به این نوشته چند امتیاز می دهید؟

مجوز بازرسی مزارع تولید بذر و نهالستان‌


در این مقاله قصد داریم تا نحوه دریافت مجوز بازرسی مزارع تولید بذر و نهالستان‌ را به طور کامل و جامع خدمت شما عزیزان ارائه دهیم. اطلاعاتی مانند مدارک و شرایط لازم برای دریافت این مجوز از نمونه موضوعاتی است که در این مطلب گنجانده شده است.

عنوان رسمی و اداری مجوزدریافت کننده مجوز

مجوز بازرسی مزارع تولید بذر و نهالستان‌ها

دریافت کننده مجوز بازرسی مزارع تولید بذر و نهالستان‌

اشخاص حقیقی، اشخاص حقوقی

مرجع/متولی صدور مجوز و نظارت پسینی

وزارت جهاد کشاورزی – سازمان تحقیقات،آموزش و ترویج کشاورزی کشور – مؤسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال کشور

مجری صدور

وزارت جهاد کشاورزی – سازمان تحقیقات،آموزش و ترویج کشاورزی کشور – مؤسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال کشور

شرایط لازم برای صدور مجوز بازرسی مزارع تولید بذر و نهالستان‌

ردیف شرایط توضیحات پیوست
1 ارائه درخواست توسط متقاضیان دریافت کارت صلاحیت نظارت و کنترل بر مزارع بذری و نهالستان‌ها
2 بررسی سابقه عملی و علمی متقاضیان و اخذ امتیازات لازم برای کسب کارت صلاحیت کنترل و نظارت بر مزارع بذر و نهالستان‌ها (بر اساس دستورالعمل پیوست)
3 احراز هویت اشخاص حقیقی
4 داشتن کارت پایان خدمت و یا معافیت دائم (برای آقایان)
5 فیش تعرفه
6 احراز هویت اشخاص حقوقی

مدارک لازم برای صدور مجوز بازرسی مزارع تولید بذر و نهالستان‌

ردیف مدارک توضیحات
1

تکمیل فرم بررسی رتبه‌بندی متقاضیان کنترل و نظارت بذر و نهال به انضمام تصویر مدارک با ذکر شماره بند ردیف مربوطه :

 1. تصویر مدرک تحصیلی
 2. تصویر گواهی تعیین رتبه سازمان نظام‌مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی
 3. تصویر گواهی سابقه کار در زمینه محصول موردتقاضا
 4. تصویر گواهی چاپ مقالات علمی در مجلات داخلی و خارجی
 5. تصویر گواهی تألیف و طرح‌های پژوهشی
 6. تصویر گواهی ارائه مقالات ارائه‌شده در سمینارها و کنفرانس‌ها
 7. تصویر ابلاغ عضویت در کمیته‌های تخصصی بذر یا نهال
 8. تصویر گواهی تدریس
 9. تصویر گواهینامه دوره‌های آموزشی (فرم پیوست شماره 2- بند 12)
2

تکمیل فرم بررسی رتبه‌بندی متقاضیان کنترل و نظارت بذر و نهال به انضمام تصویر مدارک باذکر شماره بند ردیف مربوطه :

 1. تصویر مدرک تحصیلی
 2. تصویر گواهی تعیین رتبه سازمان نظام‌مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی
 3. تصویر گواهی سابقه کار در زمینه محصول موردتقاضا
 4. تصویر گواهی چاپ مقالات علمی در مجلات داخلی و خارجی
 5. تصویر گواهی تألیف و طرح‌های پژوهشی
 6. تصویر گواهی ارائه مقالات ارائه‌شده در سمینارها و کنفرانس‌ها
 7. تصویر ابلاغ عضویت در کمیته‌های تخصصی بذر یا نهال
 8. تصویر گواهی تدریس
 9. تصویر گواهینامه دوره‌های آموزشی (فرم پیوست شماره 2- بند 12)
3

تصویر مدرک تحصیلی

4

تصویر گواهی تعیین رتبه سازمان نظام‌مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی

5

تصویر گواهی سابقه کار در زمینه محصول موردتقاضا

6

تصویر گواهی چاپ مقالات علمی در مجلات داخلی و خارجی

7

تصویر گواهی تألیف و طرح‌های پژوهشی

8

تصویر گواهی ارائه مقالات ارائه‌شده در سمینارها و کنفرانس‌ها

9

تصویر ابلاغ عضویت در کمیته‌های تخصصی بذر یا نهال

10

تصویر گواهی تدریس

11

تصویر گواهینامه دوره‌های آموزشی (فرم پیوست شماره 2- بند 12)

