به این نوشته چند امتیاز می دهید؟

مجوز اپراتور تلفن همراه

آنچه در این مطلب می خوانید ...

 

 

مرجع صدورمشخصات


 

مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ مجوز اپراتور تلفن همراه
عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

 آیین نامه اجرایی تبصره ماده 124 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران

10276 1379/12/06 ماده 5 دانلود

 قانون اجازه اجرای موافقتنامه پروانه شبکه و خدمات ارتباطات سیار

11562 1384/02/05 پاراگراف اول دانلود

 جلسه شماره 36 مورخ 86/12/1 كميسيون تنظيم مقررات ارتباطات

11563 1386/12/01 پاراگراف اول دانلود

قانون وظایف و اختیارت وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات (تصویب در تاریخ 19 / 9 0/ 1382)

11365 1382/09/19 بند “هـ” ماده (3) دانلود

قانون وظایف و اختیارت وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات (تصویب در تاریخ 19 / 9 0/ 1382)

11365 1382/09/19 بند “ب” ماده (5) دانلود
فرآیند صدور مجوز
دانلود
شرایط و مدارک لازم برای صدور مجوز اپراتور تلفن همراه


عنوان مدرک کد مدرک
فرم تكميل شده مشخصات فردی مديرعامل و اعضاي هيئت مديره در دو نسخه 10497
فرم تكميل شده مشخصات شركت 10498
فرم تكميل شده سهامداران شركت به تعداد سهامداران 10499
تصویر برابر اصل شده کارت پایان خدمت مدیرعامل واعضای هیئت مدیره؛ 11204
تصویر برابر اصل شده کارت ملی مدیرعامل واعضای هیئت مدیره؛ 11205
تصویر برابر اصل کلیه صفحات شناسنامه شخص حقیقی یا مدیرعامل و صاحبان امضاء اشخاص حقوقی 11206
تصویر برابر اصل شده کلیه صفحات اساسنامه، روزنامه رسمی حاوی آگهی تاسیس اولیه و نیز آگهی آخرین تغییرات 11209
چهار قطعه عکس رنگی ۴×۳ مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره؛ 11210
آدرس دقیق شرکت به همراه کدپستی و شماره تلفن و فاکس جهت انجام مکاتبات 11217
تصویر برابر اصل شده روزنامه رسمی آگهی آخرین تغییرات در سهامداران و و اعضای هیئت مدیره؛ 11218
اصل فيش بانکي پرداخت مبلغ حق الامتياز 11221
مدارک اختصاصی شامل اطلاعات و مستندات مورد نیاز مطابق با شرایط ذکر شده در مصوبه كميسيون تنظيم مقررات 11226

دانلود دانلود دانلود


استعلام‌های بین دستگاهی

عنوان استعلام کد استعلام دستگاه استعلام‌دهنده مدت زمان پاسخ آدرس وب سایت توضیحات
تاییدیه حراست (وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات) 10136 وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات – سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی 60 www.ict.gov.ir
گواهی عدم سوء پیشینه 10434 نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران – فرماندهی نیروی انتظامی 0 https://adliran.ir مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره مربوط به سه ماهه اخیر؛


مجوزهای پیش‌نیاز


ضوابط خاص صدور مجوزمدت زمان صدور مجوز

روزعنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

 مصوبه جلسه يازدهم هيات مقررات زدايي و تسهيل صدور مجوزهاي كسب و كار در خصوص عناوين و سقف زماني صدور مجوزهاي وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات

11391 1395/11/25 ردیف ۲۵ جدول الف دانلود
مدت اعتبار مجوز


هزینه صدور مجوز


عنوان هزینه مبلغ
حق امتياز 500000000000 ریال

عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

مستند هزینه رایتل- مصوبه هیات وزیران

10041 1395/01/22 بند تمام دانلود

مصوبه شماره 1 جلسه شماره 186 کمیسیون

10944 1393/02/07 بند3 شرایط عمومی دانلود
نمونه مجوز صادر شده

فایلی وجود ندارد
فرآیند تمدید مجوز اپراتور تلفن همراه


فایلی وجود ندارد


شرایط و مدارک لازم برای تمدید مجوز اپراتور تلفن همراه


عنوان مدرک کد مدرک
درخواست متقاضی 10030
فرم تكميل شده مشخصات شركت 10498
مشخصات سهامداران شرکت 11035
فرم تکمیل شده مشخصات فردی 11148
تصویر برابر اصل شده کارت پایان خدمت مدیرعامل واعضای هیئت مدیره؛ 11204
تصویر برابر اصل شده کارت ملی مدیرعامل واعضای هیئت مدیره؛ 11205
تصویر برابر اصل کلیه صفحات شناسنامه شخص حقیقی یا مدیرعامل و صاحبان امضاء اشخاص حقوقی 11206
گواهی عدم سوء پیشینه مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره مربوط به سه ماهه اخیر؛ 11211
چهار قطعه عكس رنگي 4×3 مديرعامل و اعضاي هيئت مديره، 11214
تصویر برابر اصل شده روزنامه رسمی آگهي آخرین تغییرات در سهامداران و اعضای هیئت مدیره؛ 11219

فایلی وجود ندارد


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

جلسه شماره 36 مورخ 86/12/1 كميسيون تنظيم مقررات ارتباطات

11563 1386/12/01 ماده 4
ضوابط خاص تمدید مجوزمدت زمان تمدید مجوز اپراتور تلفن همراه

روز
مدت اعتبار مجوزهزینه تمدید مجوز اپراتور تلفن همراهفرآیند اصلاح مجوز اپراتور تلفن همراه


فایلی وجود ندارد


شرایط و مدارک لازم برای اصلاح مجوز


عنوان مدرک کد مدرک
درخواست متقاضی 10030ضوابط خاص اصلاح مجوزمدت زمان اصلاح مجوز

روز
مدت اعتبار مجوزهزینه اصلاح مجوز
فرآیند ابطال مجوز اپراتور تلفن همراه


فایلی وجود ندارد


شرایط قابلیت ابطال مجوزشرایط و مدارک لازم برای لغو مجوزفایلی وجود ندارد