به این نوشته چند امتیاز می دهید؟

 

در این مقاله قصد داریم تا درباره صدور مجوز بهداشتی بسته بندی اطلاعات جامع و کاملی را خدمت شما عزیزان قرار دهیم. اطلاعاتی مانند مدارک و شرایط دریافت این مجوز از نمونه موضوعاتی است که در این مطلب گنجانده شده است.

 

مرجع صدور مجوز بهداشتی بسته بندیمشخصات مجوز


مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ مجوز بهداشتی بسته بندی
عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

دستورالعمل اجرایی ساخت و ورود مواد غذایی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی و مکملهای غذایی- رژیمی

435 1387/11/17 ماده 3 و 4 دانلود

مجموعه قوانین مواد خوردنی و آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی مصوب سال 1346 و اصلاحات سال 1353

441 1353/12/18 ماده 7 دانلود

دستورالعمل اجرایی نحوه بررسی ثبت منبع و صدور پروانه های تاسیس و بهره برداری واحدهای تولید کننده غذایی و آشامیدنی داخل کشور

765 1399/03/18 بند 1 دانلود
فرآیند صدور مجوز
فایلی وجود ندارد


شرایط و مدارک لازم برای صدور مجوز بهداشتی بسته بندی


عنوان مدرک کد مدرک
مجوز فعالیت 100626
دارا بودن آزمایشگاه اختصاصی و یا قرارداد رسمی با آزمایشگاه مورد قبول سازمان 1004601
پروانه تاسیس و بهره برداری بهداشتی (در صورتی که منبع قبلا ثبت شده و دارای پروانه تاسیس و بهره برداری 300020
لیست تکمیل شده سوالات PMF (تایپ شده در سربرگ واحد تولیدی با شماره، تاریخ، و امضا مدیر عامل/ صاحبان د 300021
مدارک مربوط به خط تولید شامل گواهی های HACCP-ISO 22000 و… (در صورت وجود) 300022
نقشه ساختمانی و جانمایی تجهیزات (در مقیاس 1/100 یا 2/100 ) 300023
قرارداد تولید (برای تولید قراردادی) 300025

دانلود

عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

دستورالعمل اجرایی نحوه بررسی ثبت منبع و صدور پروانه های تاسیس و بهره برداری واحدهای تولید کننده غذایی و آشامیدنی داخل کشور

765 1399/03/18 5-1-1-6- دانلود
استعلام‌های بین دستگاهیمجوزهای پیش‌نیاز


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

دستورالعمل اجرایی نحوه بررسی ثبت منبع و صدور پروانه های تاسیس و بهره برداری واحدهای تولید کننده غذایی و آشامیدنی داخل کشور

765 1399/03/18 بند “و” 5-1-1-6- دانلود
ضوابط خاص صدور مجوزمدت زمان صدور مجوز

روز
مدت اعتبار مجوز

ماه
هزینه صدور مجوز


عنوان هزینه مبلغ
صدور پروانه تاسیس بهره برداری 1880000 ریال

عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

تصویب نامه در خصوص تعیین تعرفه های موضوع ماده (24) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (تعرفه صدور پروانه خدمات بهداشتي و پزشكي)

1456 1391/01/30 بند ت دانلود
نمونه مجوز بهداشتی بسته بندی صادر شده

فایلی وجود ندارد
فرآیند تمدید مجوز بهداشتی بسته بندی


شرایط و مدارک لازم برای تمدید مجوز
ضوابط خاص تمدید مجوزمدت زمان تمدید مجوز

روز
مدت اعتبار مجوز بهداشتی بسته بندی

ماههزینه تمدید مجوزفرآیند اصلاح مجوز بهداشتی بسته بندی


شرایط و مدارک لازم برای اصلاح مجوز
ضوابط خاص اصلاح مجوزمدت زمان اصلاح مجوز

روز
مدت اعتبار مجوز بهداشتی بسته بندی

ماههزینه اصلاح مجوزفرآیند ابطال مجوز بهداشتی بسته بندی


شرایط و مدارک لازم برای ابطال مجوز
ضوابط خاص ابطال مجوزمدت زمان ابطال مجوز

روز
مدت اعتبار مجوز بهداشتی بسته بندی

ماههزینه ابطال مجوز