1/5 - (1 امتیاز)

مجوز بسته بندی محصولات آرایشی

در این مقاله قصد داریم تا هر آنچه در زمینه دریافت نیاز دارید به شما ارائه دهیم. اطلاعاتی چون قوانین و مقررات مربوط به دریافت و مدارک و شرایط لازم برای دریافت آن در این مقاله قرار داده شده است.

 

مرجع صدورمشخصات مجوز


مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ
عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

مجموعه قوانین مواد خوردنی و آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی مصوب سال 1346 واصلاحات سال 1353

441 1353/12/18 همه دانلود فایل
فرآیند صدور مجوز
فایلی وجود ندارد


شرایط و مدارک لازم برای صدور مجوز


عنوان مدرک
تصویر فیش بانکی
درخواست متقاضی
تعهدنامه شخص مسئول و مسئول فیزیک بهداشت مبنی بر پذیرش مسئولیت های قانونی

فایلی وجود ندارداستعلام‌های بین دستگاهیمجوزهای پیش‌نیازضوابط خاص صدورمدت زمان صدور مجوز

 روز

مدت اعتبار مجوز

 ماه
هزینه صدور مجوز


عنوان هزینه مبلغ
هزینه صدور 1880000 ریال