به این نوشته چند امتیاز می دهید؟

مجوز بهره برداری باند شهروندان

آنچه در این مطلب می خوانید ...

 

 

مرجع صدور مجوز بهره برداری باند شهروندانمشخصات


 

مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ مجوز بهره برداری باند شهروندان
عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

اساسنامه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی

10011 1388/11/21 بند (1) ماده (6) دانلود

آیین نامه اجرایی قانون استفاده از بی سیم های اختصاصی و غیر حرفه ای(آماتوری)

10029 1361/11/13 مواد 3 و 8 دانلود

قانون استفاده از بی سیم های اختصاصی و غیر حرفه ای (آماتوری)

10037 1345/11/25 مواد 1 و 2 دانلود

قانون وظایف و اختیارت وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات

10039 1382/09/19 بند (ز) ماده (3) دانلود

قانون وظایف و اختیارت وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات

10039 1382/09/19 ماده 6 دانلود
فرآیند صدور مجوز
فایلی وجود ندارد


شرایط و مدارک لازم برای صدور مجوز بهره برداری باند شهروندانفایلی وجود ندارداستعلام‌های بین دستگاهیمجوزهای پیش‌نیازضوابط خاص صدور مجوزمدت زمان صدور مجوز

روز
مدت اعتبار مجوز
هزینه صدور مجوز
نمونه مجوز صادر شده

فایلی وجود ندارد
فرآیند تمدید مجوز بهره برداری باند شهروندان


فایلی وجود ندارد


شرایط و مدارک لازم برای تمدید مجوز


عنوان مدرک کد مدرک
تصویر کارت ملی 10001
درخواست متقاضی 10030
فرم تکمیل شده تعهد کتبی پرداخت حق استفاده از فرکانس با مهر و امضا بالاترین مقام 10518
اصل گواهی عدم سوء پیشینه کیفری 11829
دو قطعه عکس پرسنلی 11839

فایلی وجود ندارد


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

آیین نامه اجرایی قانون استفاده از بی سیم های اختصاصی و غیر حرفه ای(آماتوری)

10029 1361/11/13 3، 6، 7 و 9 دانلود

قانون استفاده از بی سیم های اختصاصی و غیر حرفه ای (آماتوری)

10037 1345/11/25 1 دانلود
ضوابط خاص تمدید مجوزمدت زمان تمدید مجوز

روز
مدت اعتبار مجوز بهره برداری باند شهروندانهزینه تمدید مجوز
فرآیند اصلاح مجوز بهره برداری باند شهروندان


فایلی وجود ندارد


شرایط و مدارک لازم برای اصلاح مجوز


عنوان مدرک کد مدرک
تصویر کارت ملی 10001
درخواست متقاضی 10030
فرم تکمیل شده تعهد کتبی پرداخت حق استفاده از فرکانس با مهر و امضا بالاترین مقام 10518

فایلی وجود ندارد


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

آیین نامه اجرایی قانون استفاده از بی سیم های اختصاصی و غیر حرفه ای(آماتوری)

10029 1361/11/13 3-6-7-9 دانلود

قانون استفاده از بی سیم های اختصاصی و غیر حرفه ای (آماتوری)

10037 1345/11/25 1-2-10 دانلود
ضوابط خاص اصلاح مجوزمدت زمان اصلاح مجوز

روز
مدت اعتبار مجوزهزینه اصلاح مجوز
فرآیند ابطال مجوز بهره برداری باند شهروندان


فایلی وجود ندارد


شرایط قابلیت ابطال مجوز


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

آیین نامه اجرایی قانون استفاده از بی سیم های اختصاصی و غیر حرفه ای(آماتوری)

10029 1361/11/13 20-21-23-32 و 10 دانلود

قانون استفاده از بی سیم های اختصاصی و غیر حرفه ای (آماتوری)

10037 1345/11/25 مواد 4 و 5 دانلود
شرایط و مدارک لازم برای لغو مجوزفایلی وجود ندارد