخاذ تصمیم مخالفت خروج شناور دانلود
فرآیند صدور مجوز
دانلود


شرایط و مدارک لازم برای صدور مجوز اوراق سازی کشتی

 


عنوان مدرک کد مدرک
ارائه درخواست کتبی 11224
گزارش ارزیابی اولیه 12252
گزارش بازدید کارشناسی تایید شده مبنی بر رعایت استاندارد و تجهیزات 12302

فایلی وجود ندارداستعلام‌های بین دستگاهیمجوزهای پیش‌نیازضوابط خاص صدور مجوزمدت زمان صدور مجوز

روز
مدت اعتبار مجوز
هزینه صدور مجوز
نمونه مجوز صادر شده

فایلی وجود ندارد


فرآیند تمدید مجوز اوراق سازی کشتی


فایلی وجود ندارد


شرایط و مدارک لازم برای تمدید مجوزفایلی وجود نداردضوابط خاص تمدید مجوزمدت زمان تمدید مجوز

روزمدت اعتبار مجوزهزینه تمدید مجوز
فرآیند اصلاح مجوز اوراق سازی کشتی


فایلی وجود ندارد


شرایط و مدارک لازم برای اصلاح مجوزفایلی وجود نداردضوابط خاص اصلاح مجوزمدت زمان اصلاح مجوز

روزمدت اعتبار مجوزهزینه اصلاح مجوز اوراق سازی کشتی
فرآیند ابطال مجوز اوراق سازی کشتی


فایلی وجود ندارد


شرایط قابلیت ابطال مجوزشرایط و مدارک لازم برای لغو مجوز اوراق سازی کشتیفایلی وجود ندارد