به این نوشته چند امتیاز می دهید؟

 

در این مقاله قصد داریم تا درباره صدور مجوز بهداشتی بسته بندی اطلاعات جامع و کاملی را خدمت شما عزیزان قرار دهیم. اطلاعاتی مانند مدارک و شرایط دریافت این مجوز از نمونه موضوعاتی است که در این مطلب گنجانده شده است.

 

مرجع صدور مجوز بهداشتی بسته بندیمشخصات مجوز


[ult_tab_element tab_style=”Style_4″][single_tab title=”صدور” tab_id=”1612599565490-2″]
مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ مجوز بهداشتی بسته بندی
عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

دستورالعمل اجرایی ساخت و ورود مواد غذایی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی و مکملهای غذایی- رژیمی

435 1387/11/17 ماده 3 و 4 دانلود

مجموعه قوانین مواد خوردنی و آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی مصوب سال 1346 و اصلاحات سال 1353

441 1353/12/18 ماده 7 دانلود

دستورالعمل اجرایی نحوه بررسی ثبت منبع و صدور پروانه های تاسیس و بهره برداری واحدهای تولید کننده غذایی و آشامیدنی داخل کشور

765 1399/03/18 بند 1 دانلود
فرآیند صدور مجوز
فایلی وجود ندارد


شرایط و مدارک لازم برای صدور مجوز بهداشتی بسته بندی


عنوان مدرک کد مدرک
مجوز فعالیت 100626
دارا بودن آزمایشگاه اختصاصی و یا قرارداد رسمی با آزمایشگاه مورد قبول سازمان 1004601
پروانه تاسیس و بهره برداری بهداشتی (در صورتی که منبع قبلا ثبت شده و دارای پروانه تاسیس و بهره برداری 300020
لیست تکمیل شده سوالات PMF (تایپ شده در سربرگ واحد تولیدی با شماره، تاریخ، و امضا مدیر عامل/ صاحبان د 300021
مدارک مربوط به خط تولید شامل گواهی های HACCP-ISO 22000 و… (در صورت وجود) 300022
نقشه ساختمانی و جانمایی تجهیزات (در مقیاس 1/100 یا 2/100 ) 300023
قرارداد تولید (برای تولید قراردادی) 300025

دانلود

عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

دستورالعمل اجرایی نحوه بررسی ثبت منبع و صدور پروانه های تاسیس و بهره برداری واحدهای تولید کننده غذایی و آشامیدنی داخل کشور

765 1399/03/18 5-1-1-6- دانلود
استعلام‌های بین دستگاهیمجوزهای پیش‌نیاز


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

دستورالعمل اجرایی نحوه بررسی ثبت منبع و صدور پروانه های تاسیس و بهره برداری واحدهای تولید کننده غذایی و آشامیدنی داخل کشور

765 1399/03/18 بند “و” 5-1-1-6- دانلود
ضوابط خاص صدور مجوزمدت زمان صدور مجوز

روز
مدت اعتبار مجوز

ماه
هزینه صدور مجوز


عنوان هزینه مبلغ
صدور پروانه تاسیس بهره برداری 1880000 ریال

عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

تصویب نامه در خصوص تعیین تعرفه های موضوع ماده (24) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (تعرفه صدور پروانه خدمات بهداشتي و پزشكي)

1456 1391/01/30 بند ت دانلود
نمونه مجوز بهداشتی بسته بندی صادر شده

فایلی وجود ندارد
[/single_tab][single_tab title=”تمدید” tab_id=”1612599565543-2″]
فرآیند تمدید مجوز بهداشتی بسته بندی


شرایط و مدارک لازم برای تمدید مجوز
ضوابط خاص تمدید مجوزمدت زمان تمدید مجوز

روز
مدت اعتبار مجوز بهداشتی بسته بندی

ماههزینه تمدید مجوز[/single_tab][single_tab title=”اصلاح” tab_id=”1612599577457-2-6″]
فرآیند اصلاح مجوز بهداشتی بسته بندی


شرایط و مدارک لازم برای اصلاح مجوز
ضوابط خاص اصلاح مجوزمدت زمان اصلاح مجوز

روز
مدت اعتبار مجوز بهداشتی بسته بندی

ماههزینه اصلاح مجوز[/single_tab][single_tab title=”ابطال” tab_id=”1612599578091-3-2″]
فرآیند ابطال مجوز بهداشتی بسته بندی


شرایط و مدارک لازم برای ابطال مجوز
ضوابط خاص ابطال مجوزمدت زمان ابطال مجوز

روز
مدت اعتبار مجوز بهداشتی بسته بندی

ماههزینه ابطال مجوز[/single_tab][/ult_tab_element]