به این نوشته چند امتیاز می دهید؟

مجوز برگزاری حراجی صنایع دستی

آنچه در این مطلب می خوانید ...

 

در این مقاله قصد داریم تا هر آنچه در زمینه دریافت مجوز برگزاری حراجی صنایع دستی نیاز دارید به شما ارائه دهیم. اطلاعاتی چون قوانین و مقررات مربوط به دریافت و مدارک و شرایط لازم برای دریافت آن در این مقاله قرار داده شده است.

 

مرجع صدور مجوز برگزاری حراجی صنایع دستی

وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی کشورمشخصات مجوز


مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ مجوز
عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

اساسنامه سازمان صنایع دستی ایران

324 1383/12/24 ماده 3

قانون حمایت از هنرمندان، استادکاران و فعالان صنایع دستی

861 1396/12/02 ماده 3 بند ج
فرآیند صدور مجوز
فایلی وجود ندارد


شرایط و مدارک لازم برای صدور مجوز


عنوان مدرک کد مدرک
تصویر شناسنامه 10002
تصویر مدرک تحصیلی 10004
تصویر سند مالکیت 10005
تصویر اساسنامه 10012
تصویر اجاره نامه 10018
درخواست متقاضی 10030
پورتال تخصصی شرکت (زبان فارسی اجباری می باشد) 100319
تصویر کارت بازرگانی 100321
صورت هاي مالي مصوب مجمع عمومي شركت در سه سال اخير (سهامي عام) 100322

عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

دستورالعمل حراجی صنایع دستی

1040 1397/08/01 ماده 3 صفحه 2
استعلام‌های بین دستگاهیمجوزهای پیش‌نیاز


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

دستورالعمل حراجی صنایع دستی

1040 1397/08/01 ماده 3 صفحه 2
ضوابط خاص صدور مجوز


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

قانون حمایت از هنرمندان، استادکاران و فعالان صنایع دستی

861 1396/12/02 ماده 3 بندج
مدت زمان صدور مجوز

روزعنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

مصوبه جلسه هجدهم هیات مقررات زدایی به شماره 80/22663

1030 1396/09/21 مورد 17 صنایع دستی
مدت اعتبار مجوز

ماهعنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

قانون حمایت از هنرمندان، استادکاران و فعالان صنایع دستی

861 1396/12/02 ماده 3 بند ج

دستورالعمل حراجی صنایع دستی

1040 1397/08/01 ماده 2
هزینه صدور مجوز
نمونه مجوز صادر شده

فرآیند تمدید مجوز برگزاری حراجی صنایع دستی


شرایط و مدارک لازم برای تمدید مجوز
ضوابط خاص تمدید مجوزمدت زمان تمدید مجوز

روز
مدت اعتبار مجوز

ماههزینه تمدید مجوزفرآیند اصلاح مجوز برگزاری حراجی صنایع دستی


شرایط و مدارک لازم برای اصلاح مجوز
ضوابط خاص اصلاح مجوزمدت زمان اصلاح مجوز

روز
مدت اعتبار مجوز

ماههزینه اصلاح مجوزفرآیند ابطال مجوز برگزاری حراجی صنایع دستی


شرایط قابلیت ابطال مجوز


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

قانون حمایت از هنرمندان، استادکاران و فعالان صنایع دستی

861 1396/12/02 ماده 3 بند ج

دستورالعمل حراجی صنایع دستی

1040 1397/08/01 ماده 2
شرایط و مدارک لازم برای لغو مجوز