مرجع صدورمشخصات


مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ مجوز
عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط
ساماندهی برگزاری آزمون های بین المللی 461 1397/01/27 461 دانلود فایل
فرآیند صدور مجوز
دانلود فایلدانلود فایل
شرایط و مدارک لازم برای صدور مجوز


عنوان مدرک
تصویر کارت ملی
تصویر شناسنامه
تصویر اساسنامه
تصویر آگهی روزنامه رسمی
اطلاعات تماس
تایید مسئول فنی
داشتن فضای فیزیکی مناسب
تجهیز امکانات مناسب سخت افزاری و نرم افزاری
درخواست کتبی با مهر و امضاء افراد دارای حق امضا


استعلام‌های بین دستگاهی
عنوان استعلام کد استعلام دستگاه استعلام‌دهنده مدت زمان پاسخ آدرس وب سایت
استعلام وزارت اطلاعات 10089 وزارت اطلاعات – اداره کل تعیین صلاحیت و اسناد وزارت اطلاعات 0 http://www.vaja.ir


مجوزهای پیش‌نیازضوابط خاص صدورمدت زمان صدور مجوز
 روز
مدت اعتبار مجوز
 ماه
هزینه صدور مجوز
نمونه مجوز صادر شده

 دانلود فایل