1/5 - (1 امتیاز)

 

در این مقاله قصد داریم تا نحوه دریافت مجوز برگزاری دوره های آموزش مهارتی را خدمت شما عزیزان ارائه دهیم. اطلاعاتی مانند مدارک و شرایط لازم برای دریافت این مجوز از نمونه موضوعاتی است که در این مطلب گنجانده شده است.

 

مرجع صدور مجوزمشخصات مجوز


مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ مجوز برگزاری دوره های آموزش مهارتی
عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

مصوبه سیاستها، حدود و وظایف و نحوه فعالیت مراکز مجری آموزش های آزاد کشور

11245 1380/05/23 دانلود

آئین نامه همکاری وزارتخانه ها ،سازمانها و مراکز تولیدی و آموزشی در اجرای نظام جدید آموزش متوسطه

11813 1371/09/28 17 دانلود

اختصاص پنجاه درصد از ظرفیت پذیرش مراکز آموزش تابع وزارتخانه ها، سازمانها و شرکتهای دولتی و سازمان آموزش فنی و حرفه ای وزارت کار و امور اجتماعی برای پذیرش دانش آموزان شاخه کار دانش ‌اختصاص پنجاه درصد از ظرفیت پذیرش مراکز آموزش

11814 1374/11/01 دانلود

اصلاح ماده (۹) آیین نامه همکاری وزارتخانه ها، سازمان ها و مراکز تولیدی و آموزشی در اجرای نظام جدید آموزش متوسطه

11815 1395/01/26 1 دانلود
فرآیند صدور مجوز
دانلود
شرایط و مدارک لازم برای صدور مجوز برگزاری دوره های آموزش مهارتی


عنوان مدرک کد مدرک
مجوز آموزشگاه آزاد هنری یا سینمائی و یا موسسات فرهنگی و هنری از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی 12527
اساسنامه موسسه فرهنگی و هنری که فعالیت آموزشی در آن درج شده باشد 12528
مدرک تحصیلی مدیر مسئول آموزشگاه و مربیان و مدرسان 12529
تأییدیه مکان از اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان 12530

فایلی وجود ندارداستعلام‌های بین دستگاهیمجوزهای پیش‌نیازضوابط خاص صدور مجوزمدت زمان صدور مجوز

روز
مدت اعتبار مجوز
هزینه صدور مجوز
نمونه مجوز برگزاری دوره های آموزش مهارتی صادر شده

دانلود
فرآیند تمدید مجوز برگزاری دوره های آموزش مهارتی


دانلود
شرایط و مدارک لازم برای تمدید مجوزفایلی وجود نداردضوابط خاص تمدید مجوزمدت زمان تمدید مجوز

روز
مدت اعتبار مجوزهزینه تمدید مجوزفرآیند اصلاح مجوز برگزاری دوره های آموزش مهارتی


فایلی وجود ندارد


شرایط و مدارک لازم برای اصلاح مجوز

ضوابط خاص اصلاح مجوز برگزاری دوره های آموزش مهارتیمدت زمان اصلاح مجوز

روز
مدت اعتبار مجوزهزینه اصلاح مجوزفرآیند ابطال مجوز برگزاری دوره های آموزش مهارتی


فایلی وجود ندارد


شرایط قابلیت ابطال مجوزشرایط و مدارک لازم برای لغو مجوزفایلی وجود ندارد