به این نوشته چند امتیاز می دهید؟

مجوز برگزاری مجمع عمومی موسس

آنچه در این مطلب می خوانید ...

در این مقاله قصد داریم تا درباره مجوز برگزاری مجمع عمومی موسس اطلاعات جامع و کاملی را به شما عزیزان ارائه دهیم. اطلاعاتی مانند قوانین و مدارک لازم برای تاییدیه برگزاری مجمع موسس از نمونه موضوعاتی است که در این مطلب گنجانده شده است.

 

مرجع صدور مجوزمشخصات مجوز

مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ مجوز برگزاری مجمع عمومی موسس
عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران

539 1384/09/01 تبصره 2 ماده 23

ناشر موظف است حداکثر ظرف مدت ۱۵ روز پس از اتمام مهلت عرضه عمومی سازمان را از نتایج توزیع و فروش اوراق بهادار از طریقی که سازمان معین خواهد نمود مطلع نماید.

نحوه برخورد ناشر در خصوص عدم فروش کامل در اعلامیه پذیره نویسی مشخص می شود.

فرآیند صدور مجوز
فایلی وجود ندارد


شرایط و مدارک لازم برای صدور مجوزفایلی وجود ندارد


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران

539 1384/09/01 تبصره 2 ماده 23 ناشر موظف است حداکثر ظرف مدت ۱۵ روز پس از اتمام مهلت عرضه عمومی سازمان را از نتایج توزیع و فروش اوراق بهادار از طریقی که سازمان معین خواهد نمود مطلع نماید.

نحوه برخورد ناشر در خصوص عدم فروش کامل در اعلامیه پذیره نویسی مشخص می شود.

قانون تجارت

486 1310/03/01 ماده 16

در نقاطی که وزارت عدلیه مقتضی دانسته و دفتر ثبت تجارتی تاسیس کند کلیه اشخاصی که درآن نقـاط به شغل تجارت اشتغال دارند اعم از ایرانی و خارجی به استثنای کسبه جزء باید درمدت مقرر اسم خـود را در دفتر ثبـت تجارتی به ثبت برسانند.

در غیر اینصورت به جزای نقدی از دویست تا دو هزارریال محکوم خواهند شد.

استعلام‌های بین دستگاهیمجوزهای پیش‌نیازضوابط خاص صدور مجوزمدت زمان صدور مجوز

روز
مدت اعتبار مجوز

ماه
هزینه صدور مجوز
نمونه مجوز صادر شده

 

فرآیند تمدید مجوز برگزاری مجمع عمومی موسس


شرایط و مدارک لازم برای تمدید مجوز
ضوابط خاص تمدید مجوزمدت زمان تمدید مجوز

روز
مدت اعتبار مجوز

ماههزینه تمدید مجوزفرآیند اصلاح مجوز برگزاری مجمع عمومی موسس


شرایط و مدارک لازم برای اصلاح مجوز
ضوابط خاص اصلاح مجوزمدت زمان اصلاح مجوز

روز
مدت اعتبار مجوز

ماههزینه اصلاح مجوزفرآیند ابطال مجوز برگزاری مجمع عمومی موسس


شرایط قابلیت ابطال مجوز


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران

539 1384/09/01 ماده 44

درمورد تبدیل سهام بی نام به سهام با نام باید مراتب درروزنامه کثیرالانتشاری که آگهی های مربوطه به شرکت در آن نشرمی گردد سه نوبت هریک به فاصله پنج روز منتشر و مهلتی که کمتر از شش ماه ازتاریخ اولـین آگهـی نباشد به صاحبان سهام داده شود تا تبدیل سهام خود به مرکزشرکت مراجعه کنند.

در آگهی تصریح سهام خود کـه پس ازانقضای مهلت مزبورکلیه سهام بی نام شرکت باطل شده تلقی می گردد.

شرایط و مدارک لازم برای لغو مجوز