به این نوشته چند امتیاز می دهید؟

آنچه در این مطلب می خوانید ...

در این مقاله قصد داریم تا نحوه دریافت مجوز بارشماری در بنادر کشور را خدمت شما عزیزان ارائه دهیم. اطلاعاتی مانند مدارک و شرایط لازم برای دریافت این مجوز از نمونه موضوعاتی است که در این مطلب گنجانده شده است.

 

مرجع صدور مجوزمشخصات مجوز

مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ مجوز بارشماری در بنادر کشور
عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

آيين نامه صدور مجوز و نحوه فعاليت شركت هاي بارشماري در بنادر كشور

10551 1393/10/17 ماده8 دانلود
فرآیند صدور مجوز
فایلی وجود ندارد


شرایط و مدارک لازم برای صدور مجوز بارشماری در بنادر کشور


عنوان مدرک کد مدرک
تصویر کارت نظام وظیفه 10003
تصویر مدرک تحصیلی 10004
عکس پرسنلی 10007
تصویر آگهی آخرین تغییرات شرکت 10011
تصویر اساسنامه 10012
تصویر آگهی روزنامه رسمی 10028
تصویر حکم کارگزینی 10037
اظهارنامه ثبت شرکت یا شرکت نامه 10441
معرفی اسامی صاحبان امضاء مجاز 10553
تصوير سابقه بیمه 10961
گواهینامه زبان انگلیسی 12499

فایلی وجود ندارد


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

آيين نامه صدور مجوز و نحوه فعاليت شركت هاي بارشماري در بنادر كشور

10551 1393/10/17 ماده 3، 4، 5 دانلود
استعلام‌های بین دستگاهی

عنوان استعلام کد استعلام دستگاه استعلام‌دهنده مدت زمان پاسخ آدرس وب سایت توضیحات
گواهی ماده 186 قانون مالیاتهای مستقیم 10483 وزارت امور اقتصادی و دارایی – سازمان امور مالیاتی کشور 0 https://www.intamedia.ir


مجوزهای پیش‌نیازضوابط خاص صدور مجوز


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

آيين نامه صدور مجوز و نحوه فعاليت شركت هاي بارشماري در بنادر كشور

10551 1393/10/17 ماده8 دانلود
مدت زمان صدور مجوز

روز
مدت اعتبار مجوزعنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

آيين نامه صدور مجوز و نحوه فعاليت شركت هاي بارشماري در بنادر كشور

10551 1393/10/17 ماده(6) بند (1) دانلود
هزینه صدور مجوز بارشماری در بنادر کشور
نمونه مجوز صادر شده

فایلی وجود ندارد
فرآیند تمدید مجوز بارشماری در بنادر کشور


فایلی وجود ندارد


شرایط و مدارک لازم برای تمدید مجوز


عنوان مدرک کد مدرک
درخواست متقاضی 10030
الزام اخذ تائیدیه ماده 186 قانون مالیات های مستقیم 12413

فایلی وجود ندارد


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

گواهی موضوع ماده 186 قانون مالیات های مستقیم

10294 1397/10/09 ماده186 دانلود
ضوابط خاص تمدید مجوز


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

آيين نامه صدور مجوز و نحوه فعاليت شركت هاي بارشماري در بنادر كشور

10551 1393/10/17 بند 1 و 2 ماده ششم دانلود
مدت زمان تمدید مجوز بارشماری در بنادر کشور

روز
مدت اعتبار مجوزهزینه تمدید مجوز بارشماری در بنادر کشور
فرآیند اصلاح مجوز بارشماری در بنادر کشور


فایلی وجود ندارد


شرایط و مدارک لازم برای اصلاح مجوزفایلی وجود نداردضوابط خاص اصلاح مجوزمدت زمان اصلاح مجوز بارشماری در بنادر کشور

روز
مدت اعتبار مجوزهزینه اصلاح مجوز بارشماری در بنادر کشور
فرآیند ابطال مجوز بارشماری در بنادر کشور


فایلی وجود ندارد


شرایط قابلیت ابطال مجوز بارشماری در بنادر کشور


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

آيين نامه صدور مجوز و نحوه فعاليت شركت هاي بارشماري در بنادر كشور

10551 1393/10/17 ماده (9) دانلود
شرایط و مدارک لازم برای لغو مجوز بارشماری در بنادر کشورفایلی وجود ندارد