به این نوشته چند امتیاز می دهید؟

مجوز بازارچه دائمی صنایع دستی

آنچه در این مطلب می خوانید ...


در این مقاله قصد داریم تا هر آنچه در زمینه دریافت مجوز بازارچه دائمی صنایع دستی نیاز دارید به شما ارائه دهیم. اطلاعاتی چون قوانین و مقررات مربوط به دریافت و مدارک و شرایط لازم برای دریافت آن در این مقاله قرار داده شده است.

 

مرجع صدور مجوز بازارچه دائمی صنایع دستیمشخصات مجوز


شرایط لازم برای صدور مجوز بازارچه دائمی صنایع دستی

ردیف شرایط توضیحات پیوست
1 ارایه درخواست توسط متقاضی
2 احراز هویت متقاضی مجوز بازارچه دائمی صنایع دستی
3 داشتن تابعیت ایران و یا دارا بودن گذرنامه و پروانه کار برای اتباع خارجی
4 داشتن کارت پایان خدمت وظیقه عمومی یا معافیت دائم و یا گواهی معافیت تحصیلی برای آقایان
5 درج فعالیت مرتبط با موضوع این مجوز در اساسنامه (برای اشخاص حقوقی)
6 دارابودن سند مالکیت و یا اجازه مالک و یا اجاره نامه محل بازارچه
7 دارابودن مکانی با اجازه کاربری تجاری و موافقت اداره نظارت بر اماکن عمومی نیروی انتظامی
8 داشتن نقشه های معماری با مشخصات فنی نقشه ها (برای موافقت اصولی) یا تهیه نقشه های معماری با مشخصات فنی نقشه ها براساس ضوابط و مقررات بازارچه های صنایع دستی به شرح زیر:

الف- کلیه پلان‌ها، نماها، مقاطع (با مقیاس 1:100)

ب- پلان موقعیت (با مقیاس500/1) با نشان دادن پیرامون پروژه تا شعاع حداقل 100 متری. نقشه‌ها باید دارای امضا، مشخصات و تصویر پروانه مهندس یا مهندسین طراح پروژه بوده و با رعایت ضوابط و معیارهای مربوطه تهیه شده باشند.

توجه: دریافت نقشه های فوق، فقط برای اطلاع صادرکننده مجوز است معیاری برای قبول یا رد درخواست نخواهد بود.

9 داشتن پروانه ساختمانی
10 هزینه های کل مرتبط با ایجاد بازارچه دائمی صنایع دستی: شامل
11 امکان بهره برداری قانونی از مکان معرفی شده جهت ایجاد بازارچه دائمی صنایع دستی صنایع دستی (محل معرفی شده جهت ایجاد بازارچه دائمی صنایع دستی حتما می بایست دارای کاربری تجاری بوده که در غیر اینصورت متقاضی می بایست نسبت به تغییر کاربری ملک مورد نظر اقدام نماید.
12 مشخصات نیروی انسانی (دارا بودن حداقل 5 نیروی انسانی ثابت)

مدارک لازم برای صدور مجوز بازارچه دائمی صنایع دستی

ردیف مدارک توضیحات
1 ارائه درخواست متقاضی.. درخواست متقاضی (حقیقی یا حقوقی) که برای انجام فرآیند ایجاد می گردد
2 گذرنامه اقامتی، کارت آمایش یا مجوز سکونت و فعالیت در داخل کشور برای اتباع خارجی
3 پروانه کار برای اتباع خارجی
4 تصویر کارت پایان خدمت یا معافیت دایم برای آقایان
5 سند مالکیت، اجازه نامه مالک یا قرارداد اجاره
6 تصویر اساسنامه برای اشخاص حقوقی
7 تصویر آگهی روزنامه رسمی ثبت شرکت و آخرین تغییرات در خصوص اشخاص حقوقی
8 نقشه های معماری با مشخصات فنی نقشه ها (برای موافقت اصولی)
9 پروانه ساختمانی صادره از طریق (شهرداری، بخشداری و …)
10 فرمهای تکمیل شده مربوطه (اعم از پیش طرح، توان سنجی مالی و اقتصادی و اعتبارسنجی، برنامه زمانبندی اجرای طرح، تعهدنامه و….)

