به این نوشته چند امتیاز می دهید؟

 

در این مقاله قصد داریم تا نحوه دریافت مجوز برگزاری جشنواره فرهنگی هنری را خدمت شما عزیزان ارائه دهیم. اطلاعاتی مانند مدارک و شرایط لازم برای دریافت این مجوز از نمونه موضوعاتی است که در این مطلب گنجانده شده است.

 

مرجع صدور مجوز برگزاری جشنواره فرهنگی هنریمشخصات مجوز

مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ مجوز برگزاری جشنواره فرهنگی هنری
عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

قانون اهداف و وظايف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي

10735 1365/12/12 بند 21 ماده 2 دانلود
فرآیند صدور مجوز
دانلود
شرایط و مدارک لازم برای صدور مجوز برگزاری جشنواره فرهنگی هنری


عنوان مدرک کد مدرک
تصویر کارت ملی مدیر عامل 11068
تصویر اساسنامه، آگهی تأسیس، آخرین آگهی تغییرات. 12549
عکس پرسنلی مدیرعامل. 13250
عکس پرسنلی دبیر یا رئیس جشنواره‏‏‏/ نمایشگاه. 13253
طرح تفصیلی برگزاری جشنواره‏‏‏/ نمایشگاه 13254

فایلی وجود ندارداستعلام‌های بین دستگاهی

عنوان استعلام کد استعلام دستگاه استعلام‌دهنده مدت زمان پاسخ آدرس وب سایت توضیحات
کارت پایان یا معافیت از خدمت 10231 نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران – سازمان وظیفه عمومی ناجا 10 sabteahval.ir دارا بودن کارت پایان خدمت یا معافیت دائم مدیرعامل.
عدم سوء پیشینه کیفری 10097 نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران – فرماندهی نیروی انتظامی 0 http://epolice.ir عدم سوء پیشینۀ کیفری مؤثر مدیرعامل.
گواهی تابعیت ایرانی 10461 استانداری – امور اتباع و مهاجرین خارجی 0 http://www.ir


مجوزهای پیش‌نیازضوابط خاص صدور مجوزمدت زمان صدور مجوز

روز
مدت اعتبار مجوز
هزینه صدور مجوز
نمونه مجوز برگزاری جشنواره فرهنگی هنری صادر شده

دانلود
فرآیند تمدید مجوز برگزاری جشنواره فرهنگی هنری


دانلود
شرایط و مدارک لازم برای تمدید مجوزفایلی وجود نداردضوابط خاص تمدید مجوزمدت زمان تمدید مجوز

روز
مدت اعتبار مجوز برگزاری جشنواره فرهنگی هنریهزینه تمدید مجوزفرآیند اصلاح مجوز برگزاری جشنواره فرهنگی هنری


دانلود
شرایط و مدارک لازم برای اصلاح مجوزفایلی وجود نداردضوابط خاص اصلاح مجوزمدت زمان اصلاح مجوز

روز
مدت اعتبار مجوزهزینه اصلاح مجوز برگزاری جشنواره فرهنگی هنریفرآیند ابطال مجوز برگزاری جشنواره فرهنگی هنری


فایلی وجود ندارد


شرایط قابلیت ابطال مجوزشرایط و مدارک لازم برای لغو مجوز برگزاری جشنواره فرهنگی هنریفایلی وجود ندارد