12

تصویر کارت پایان خدمت (ویژه آقایان)

13

فیش تعرفه

14

تکمیل فرم درخواست تعیین صلاحیت

15

تکمیل فرم بررسی رتبه‌بندی متقاضیان کنترل و نظارت بذر و نهال به انضمام تصویر مدارک باذکر شماره بند ردیف مربوطه :

 1. تصویر مدرک تحصیلی
 2. تصویر گواهی تعیین رتبه سازمان نظام‌مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی
 3. تصویر گواهی سابقه کار در زمینه محصول موردتقاضا
 4. تصویر گواهی چاپ مقالات علمی در مجلات داخلی و خارجی
 5. تصویر گواهی تألیف و طرح‌های پژوهشی
 6. تصویر گواهی ارائه مقالات ارائه‌شده در سمینارها و کنفرانس‌ها
 7. تصویر ابلاغ عضویت در کمیته‌های تخصصی بذر یا نهال
 8. تصویر گواهی تدریس
 9. تصویر گواهینامه دوره‌های آموزشی (فرم پیوست شماره 2- بند 12)
26

فیش تعرفه

27

درخواست کتبی تمدید مجوز متقاضی

28

معرفی‌نامه از مرکز تحقیقات آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان مربوطه به‌غیراز استان تهران و البرز

29

ارائه طرح کنترل و نظارت بذر و نهال موردنظر

30

ارائه تصویر اساسنامه شرکت و آخرین تغییرات آن در روزنامه رسمی کشور با موضوع کنترل و نظارت بذر و نهال

31

ارائه تصویر آگهی ثبت شرکت در روزنامه رسمی کشور

32

ارائه تصویر مدارک مربوط به مکان استقرار شرکت (اجاره‌نامه یا سند مالکیت)

33

تصویر مدارک علمی، سوابق اجرایی مربوط به مدیر فنی و کارشناس(ان) فنی

34

دارا بودن کارت صلاحیت محصول مربوطه برای مدیر فنی و کارشناس(ان) فنی بر اساس دستورالعمل پیوست

35

ارائه قرارداد همکاری معتبر، فی‌مابین متقاضی و مدیر و کارشناس (ان) فنی طبق فرمت موسسه (فرم پیوست)

36

فرم تکمیل‌شده و محضری منشور تعهدات متقاضیان تولید بذر (فرم پیوست)

37

فیش تعرفه

استعلامات بین دستگاهی

ردیف استعلام
بدون مورد

توجه: براساس احکام قانونی، ارسال تمامی استعلامات بین دستگاهی (آب، برق، گاز، محیط زیست، منابع طبیعی و…) و پیگیری و دریافت پاسخ آنها برای هر مجوز کسب وکار، به عهده مرجع اصلی صادرکننده مجوز است. بر این اساس، مرجع اصلی صادرکننده این مجوز، موظف است مدارک احتمالی لازم برای دریافت پاسخ استعلام ها را در درگاه تخصصی خود بطور دقیق و شفاف اعلام و بصورت الکترونیکی از متقاضی دریافت و طی زمان تعیین شده برای صدور این مجوز، پاسخ این استعلام ها را نیز اخذ نماید

مجوز های پیش نیاز

ردیف مجوز لینک
بدون مورد

زمان لازم برای صدور مجوز بازرسی مزارع تولید بذر و نهالستان‌از زمان تاييد مدارک

45 روز کاری ( بر اساس مفاد ماده 20 بخش سوم آئین‌نامه اجرایی قانون ثبت ارقام گیاهی و کنترل و گواهی بذر و نهال)

مدت اعتبار مجوز بازرسی مزارع تولید بذر و نهالستان‌

یک تا دو سال (بر اساس ماده 22 بخش سوم آئین‌نامه اجرایی قانون ثبت ارقام گیاهی و کنترل و گواهی بذر و نهال)

هزینه صدور مجوز بازرسی مزارع تولید بذر و نهالستان‌

ردیف عنوان مبلغ (ریال) توضیحات پیوست
1 هزینه صدور ۱٬۶۲۱٬۰۰۰ ریال