استعلامات بین دستگاهی جهت صدور مجوز بازارچه دائمی صنایع دستی

ردیف استعلام مرجع پاسخ درگاه اخد کننده نوع استعلام
1 استعلام برخط احراز هویت (داشتن شناسنامه و کارت ملی) اشخاص حقیقی ایرانی وزارت کشور / سازمان ثبت احوال پنجره ملی خدمات دولت هوشمند برخط
2 تأییدیه رعایت حریم قانونی خطوط انتقال و توزیع برق موجود و در دست اقدام وزارت نیرو / شرکت توانیر درگاه ملی مجوزها/درگاه تخصصی غیر برخط و فرآیندی
3 تأییدیه مطالعات ارزیابی زیست محیطی واحدهای تولیدی و صنعتی رده (7) سازمان محیط زیست / معاونت انسانی درگاه ملی مجوزها/درگاه تخصصی غیر برخط و فرآیندی
4 تصدیق برخط اصالت سند مالکیت یا اجاره نامه رسمی قوه قضائیه / سازمان ثبت اسناد درگاه ملی مجوزها/درگاه تخصصی برخط
5 تصدیق برخط اصالت وضعیت نظام وظیفه فراجا / سازمان وظیفه عمومی درگاه ملی مجوزها برخط
6 تصدیق برخط اصالت گذرنامه فراجا / پلیس اطلاعات درگاه ملی مجوزها برخط
7 تأییدیه رعایت حریم قانونی کمیی منابع آبی وزارت نیرو / شرکت منابع آب درگاه ملی مجوزها/درگاه تخصصی غیر برخط و فرآیندی
8 تأییدیه وضعیت مالکیت اراضی (ملی/ مستثنیات، وضعیت واگذاری) وزارت جهاد / سازمان منابع طبیعی درگاه ملی مجوزها/درگاه تخصصی غیر برخط و فرآیندی
9 تصدیق برخط اصالت گواهی کار اتباع خارجی وزارت کار / معاونت اشتغال درگاه ملی مجوزها برخط
10 تأییدیه امکان تأمین یا اتصال به شبکه برق وزارت نیرو / شرکت توانیر درگاه ملی مجوزها/درگاه تخصصی غیر برخط و فرآیندی
11 تأییدیه امکان تأمین و واگذاری انشعاب آب و فاضلاب وزارت نیرو / شرکت آب و فاضلاب درگاه ملی مجوزها/درگاه تخصصی غیر برخط و فرآیندی
12 تأییدیه موقعیت زمین نسبت به محدوده و حریم قانونی شهرها وزارت راه / معاونت شهرسازی درگاه ملی مجوزها/درگاه تخصصی غیر برخط و فرآیندی
13 تأییدیه تشخیص نوعیت زمین (دایر و تمیز بایر از موات) در داخل محدوده و حریم شهر وزارت راه / سازمان زمین درگاه ملی مجوزها/درگاه تخصصی غیر برخط و فرآیندی
14 استعلام برخط احراز هویت اتباع خارجی وزارت اطلاعات درگاه ملی مجوزها برخط
15 تأییدیه احراز نشانی و موقعیت مکانی وزارت ارتباطات / شرکت پست درگاه ملی مجوزها غیر برخط و فرآیندی
16 استعلام برخط نشانی و کد پستی وزارت ارتباطات / شرکت پست درگاه ملی مجوزها برخط
17 استعلام برخط احراز هویت کاربران (شاهکار) وزارت ارتباطات / سازمان تنظیم درگاه ملی مجوزها برخط
18 استعلام برخط وضعیت محکومیت مالی قوه قضائیه / مرکز فن‌آوری اطلاعات درگاه ملی مجوزها برخط
19 استعلام برخط احراز هویت (داشتن شناسه ملی) و اساسنامه و اطلاعات عمومی اشخاص حقوقی خصوصی قوه قضائیه / سازمان ثبت اسناد درگاه ملی مجوزها برخط
20 تأییدیه صلاحیت انتظامی و ترافیکی فراجا / پلیس اطلاعات درگاه تخصصی غیر برخط و فرآیندی
21 تأییدیه استقرار واحدهای تولیدی و صنعتی رده (1) تا (6) سازمان محیط زیست / معاونت انسانی درگاه ملی مجوزها/درگاه تخصصی غیر برخط و فرآیندی
22 تصدیق برخط اصالت گردش حساب بانک مرکزی / معاونت فن‌آوری درگاه تخصصی برخط

