1/5 - (1 امتیاز)

آنچه در این مطلب می خوانید ...

در این مقاله قصد داریم تا در خصوصاطلاعات جامع و کاملی را خدمت شما عزیزان ارائه دهیم.

اطلاعاتی مانند مدارک و شرایط لازم برای دریافت این مجوز از نمونه موضوعاتی است که در این مطلب گنجانده شده است.

 

مرجع صدور مجوزمشخصات مجوز

مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ مجوز بارانداز مبدا محصولات کشاورزی
عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

ابلاغ دستور العمل صدور جواز تاسیس و پروانه بهره برداری بارانداز مبداء محصولات کشاورزی

11150 1398/07/29 4 دانلود
فرآیند صدور مجوز
فایلی وجود ندارد


شرایط و مدارک لازم برای صدور مجوز بارانداز مبدا محصولات کشاورزی


عنوان مدرک کد مدرک
ارائه درخواست کتبی 11224
اساسنامه ، آگهی تاسیس، آگهی ثبت شرکت و آگهی آخرین تغییرات انجام شده روزنامه رسمی 11504
ارائه طرح توجیهی و فنی 11520
ارائه شناسنامه و کارت ملی جهت اشخاص حقیقی 11584
تصویر سند مالکیت یا اجاره نامه 11594
نقشه UTM واحد 11607
1 قطعه عکس 4*3 رنگی زمینه روشن 11680

فایلی وجود ندارد


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

ابلاغ دستور العمل صدور جواز تاسیس و پروانه بهره برداری باراندازمبداءمحصولات کشاورزی

11150 1398/07/29 3 دانلود
استعلام‌های بین دستگاهی

عنوان استعلام کد استعلام دستگاه استعلام‌دهنده مدت زمان پاسخ آدرس وب سایت توضیحات
استعلامات برای گواهی تائید سلامت می باشد. 10098 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی – سازمان غذا و دارو 30 fda.gov.ir
تامین آب 10137 وزارت نیرو – معاونت آب و آبفا 15 http://www.moe.gov.ir
استعلام از واحد های استانی و یا شهرستانی سازمان نظام دامپزشکی 10151 سازمان نظام دامپزشکی جمهوری اسلامی ایران – شورای نظام دامپزشکی 30 www.iranvc.ir
استعلام زيست محيطي محل فعاليت 10152 سازمان حفاظت محیط زیست کشور – اداره کل حفاظت محیط زیست 15 www.doe.ir
مدیریت امور اراضی استان و یا شهرستان 10156 سازمان امور اراضی کشور – مدیریت امور اراضی 15 www.laoi.ir

عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

ابلاغ دستور العمل صدور جواز تاسیس و پروانه بهره برداری باراندازمبداءمحصولات کشاورزی

11150 1398/07/29 5 دانلود
مجوزهای پیش‌نیازضوابط خاص صدور مجوزمدت زمان صدور مجوز

روزعنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

ابلاغ دستور العمل صدور جواز تاسیس و پروانه بهره برداری باراندازمبداءمحصولات کشاورزی

11150 1398/07/29 6 دانلود
مدت اعتبار مجوزعنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

ابلاغ دستور العمل صدور جواز تاسیس و پروانه بهره برداری باراندازمبداءمحصولات کشاورزی

11150 1398/07/29 7 دانلود
هزینه صدور مجوز


عنوان هزینه مبلغ
صدور جواز تاسیس 100000 ریال

عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

قانون مالیات هاي مستقیم

10263 1366/12/03 1 دانلود
نمونه مجوز صادر شده

فایلی وجود ندارد


فرآیند تمدید مجوز بارانداز مبدا محصولات کشاورزی


فایلی وجود ندارد


شرایط و مدارک لازم برای تمدید مجوزفایلی وجود ندارد


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

ابلاغ دستور العمل صدور جواز تاسیس و پروانه بهره برداری باراندازمبداءمحصولات کشاورزی

11150 1398/07/29 11 دانلود
ضوابط خاص تمدید مجوز


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

ابلاغ دستور العمل صدور جواز تاسیس و پروانه بهره برداری باراندازمبداءمحصولات کشاورزی

11150 1398/07/29 11 دانلود
مدت زمان تمدید مجوز

روز
مدت اعتبار مجوزهزینه تمدید مجوز


عنوان هزینه مبلغ
تمدید جواز تاسیس 50000 ریال

عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

قانون مالیات هاي مستقیم

10263 1366/12/03 11 دانلود
فرآیند اصلاح مجوز بارانداز مبدا محصولات کشاورزی


فایلی وجود ندارد


شرایط و مدارک لازم برای اصلاح مجوزفایلی وجود ندارد


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

ابلاغ دستور العمل صدور جواز تاسیس و پروانه بهره برداری باراندازمبداءمحصولات کشاورزی

11150 1398/07/29 11
ضوابط خاص اصلاح مجوز


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

ابلاغ دستور العمل صدور جواز تاسیس و پروانه بهره برداری باراندازمبداءمحصولات کشاورزی

11150 1398/07/29 11
مدت زمان اصلاح مجوز

روز
مدت اعتبار مجوز بارانداز مبدا محصولات کشاورزیهزینه اصلاح مجوزفرآیند ابطال مجوز بارانداز مبدا محصولات کشاورزی


فایلی وجود ندارد


شرایط قابلیت ابطال مجوز بارانداز مبدا محصولات کشاورزی


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

ابلاغ دستور العمل صدور جواز تاسیس و پروانه بهره برداری باراندازمبداءمحصولات کشاورزی

11150 1398/07/29 11 دانلود
شرایط و مدارک لازم برای لغو مجوز بارانداز مبدا محصولات کشاورزی


عنوان مدرک کد مدرک
حکم قطعی مراجع قضایی 10580
ارائه درخواست کتبی 11224
بازدید کارشناسی از محل 11501

فایلی وجود ندارد


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

ابلاغ دستور العمل صدور جواز تاسیس و پروانه بهره برداری باراندازمبداءمحصولات کشاورزی

11150 1398/07/29 11 دانلود