به این نوشته چند امتیاز می دهید؟

آنچه در این مطلب می خوانید ...

 

در این مقاله قصد داریم تا درباره دریافت مجوز ایجاد قطب علمی کشور اطلاعات جامع و کاملی را به شما عزیزان ارائه دهیم. اطلاعاتی مانند مدارک و شرایط لازم برای دریافت این مجوز از نمونه موضوعاتی است که در این مطلب گنجانده شده است.

 

مرجع صدور مجوز ایجاد قطب علمیمشخصات مجوز


مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ مجوز قطب علمی
عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

نقشه جامع علمی کشور

12 1389/10/14 شماره 10 دانلود

سیاست های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری

106 1385/09/05 11 دانلود
فرآیند صدور مجوز
دانلود
شرایط و مدارک لازم برای صدور مجوز


عنوان مدرک کد مدرک
رزومه 100481
مستندات علمی 100687
آخرین مدارک و مستندات اصلاح شده 1000176

دانلود


استعلام‌های بین دستگاهی

عنوان استعلام کد استعلام دستگاه استعلام‌دهنده مدت زمان پاسخ آدرس وب سایت
استعلام مدرک تحصیلی از دانشگاهها و موسسات آموزش عالی 10123 وزارت علوم، تحقیقات و فناوری – دانشگاهها و موسسات آموزش عالی 0 www.msrt.ir


مجوزهای پیش‌نیازضوابط خاص صدور مجوزمدت زمان صدور مجوز

روز
مدت اعتبار مجوز

ماه
هزینه صدور مجوز ایجاد قطب علمی
نمونه مجوز صادر شده

دانلود
فرآیند تمدید مجوز ایجاد قطب علمی


شرایط و مدارک لازم برای تمدید مجوز
ضوابط خاص تمدید مجوزمدت زمان تمدید مجوز ایجاد قطب علمی

روز
مدت اعتبار مجوز

ماههزینه تمدید مجوز
فرآیند اصلاح مجوز ایجاد قطب علمی


شرایط و مدارک لازم برای اصلاح مجوز
ضوابط خاص اصلاح مجوزمدت زمان اصلاح مجوز ایجاد قطب علمی

روز
مدت اعتبار مجوز

ماههزینه اصلاح مجوز
فرآیند ابطال مجوز ایجاد قطب علمی


شرایط و مدارک لازم برای ابطال مجوز
ضوابط خاص ابطال مجوزمدت زمان ابطال مجوز ایجاد قطب علمی

روز
مدت اعتبار مجوز

ماههزینه ابطال مجوز