توجه: براساس احکام قانونی، ارسال تمامی استعلامات بین دستگاهی (آب، برق، گاز، محیط زیست، منابع طبیعی و…) و پیگیری و دریافت پاسخ آنها برای هر مجوز کسب وکار، به عهده مرجع اصلی صادرکننده مجوز بازارچه دائمی صنایع دستی است.

بر این اساس، مرجع اصلی صادرکننده مجوز بازارچه دائمی صنایع دستی، موظف است مدارک احتمالی لازم برای دریافت پاسخ استعلام ها را در درگاه تخصصی خود بطور دقیق و شفاف اعلام و بصورت الکترونیکی از متقاضی دریافت و طی زمان تعیین شده برای صدور این مجوز، پاسخ این استعلام ها را نیز اخذ نماید

زمان لازم برای صدور مجوز بازارچه دائمی صنایع دستی از زمان تاييد مدارک

15 روز کاری

مدت اعتبار مجوز بازارچه دائمی صنایع دستی

12ماه
توجه: مدت اعتبار موافقت اصولی یک سال (12 ماه) با تمدید یک نوبت یکساله دیگر و مدت اعتبار پروانه بازارچه 5 سال (60 ماه) است

هزینه صدور مجوز بازارچه دائمی صنایع دستی

ردیف عنوان مبلغ (ریال) توضیحات پیوست
1 ۱۰۰٬۰۰۰ ریال 10 هزار تومان بابت تمبرمالیاتی

شرایط لازم برای تمدید مجوز بازارچه دائمی صنایع دستی

ردیف شرایط توضیحات پیوست
1 کارت پایان خدمت دوره ضرورت یا معافیت دائم : داشتن کارت هوشمند پایان خدمت یا معافیت دوره ضرورت برای اتباع ذکور ایرانی از ابتدای 19 لغایت اتمام 50 سالگی ضروری است؛ در غیر اینصورت به دفاتر پلیس + 10 مراجعه و درخواست دهید.
2 قبول تعهدنامه : راهنمای این مجوز را خوانده و اقرار می‌نمایم؛ شرایط و مدارک لازم را دارم و حداکثر تا 24 ساعت پس از ثبت این درخواست و ارجاع به درگاه تخصصی، همه مدارک لازم را بارگذاری خواهم کرد و در صورت نقص یا عدم بارگذاری آن، صادر کننده مجوز می‌تواند درخواستم را رد نماید.
3 احراز هویت (داشتن شناسنامه و کارت ملی) اتباع حقیقی ایرانی : از طریق پنجره ملی خدمات دولت هوشمند (My.gov.ir) انجام می شود.
4 احراز هویت کاربران : تطبیق سامانه شاهکار (شبکه احراز هویت کاربران ارتباطی) بین شماره تلفن همراه مالک و شناسه هویتی صاحب تلفن همراه : کد ملی برای اشخاص حقیقی، شناسه ملی برای اشخاص حقوقی و شماره گذرنامه و یا شماره کارت آمایش برای اتباع خارجی
5 نداشتن سوابق محکومیت های مالی
6 احراز هویت (داشتن شناسه ملی) و استعلام اطلاعات عمومی اشخاص حقوقی خصوصی : شخصیت حقوقی، نزد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تأسیس شده و داشتن اساس‌نامه، آگهی ثبت و آخرین تغییرات اعم از آدرس، فعالیت مرتبط، سرمایه، مدیران و صاحبان امضاء در روزنامه رسمی الزامی‌است.

استعلامات بین دستگاهی جهت تمدید مجوز بازارچه دائمی صنایع دستی

ردیف استعلام مرجع پاسخ درگاه اخد کننده نوع استعلام
1 استعلام برخط احراز هویت (داشتن شناسنامه و کارت ملی) اشخاص حقیقی ایرانی وزارت کشور / سازمان ثبت احوال پنجره ملی خدمات دولت هوشمند برخط
2 تصدیق برخط اصالت وضعیت نظام وظیفه فراجا / سازمان وظیفه عمومی درگاه ملی مجوزها برخط
3 استعلام برخط احراز هویت کاربران (شاهکار) وزارت ارتباطات / سازمان تنظیم درگاه ملی مجوزها برخط
4 استعلام برخط وضعیت محکومیت مالی قوه قضائیه / مرکز فن‌آوری اطلاعات درگاه ملی مجوزها برخط
5 استعلام برخط احراز هویت (داشتن شناسه ملی) و اساسنامه و اطلاعات عمومی اشخاص حقوقی خصوصی قوه قضائیه / سازمان ثبت اسناد درگاه ملی مجوزها برخط

شرایط لازم برای اصلاح مجوز بازارچه دائمی صنایع دستی

ردیف شرایط توضیحات پیوست
1 تأییدیه پلیس نظارت بر اماکن عمومی فراجا : در صورت تغییر و جابجایی نشانی و موقعیت مکانی
2 تغییر در مدیران و صاحبان امضای مجاز
3 تغییر در مفاد اساسنامه
4 کاهش سرمایه
5 قبول تعهدنامه : راهنمای این مجوز را خوانده و اقرار می‌نمایم؛ شرایط و مدارک لازم را دارم و حداکثر تا 24 ساعت پس از ثبت این درخواست و ارجاع به درگاه تخصصی، همه مدارک لازم را بارگذاری خواهم کرد و در صورت نقص یا عدم بارگذاری آن، صادر کننده مجوز می‌تواند درخواستم را رد نماید.
6 تغییر و جابجایی نشانی و موقعیت مکانی
7 رعایت الزامات صلاحیت انتظامی و ترافیکی اماکن عمومی : و قبول تعهد نامه، برابر با موارد مندرج در صدور مجوز در صورت تغییر و جابجایی نشانی و موقعیت مکانی
8 احراز نشانی و موقعیت مکانی : در صورت تغییر و جابجایی نشانی و موقعیت مکانی
9 احراز هویت (داشتن شناسنامه و کارت ملی) اتباع حقیقی ایرانی : از طریق پنجره ملی خدمات دولت هوشمند (My.gov.ir) انجام می شود.
10 احراز هویت کاربران : تطبیق سامانه شاهکار (شبکه احراز هویت کاربران ارتباطی) بین شماره تلفن همراه مالک و شناسه هویتی صاحب تلفن همراه : کد ملی برای اشخاص حقیقی، شناسه ملی برای اشخاص حقوقی و شماره گذرنامه و یا شماره کارت آمایش برای اتباع خارجی
11 نداشتن سوابق محکومیت های مالی
12 احراز هویت (داشتن شناسه ملی) و استعلام اطلاعات عمومی اشخاص حقوقی خصوصی : شخصیت حقوقی، نزد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تأسیس شده و داشتن اساسنامه، آگهی ثبت و آخرین تغییرات اعم از آدرس، فعالیت مرتبط، سرمایه، مدیران و صاحبان امضاء در روزنامه رسمی الزامی‌است.
13 تأییدیه آدرس و کد پستی
14 تأییدیه آدرس و کد پستی : در صورت تغییر و جابجایی نشانی و موقعیت مکانی
15 کارت پایان خدمت دوره ضرورت یا معافیت دائم : داشتن کارت هوشمند پایان خدمت یا معافیت دوره ضرورت برای اتباع ذکور ایرانی از ابتدای 19 لغایت اتمام 50 سالگی ضروری است؛ در غیر اینصورت به دفاتر پلیس + 10 مراجعه و درخواست دهید.

مدارک لازم برای اصلاح مجوز بازارچه دائمی صنایع دستی

ردیف مدارک توضیحات
1 تصویر چهره : برای دریافت تصویر چهره نیاز به شماره سریال 10 رقمی پشت کارت ملی (یا شماره قبض دریافتی) می باشد. توجه کنید که رقم دوم شماره سریال، یک حرف انگلیسی بزرگ است.
2 ارائه سند مالکیت، اجاره نامه رسمی یا اسناد تصرف قانونی : در صورت تغییر و جابجایی نشانی و موقعیت مکانی
3 تأییدیه پلیس نظارت بر اماکن عمومی فراجا : در صورت تغییر و جابجایی نشانی و موقعیت مکانی

استعلامات بین دستگاهی جهت اصلاح مجوز بازارچه دائمی صنایع دستی

ردیف استعلام مرجع پاسخ درگاه اخد کننده نوع استعلام
1 استعلام برخط احراز هویت (داشتن شناسنامه و کارت ملی) اشخاص حقیقی ایرانی وزارت کشور / سازمان ثبت احوال پنجره ملی خدمات دولت هوشمند برخط
2 تصدیق برخط اصالت سند مالکیت یا اجاره نامه رسمی قوه قضائیه / سازمان ثبت اسناد درگاه ملی مجوزها/درگاه تخصصی برخط
3 تصدیق برخط اصالت وضعیت نظام وظیفه فراجا / سازمان وظیفه عمومی درگاه ملی مجوزها برخط
4 تأییدیه احراز نشانی و موقعیت مکانی وزارت ارتباطات / شرکت پست درگاه ملی مجوزها غیر برخط و فرآیندی
5 استعلام برخط نشانی و کد پستی وزارت ارتباطات / شرکت پست درگاه ملی مجوزها برخط
6 استعلام برخط احراز هویت کاربران (شاهکار) وزارت ارتباطات / سازمان تنظیم درگاه ملی مجوزها برخط
7 استعلام برخط وضعیت محکومیت مالی قوه قضائیه / مرکز فن‌آوری اطلاعات درگاه ملی مجوزها برخط
8 استعلام برخط احراز هویت (داشتن شناسه ملی) و اساسنامه و اطلاعات عمومی اشخاص حقوقی خصوصی قوه قضائیه / سازمان ثبت اسناد درگاه ملی مجوزها برخط
9 تأییدیه صلاحیت انتظامی و ترافیکی فراجا / پلیس اطلاعات درگاه تخصصی غیر برخط و فرآیندی
10 استعلام برخط تصویر چهره وزارت کشور / سازمان ثبت احوال درگاه ملی مجوزها برخط

شرایط لازم برای تعلیق مجوز بازارچه دائمی صنایع دستی

ردیف شرایط توضیحات پیوست
1 تخلفات و اقدامات مغایر ضوابط : در صورتی که متقاضی نتواند در موعد مقرر نسبت به اخذ مدارک مورد نیاز اقدام نماید
2 تخلفات و اقدامات مغایر ضوابط : عدول از یکی شرایط مصرح در کاربرگ به تشخیص دستگاه نظارت پسینی تا زمان رفع ایراد
3 تخلفات و اقدامات مغایر ضوابط : مصوبه موردی مجلس شورای اسلامی، شوراهای اسلامی شهر و روستا یا هیات دولت
4 ارتکاب جرم : حکم قطعی مراجع قضایی و انتظامی

شرایط لازم برای ابطال مجوز بازارچه دائمی صنایع دستی

ردیف شرایط توضیحات پیوست
1 تخلفات و اقدامات مغایر ضوابط : اظهار نادرست درباره داشتن شروط مجوز بازارچه دائمی صنایع دستی
2 تخلفات و اقدامات مغایر ضوابط : در صورتی که ارزیابی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان از زمان صدور مجوز تا پیش از زمان برگزاری بازارچه از روند کار مثبت نباشد، اداره کل مذکور می تواند مجوز صادره را به صورت یک جانبه فسخ نماید.
3 تخلفات و اقدامات مغایر ضوابط : عدم رعایت شرایط و ضوابط مندرج در دستورالعمل صدور مجوز و برگزاری بازارچه های موقت فروش صنایع دستی
4 ارتکاب جرم : حکم قطعی مراجع قضایی و انتظامی
5 از دست دادن هریک از شرایط لازم برای صدور مجوز بازارچه دائمی صنایع دستی